MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

TÁJÉKOZTATÓ a vastagbélszűrési programba történő csatlakozás folyamatáról

2019-03-14 11:15:29 FORRÁS: mok.hu

Ágazati hírek

az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, „Komplex népegészségügyi szűrések” című kiemelt projekt keretében.

TÁJÉKOZTATÓ a vastagbélszűrési programba történő csatlakozás folyamatáról az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, „Komplex népegészségügyi szűrések” című kiemelt projekt keretében

E-learning tananyag elsajátítása
A Nemzeti Népegészségügyi Központ az EFOP-1.8.1–VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt keretében célul tűzte ki a népegészségügyi vastagbélszűrésben résztvevő szakemberek felkészítését a szűrésben való részvételükre. A projekt keretén belül kifejlesztésre került a „Népegészségügyi célú vastagbélszűrés” című oktatási tananyag a vastagbélszűrésben résztvevő háziorvosi praxisok számára. A tananyag népegészségügyi, gasztroenterológiai, kommunikációs és informatikai témakörökben készíti fel a szűrésben érintett szakembereket – háziorvosokat, körzeti ápolókat és asszisztenseket – az országos népegészségügyi vastagbélszűrés megvalósítására.

Célunk, hogy az akkreditált továbbképzést elvégző szakemberek naprakész információkkal rendelkezzenek a népegészségügyi szűrés helyzetéről, a vastagbélszűrés elméleti alapjairól, valamint hasznos ismereteket sajátítsanak el a szűrés gyakorlati megvalósításához.

Az elérhető továbbképzések adatai:

Háziorvosok által elérhető képzés
Címe: Vastagbélszűrés kiterjesztésének támogatása az EFOP-1.8.1 kiemelt projekt keretében
Kódszáma: SZTE-ÁOK/2017.II/00002
Célcsoport: Háziorvosok
Pontértéke: 16 pont

Háziorvosi asszisztensek által elérhető képzés
Címe: A Vastagbélszűrés kiterjesztésének támogatása az EFOP-1.8.1 kiemelt projekt keretében háziorvosi asszisztensek részére
Kódszáma: SZTK-A-085209/2016
Célcsoport: Háziorvosi asszisztensek
Pontértéke: 20 pont


A továbbképzéseken való részvétel díjmentes.

A háziorvosi praxisok számára a projekt keretében történő vastagbélszűrési programban való részvétel előfeltétele az e-learning továbbképzés elvégzése és a tesztvizsga teljesítése. (A továbbképzések tartalmával kapcsolatban részletes információkat a www.oftex.hu weboldalon olvashat.)


A továbbképzéseket elektronikusan, e-learning felületen valósítjuk meg a www.antsz.hu oldalról elérhető Képzésmenedzsment rendszeren keresztül.

A jelentkezés lépései a következők:
1. A Képzésmenedzsment szakrendszer használatához OSZIR regisztráció szükséges, mely a www.antsz.hu honlapon kezdeményezhető. (A regisztrációs felület a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában megjelenő „Regisztráció” linkre kattintva érhető el.) Meglévő OSZIR regisztrációval kérelmezni szükséges a Képzésmenedzsment Rendszer hozzáférési jogosultságát. (A www.antsz.hu honlapon való bejelentkezést követően a képernyő jobb oldalán található GYORSMENÜ-ben a „Jogosultság igénylés” ikonnal indítható.) A jogosultsági igény elküldése után az igény elbírálásra kerül, a belépéshez szükséges felhasználói név és jelszó automatikus e-mailben 3-5 munkanapon belül érkezik meg az igénylők részére.

2. Sikeres OSZIR regisztrációt követően az e-learning továbbképzésre való jelentkezést a Képzésmenedzsment rendszeren keresztül kell megtennie. (A www.antsz.hu weboldalon a jobb felső sarokban található „Bejelentkezés” panelben az e-mailen megkapott Felhasználónevet és Jelszót kell rögzíteni.

3. A portálon történő bejelentkezés után a Képzésmenedzsment rendszer a Gyorsmenüből indítható. A tanuló első bejelentkezésekor a Felhasználó adatait meg kell adnia ahhoz, hogy elérje a többi funkciót. A Felhasználói adatok sikeres rögzítése után a „Képzések”  menüpontban a „Képzés kínálat” fülön kattintson a kiválasztott képzés sorára, majd a képernyő alján található „Jelentkezés és Jelentkezési lap nyomtatása” gombra.)

4. A továbbképzésre való jelentkezést követően az e-learning tananyag azonnal indítható. Ezúton kérjük azonban, hogy kinyomtatott, aláírt jelentkezési lapját beszkennelve az alábbi e-mail címre szíveskedjen megküldeni: informacio@oki.antsz.hu. Kollégáink az Ön jelentkezését követően emailben értesítést küldenek az Ön részére, amely a tananyag elindításának részletes leírását is tartalmazza.

Kérjük, számítson rá, hogy a tananyag elolvasása több órát is igénybe vehet. A tananyag feldolgozása megszakítható a bal alsó sarokban lévő „Kilépés” gombra kattintva. Visszalépéskor a tanulás ugyanott folytatható. A tananyag végén lévő tesztvizsga nem szakítható meg.

A továbbképzés elvégzéséhez sok sikert kívánunk!

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a továbbképzésekkel kapcsolatban, kollégáink szívesen állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Tel: +36 (1) 476-1108, +36 (1) 476-1100/2309,
E-mail: informacio@oki.antsz.hu
Nemzeti Népegészségügyi Központ
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Telefonszám: (1) 476 1100
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.


A vastagbélszűrési programhoz történő csatlakozás lépései
Azon háziorvosok, akik sikeresen elvégezték az akkreditált továbbképzési programot, jogosultságot szereznek az vastagbélszűrési programban történő részvételre.

A projekt keretében végzett vastagbélszűrési program időkerete
A szűrés megvalósítására 2018. november és 2020. március között kerül sor. A szűrési program utolsó három hónapja várhatóan a meghívólevéllel már rendelkező és a szűrés első vagy második szakaszában résztvevő lakosok vizsgálati eredményeinek fogadására, valamint az együttműködési megállapodások és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozási szerződések lezárására irányul majd.

A szűrési program célcsoportja
A vastagbélszűrési program keretében várhatóan 300 ezer 50-70 év közötti magyar állampolgár szűrésbe vonása történik meg. Ennek érdekében – országos mintavétel keretében – a korcsoport területi megoszlását figyelembe véve készülnek a meghívólevelek. A modellszámítások (hazai pilot programok, illetve nemzetközi benchmark-elemzések) alapján nagyságrendileg a megszólítottaknak a fele csatlakozik a szűréshez. A szűrésbe vontak létszámának biztosításához – a tervek szerint – országosan legalább 600 ezer meghívó kiküldésére kerül sor 2018 novembere és 2019 decembere között, de szükség esetén ez a szám tovább emelhető a 300 ezer páciens egységcsomag kiosztásának eléréséig.


Együttműködési megállapodás megkötése
A háziorvosi csatlakozás feltétele – a továbbképzési program sikeres elvégzésén túlmenően – az együttműködési megállapodás megkötése. Ön egy e-mail üzenetet fog kapni az szm@oki.antsz.hu e-mail címről, amely csatolmányában megtalálja az NN, valamint az Ön által képviselt praxis között megkötendő együttműködési megállapodást és annak mellékleteit (eljárásrendet, OSZR felhasználói kézikönyvet és titoktartási nyilatkozatot).

Kérjük, hogy a kísérőlevélben foglalt útmutatásnak megfelelően szíveskedjen átnézni a praxisára vonatkozó adatokat, s amennyiben idő közben bármely adatában változás történt, úgy azt a levélben feltüntetett e-mail címre megküldeni szíveskedjen az adatbázis frissítése, illetve az új együttműködési megállapodás elkészítése érdekében!

Amennyiben a megállapodásban szereplő adatok helyesen szerepelnek, úgy kérjük, hogy a dokumentumot, valamint a titoktartási nyilatkozatot 2-2 példányban kinyomtatni és részünkre az e-mailben megadott postafiók címre cégszerűen aláírva visszaküldeni szíveskedjen! A visszaküldött dokumentum egy példányát az NNK részéről történő aláírást követően postai úton fogjuk visszaküldeni Önnek. Az együttműködési megállapodás és mellékletei tartalmaznak minden olyan technikai és szakmai tudnivalót, amelyek a vastagbélszűrési program sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlenek. Az együttműködési megállapodás a képzés sikeres elvégzését követően, néhány napon belül kerül kiküldésre a csatlakozó háziorvosok részére. Kérjük, figyelje elektronikus levelezőrendszerét, mert a szűrés megkezdésének feltétele az NNK részére visszaküldött, háziorvos részéről már aláírt együttműködési megállapodás megléte!


Vállalkozási szerződés megkötése
A csatlakozó háziorvosokat a szűrésben való részvétel során felmerülő adminisztratív, illetve adatszolgáltatási feladatok ellátásáért díjazás illeti meg. Az adminisztrációs, valamint adatszolgáltatási feladatok részletesen az Együttműködési megállapodásban, valamint az annak mellékletét képező Eljárásrendben kerülnek bemutatásra. A feladatok ellátásának igazolásául a páciens székletmintáinak kémiai laborba érkezése szolgál (ezen a ponton történik meg az adminisztrációs feladatok teljes körű elvégzésének ellenőrzése). A díjazás mértéke 1000 Ft + ÁFA/ páciens. Tekintettel arra, hogy az NNK közvetlen vállalkozási szerződést nem tud kötni a háziorvosokkal, közbeszerzési eljárás kertében – a pénzügytechnikai feladatok elvégzése céljából – közreműködő szervezet került kiválasztásra. A kiválasztásra került gazdasági szereplő adatairól e-mailben küldünk tájékoztatást.


A közreműködő szervezet feladata egy, az NNK által elkészített szerződéssablon segítségével a vállalkozási szerződések megkötése, valamint a díjazások kifizetése az alábbiak szerint:
 A közreműködő szervezet elektronikusan megküldi a vállalkozási szerződés tervezetét.
 Az adatok leellenőrzését követően, a kísérőlevélben foglaltaknak megfelelően szükséges kinyomtatni és cégszerűen aláírni a szerződést, majd pedig a megadott postacímre visszaküldeni azt.
 A díjazás kifizetése két ütemben történik: az első mérföldkő a praxishoz tartozó első 50 páciens mintájának kémiai laborba érkezése (ekkor történik meg az addig felmerülő adminisztratív feladatok teljesítésének ellenőrzése), a második mérföldkő pedig a háziorvosi praxishoz tartozó, meghívott lakosok utáni záró elszámolás (nagyságrendileg az utolsó meghívólevelek kiküldését követő 2 hónap leteltével). Abban az esetben, ha az adott praxis esetében a meghívólevelek kevesebb, mint 50 páciens részére kerülnek kiküldésre, úgy az elszámolás és a kifizetés egy ütemben történik majd.
 A teljesítés igazolása az NNK feladata. A projekt keretében kifejlesztett Szűrésmenedzsment rendszer (a továbbiakban: SZM) az Onkológiai Szűrési Rendszerből (a továbbiakban: OSZR) automatikusan veszi át az adatokat (háziorvoshoz kihelyezett páciens egységcsomagok száma, kiadott páciens csomagok száma, laborba érkező minták száma stb.). Amint az adott háziorvosi praxishoz tartozó lakosok esetében megtörténik az 50. páciens mintáinak kémiai laborba érkezése, a rendszer automatikusan elektronikus levelet generál a közreműködő szervezet és a háziorvos számára. A levél melléklete tartalmazza az elszámoláshoz szükséges igazolást, amely alapján a közreműködő
szervezet kiállítja a teljesítésigazolást.
 A teljesítésigazolás megküldését követően van lehetőség az addig a páciensekkel aláíratott átadásátvételi ívek vállalkozó részére történő postai megküldésére, valamint a számla kiállítására és megküldésére a közreműködő szervezet részére.
 Ezt követően a közreműködő szervezet átutalja a háziorvosi praxis számára a szűrési díjat.
 A záró elszámolás hasonlóan történik, mint az 50. páciens után esedékes részelszámolás azzal a különbséggel, hogy – nagyjából a praxishoz tartozó utolsó meghívólevél kiküldését követő 2 hónap elteltével – a tényleges teljesítés alapján történik az igazolás kiállítása és elektronikus megküldése. A teljesítésigazolás kiállítása és a számla megküldése a fentebb bemutatott eljárásnak megfelelően
zajlik majd.

Páciens egységcsomagok rendelkezésre bocsátása
Az együttműködési megállapodást kötött háziorvosok az NNK előzetes tájékoztatásának megfelelően, még a meghívólevelek kiküldését megelőzően megkapják az összeállított páciens egységcsomagokat (induló készlet).

A páciens egységcsomag tatalma:
 2 db mintavételi tartály
 1 db útmutató
 gumikesztyű
 díjhitelezett válaszboríték

Ezt követően kerülhet sor a praxishoz tartozó lakosok szűrésbe vonására.
A kiszállított egységcsomagok darabszáma rögzítésre kerül az SZM rendszerben, amely informatikai eszköz segítségével történik majd a készletfigyelés. A szűrési program megvalósítása során három alkalommal történik kiszállítás a praxisok részére, illetve a készletfogyás és a lakosok részvételi hajlandóságának folyamatos nyomonkövetése mellett, szükség szerint idő közben is sor kerülhet a kihelyezett készletek átcsoportosítására (előzetes egyeztetést követően). Az SZM rendszer készletfigyelő funkciója biztosítja, hogy valamennyi szűrésben résztvevő praxisnál megfelelő mennyiségű páciens egységcsomag álljon rendelkezésre.

Szűrésszervezés
Az NNK a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályai közreműködésével a már együttműködési megállapodással rendelkező háziorvosi praxisokhoz rendelten, az 50-70 évesek területi megoszlását figyelembe véve, előzetes ütemezés alapján összeállítja a meghívandó lakosok listáját. A háziorvosi praxisnak lehetősége lesz a lakoslistát áttekinteni és szükség esetén azt módosítani (kiemelni azokat a pácienseket a listából, akik valamely oknál fogva nem vonhatók szűrésbe). Ezt követően megtörténik a páciensekhez rendelt etikett címkék és a meghívólevelek legenerálása.

A háziorvosi praxisok néhány nappal a meghívólevelek postai kiküldését megelőzően postai úton megkapják a meghívott lakosok etikett címkéit (ezeket a címkéket kell majd a páciens egységcsomag kiadásánál a boríték hátsó oldalára felragasztani). A meghívólevelek kiküldésére az etikett címkék megküldését követően 2-3 héten belül sor kerül. A páciens egységcsomagok kiadására azon lakosok esetében lesz lehetőség, akik számára egyedi azonosításra alkalmas vonalkódos etikett címke került legyártásra és megküldésre! Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében azonban mód van arra is, hogy a meghívóval még nem rendelkező, azonban szűrésre jogosult páciens önkéntes jelentkezése esetén az adott lakos számára a következő lakoslista összeállításánál meghívólevél készüljön. Kérjük, hogy az önként jelentkező páciensei adatait juttassa el a megyei szűrési koordinátornak.

Megtekintések száma: 1773

Hírek

Választások 2019

 

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK