2020/9. hét

2020-03-01 17:14:00 FORRÁS:

Szerző: Máté-Horváth Nóra

Hírek - Heti beszámolók

Február 25-én megjelentettük honlapunkon a jövő orvosgenerációjának, napjaink orvostanhallgatóinak címzett kérdőívünket, mely lényegében egy véleményszondázás a hallgatók jövőképéről. Kérdőívünket egy nap alatt több, mint háromezer hallgató töltötte ki, az eredményeket a bértárgyalás keretében ismertetjük az államtitkársággal.

 

Február 26-án ismét ülésezett TESZT. Az ülésen elfogadásra került a MOK 2020. évi költségvetése, valamint szó volt az önként vállalt túlmunka felmondásának koordinációjáról és a bértárgyalások állásáról. A TESZT elé beterjesztett összefoglaló prezentáció és részletes költségvetési terv a MOK.hu transzparencia oldalán letölthető. A TESZT a költségvetést elfogadta, valamint határozott arról, hogy a tagdíjhátralékok behajtásának szabályozását felülvizsgálja annak érdekében, hogy az minél hamarabb megtörténjen, hogy a tagokat ne érje pénzügyi hátrány a behajtás elhúzódása miatt.

Dr. Nagy Marcell részt vett az EMMI helyettes államtitkár által összehívott EESZT munkacsoport ülésen. A szolgáltatás-kiesés idején alkalmazandó protokollok meghatározása volt porondon, ehhez áttekintettük a külföldi (elsősorban észak-európai) jó gyakorlatokat, ezek alapján az ÁEEK kidolgozza a részletes eljárásrendet és tudnivalókat a gyógyszertárak/orvosok/lakosság részére. 

Február 27-én Dr. Kincses Gyula elnököt fogadta Pintér Sándor belügyminiszter, ahol az EESZT csatlakozásról, valamint az aktuális járványügyi intézkedésekről egyeztettek. A miniszter úr kifejtette, hogy számára kiemelten fontos az egészségügyben a digitalizáció kiterjesztése, az EESZT teljeskörű alkalmazása. Ebben kérte a Kamara partnerségét. A belügyminiszter meghívására részt vettünk a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezést Irányító Operatív Törzs (OT) parlamenti pártoknak tartott tájékoztatóján. A meghívó apropója az volt, hogy a MOK a február 7-én tartott Országgyűlés Népjóléti Bizottság ülélsén felajánlotta kommunikációs csatornáit, valamint az OT felé megküldte a kiadott eljárásrendekkel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tagok jelzései alapján. Az OT felhívta a Kamarát tagjai tájékoztatására, és várja érdemi javaslatainkat, észrevételeinket, melyeket rövid határidővel megküldünk azóta. 

Szintén csütörtökön, a bértárgyalás részeként, az EMMI-ben egy szakértői munkacsoport megbeszélésen vett részt Dr. Kincses Gyula elnök, valamint Dr. Nagy Ákos és Dr. Álmos Péter alelnökünk. A megbeszélés tárgya a bértábla technikai részleteinek elemzése volt, fókuszba ez alkalommal az ütemezés került.

Február 28-án Dr. Álmos Péter, Dr. Lénárd Rita és Dr. Nagy Ákos előzetes egyeztetésen volt az MSZEDDSZ Elnökénél, ahol Dr. Álmos Péter és Dr. Lénárd Rita a bértábla bevezethetőségének részleteiről tárgyalt, dr. Nagy Ákos pedig az alapellátasi finanszírozás és a bérek összefüggését mutatta be.

Szintén Február 28-án Dr. Kincses Gyula elnök levélben fordult Dr. Kásler Miklós és Pintér Sándor miniszterekhez. A levélben részleteztük az általunk ajánlott együttműködés lehetőségeit, de közvetítettük a kollégák problémáit is. Alapelvnek tekintettük, hogy hogy a járványügyi feladatok ellátása állami, és nem a NEAK finanszírozású feladat, ezért ennek többletköltsége nem terhelhető a szolgáltatókra, különösen nem a háziorvosokra. Szintén jeleztük, hogy a szükséges védőeszközök beszerzése sem lehet a háziorvosok feladata, már csak a beszerzés technikai nehézségei miatt sem. Azt is jeleztük, hogy a jelenleg érvényes eljárásrendet, amely, a védekezés első vonalát a háziorvoskra teszi, csak a járványmentes időszakban, illetve járványmentes területeken tartjuk elfogadhatónak, a járvány sújtotta területeken más szervezési elvekre, eljárásrendekre lesz szükség.

Levelünkre adott válaszában az országos tisztifőorvos tájékoztatott, hogy folyamatban van a közbeszerzés a háziorvosok védőeszközökkel való ellátására, és hogy járvány esetén nem a háziorvosok házhoz járására alapozva akarják megoldani a problémát.

Este az ATV Egyenes beszédben Dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke mellett megszólalt Dr. Lénárd Rita alelnökünk is. Elmondta, hogy a háziorvosok jelezték a kamara felé a védőeszközök hiányát, a beszerzés nehézségeit, ebben várják a hatóság segítségét. A helyzet értékelésénél fontos azt is figyelembe venni, hogy az alapellátó orvosok döntően idős kollégák, a betegséggel kapcsolatban fokozottan veszélyeztetettek, ezért mobil egységekkel javasolt segíteni a munkájukat.

 

Február 29-én Dr. Kincses Gyula elnök Marosvásárhelyen az egészségügyi döntéshozók fórumán vett részt, és előadást tartott “A hálapénz megfékezéséről, a magyar egészségügyi rendszer kihívásairól, Magyar Orvosi Kamara szemszögéből” címmel. 

Dr. Álmos Péter mindeközben a Fiatal Pszichiáterek Szekciójának rendezvényén vett részt, a szakma kihívásait és a Kamarában rejlő lehetőségeket ismertetve.

Megtekintések száma: 1148
ESEMÉNYEK