2020/10. hét

2020-03-08 21:19:00 FORRÁS: Dr. Meglécz Katalin

Szerző: Máté-Horváth Nóra

Hírek - Heti beszámolók

A Kamara által januárban ismertetett bértábláról az elmúlt hónapokban  az EMMI-vel a tárgyalás március 2-án folytatódott. E tárgyalások során a mihamarabbi sikeresség érdekében kompromisszumokat kötöttünk az ütemezés tekintetében,  amit a szakszervezet is elfogadott. Az EMMI döntése azonban hétfőn nem született meg.

Március 3-án Dr. Böszörményi Nagy Géza az Országos Etikai Bizottság  elnöke részt vett és előadást tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Kormánytisztviselői Kar közös szervezésében megrendezésre kerülő “Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban” című konferencián. 

A MOK Komplex Kft taggyűlésén Dr. Álmos Péter alelnök vett részt. A gyűlés végül változatlan napirenddel halasztásra került március 25-re. A MOK Komplex Kft átvilágítása megkezdődött.

Március 4-én ülésezett az Országos Etikai Bizottság. 

Délelőtt Dr. Tóth Ildikó és Dr. Nagy Marcell titkárok részt vettek egy EESZT munkacsoport ülésen, ahol véglegesítésre került az ezévi fejlesztések közül a felírási igazolással és az SMS értesítéssel kapcsolatos eljárás. Az ülésen tett javaslatunk alapján elkezdődhet egy új funkció megtervezése, amivel a vényírás mellett rögzíthető lesz, hogy azt megelőzte-e tényleges betegvizsgálat, vagy csak  “telefonos igény” volt a felírás. Célunk, hogy a mindennapokat és a jogszabályi környezetet közelítsük egymáshoz, hiszen a valóságban nem feltétlenül kell minden esetben vizsgálni a beteget egy recept felírásához, bár a törvény jelenleg kötelez erre. Úgy gondoljuk, hogy az orvos meg tudja ítélni, hogy az adott esetben szükség van-e orvos-beteg személyes találkozásra a vényíráshoz.

Ugyancsak délelőtt Dr. Kincses Gyula elnök részt vett az EMMI államtitkársága által szervezett alapellátási munkacsoport ülésén. Azt ülés témája az alapellátás fejlesztéséről és a Járási Egészség Központokról szóló javaslat volt. Az elnök kifejtette, hogy az alapellátásokban a közösségi megoldások terjedése támogatandó, az jó, ha a Járási Egészség Központok közös háttér szolgáltatást nyújtanak a praxisoknak, de csak önkéntes alapon lehetséges, a szóló praxisokat nem szabad erőszakkal integrációra kényszeríteni.

Délután az  Országos Elnökség esedékes ülésére került sor, ahol megvitattuk a bértárgyalás folytatásához kapcsolódó teendőket, döntöttünk a MOK Komplex Kft működésének fenntartásáról az átvilágítás idejére. Létrehoztuk Dr. Nagy Ákos alelnök vezetésével, Dr. Kárász Anikó főtitkár és Dr. Farkas Gergely hivatalvezető részvételével a költségvetési munkacsoportot, melynek feladata a TESZ-ek bevonásával a költségvetés teljes átvilágítása és javaslattétel a szükséges módosításokra. Méltányossági kérelmeket bíráltunk el, valamint döntöttünk Dr. Podmaniczky Erzsébet és Dr. Tóth Ildikó titkár részvételéről a CPME közgyűlésén.

Március 5-én délelőtt több szakmai szervezet részvételével egyeztetésre került sor a BME Műszaki Továbbképző Központjában. A megbeszélést Dr. Koch Mária vezette,  a MOK részéről Dr. Nagy Marcell titkár vett részt. Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a foglalkozás-egészségügyi ellátórendszer változása hogyan tudja segíteni a munkabiztonsági rendszerek korszerűsítését. Egyetértettünk abban, hogy a két szakterületnek szorosan együtt kell működnie a rendszer várható reformja során. 

Dr. Nagy Marcell titkár délután részt vett a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara orvosi, pszichológusi és biológusi tagozatának ülésén. Célunk, hogy a kamarák között szorosabb kapcsolat alakuljon ki, hogy kölcsönösen tudjuk egymás munkáját segíteni tapasztalatainkkal, elképzeléseinkkel.  

A hiteles tájékoztatás érdekében, eleget téve a Koronavírus-fertőzés Elleni Operatív Törzs részére tett ígéretünknek honlapunkon létrehoztuk a Koronavírus menüpontot, ahol az aktuális és releváns információk elérhetők.

Dr. Nagy Marcell titkár megkezdte a kamara elektronikus ügyintézési folyamatainak áttekintését (ÁNYK, Ügyfélkapu, E-papír). Célunk, hogy minden tagunk egységes módon, egyszerűen tudja kamarai ügyeit intézni.

Március 6-án dr. Nagy Ákos alelnök levelet írt prof. dr. Horváth Ildikó államtitkár asszonynak, amelyben kérte, hogy amennyiben koronavírus terjedése miatt bevezetendő korlátozások a fogászati rendelőket is érintik, a területen a korlátozott ellátás miatti veszteséget ne a szolgáltató finanszírozza, ezért a rendelőt illető fix díjak mellett a szolgáltató tavalyi teljesítménydíjának a korlátozással időarányos részét fizesse ki a NEAK.

Kérjük tagjainkat, hogy frissítsék e-mail címes elérhetőségüket a MOK Nyilatkozattételi oldalán, https://nyilatkozattetel.mok.hu/

 

Médiamegjelenésünk:

 

Március 2-án  Az Egyenes Beszéd vendégei voltak dr. Lénárd Rita alelnök, MOK és dr. Póta György elnök, Házi Gyermekorvosok Egyesülete, téma a  koronavírus-járvány volt.

https://www.youtube.com/watch?v=jTNCikJCwDo

Megtekintések száma: 1208
ESEMÉNYEK