MOK.HU > SZERVEZETI FELÉPÍTÉS > ORSZÁGOS ELNÖKSÉG

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (kivonat)MOK Országos Elnökség

6.§ (5) Az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a 16. § (4) bekezdésében meghatározott fellebbezések elbírálása,
b) az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a 2. § d) pontjában meghatározott véleményezési jogkörök gyakorlása,
c) az alapszabályban meghatározott egyéb kamarai feladatok ellátása.
(6) Az országos elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály rendelkezhet az elnökség gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja az elnökség kötelező összehívásának további eseteit is.
(7) Az országos elnökség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Határozatképességéhez a tagok több, mint felének a jelenléte szükséges.


 • Elnök

   Dr. Éger István
  Dr. Éger István

 • Alelnökök

   
 • Alelnök

  Dr. Gerle János
  Dr. Gerle János

 • Alelnök

   Dr. Hollós Gábor
  Dr. Hollós Gábor

 • Alelnök

   Dr. Losonczy János
  Dr. Losonczy János

 • Főtitkár

   Dr. Nagy Ferenc
  Dr. Nagy Ferenc

   

 • Titkárok

   
 • Titkár

   Dr. Kozma Gábor
  Dr. Kozma Gábor

 • Titkár

   Dr. Lengyel János
  Dr. Lengyel János

 • Titkár

   Dr. Pataki Zsolt
  Dr. Pataki Zsolt

 • Titkár

   Dr. Perecz György
  Dr. Perecz György

KEGFRISSEBB HÍREINK

Új 1,5T MR Baján2017. december 10.
További hírek...