2021/17-19. hét

2021-05-18 18:23:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: MOK Elnökség

Hírek - Heti…

Április 28-án elnökségi ülést tartottunk, melyen az alapellátás oltási problémáival, az oltásokkal kapcsolatos kutatásokkal, az Országos Küldöttközgyűlés előkészítésével foglalkoztunk.

Május 04-én honlapunkon tájékoztattuk azon tagjainkat, akik nem léptek be az Eszj. tv. hatálya alá, a részükre nyitva álló végkielégítéssel kapcsolatos jogi lépésekről. 

Tagjaink jelezték, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony alá tartozó orvosok jelentős részének kevesebb lett az éves szabadsága, mint amennyi a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása alatt illette meg őket, ezért május 04-én írásban  megkerestük az EMMI-t, hogy a hatályos szabályozást tekintsék át, és orvosolják a problémát. Megkeresésünkre választ még nem kaptunk.

A Qubit kérdéseire válaszoltunk tapasztalataink és a hozzánk beérkezett tagi információk alapján, melyet itt lehet olvasni.

Nyílt pályázatot hírdettünk a MOK Országos Etikai Bizottsága (OEB) számára eseti jogi szakértői feladatok, tanácsadás, okiratszerkesztés, ellenjegyzés, valamint jogi képviselet ellátására.

Május 12-én tartottuk a soron következő elnökségi ülést, melynek fő témái az Országos Küldöttközgyűlés előkészítése, a 2021. első félévi feladatok priorizálása, a folyamatban lévő ügyeink (informatikai fejlesztés, arculattervezés, MOK díjak) áttekintése voltak. Ezek mellett jóváhagytuk az újonnan megalakult MOK szakorvosjelölt csoport ügyrendjét. Elfogadtuk a Szondi 100 Kft. 2020. évi beszámolóját. 

Május 16-án közleményt adtunk ki az EMMI által a Szakmai Kollégiumnak adott tervezési rohamfeladatról. Örülünk annak, hogy a kormány hosszú idő után hozzá akar látni az ellátórendszer szerkezetének meghatározásához. Ugyanakkor ezt a tervezési metodikát nem tartjuk sem célravezetőnek, sem eredményesnek. A rendelkezésre álló határidő érdemi munkát nem tesz lehetővé.

Megtekintések száma: 749
ESEMÉNYEK