MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Tájékoztató a személyi jövedelemadó (Szja.) bevallásokhoz

2019-01-31 16:45:57 FORRÁS: mok.hu

MOK hírek

Tájékoztató anyag a személyi jövedelemadóról és a Magyar Orvosokért Alapítványról a 2019-es évre.

Azon kamarai tagok, akik 2018. évi kamarai tagdíjukat magánszemélyként fizették meg, az éves személyi jövedelemadó bevallásukban az adóalapot (Szja bevallás 01. sor) a 2018-ban megfizetett kamarai tagdíj összegével csökkenthetik. Ennek tényét a bevallás 55. sorában a megfizetett kamarai tagdíj összegének feltüntetésével jelezni kell.

Az adóalap csökkentés bizonylatai:

  • kamarai tag nevére kiállított számla és a befizetés tényét igazoló adóigazolás, valamint
  • a befizetést/átutalást igazoló saját bizonylat (lakossági folyószámla kivonat)

A bizonylatokat az adóbevallás saját példányával együtt kell megőrizni elévülésig. A kamara által kiállított számla és adóigazolás pótlása - szükség esetén - a MOK Országos Hivatalán keresztül igényelhető.

Ha a munkáltatója év közben, az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat már figyelembe vette, akkor a 18M30-as igazolás 01. sorában igazolt összeg már nem tartalmazza az adóévben kamarai tagdíj címén befizetett/levont összeget, így Önnek további adóalap korrekciót nem kell végeznie. Az igazolás 55. sorában ennek tényét a munkáltató szintén feltünteti.

 

Azon kamarai tagok, akik 2018. évi kamarai tagdíjukat egyéni-, vagy társas vállalkozás vállalta át és fizette meg, a tagdíjról magánszemélyként sem számlát, sem adóigazolást nem kaptak. Ebben az esetben adóalap csökkentésre a magánszemélynél nincs lehetőség. Számlát a tagdíjat átvállaló egyéni-, ill. társas vállalkozás nevére küldött a kamara, hiszen költség elszámolásra ezen egyéni- és társas vállalkozások voltak jogosultak.

 

Magánszemélyként az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A megfizetett adó 1%-át regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak ajánlhatja fel.

A MOK a Magyar Orvosokért Alapítványt 1992-ben abból a célból hozta létre és működteti azóta is, hogy a nehéz helyzetbe került orvos kollégákat segíthesse. Kérjük, hogy a civil szervezeteknek juttatható 1%-ról – amennyiben lehetősége van rá – rendelkezzen a Magyar Orvosokért Alapítvány (adószám: 18014462-1-42) javára.

A rendelkező nyilatkozatot legkésőbb május 20-ig kell az adóhatóság részére megküldeni vagy a személyi jövedelemadó bevallás mellékleteként, vagy attól függetlenül, például az e-SZJA webes felületén keresztül.

Megtekintések száma: 6536

Hírek

Választások 2019

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK