Jó gyakorlatok a praxisközösségek életéből, egészség- és betegklubok működése

2020-11-19 14:02:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: Szabóné Gombkötő Éva népegészségügyi szakember, Szentendre és Vidéke Praxisközösség; Dunakanyar Prax

Orvosoklapja - Aktuális

A praxisközösség az egészségügyi alapellátásban részt vevő hagyományos gyógyító, akut és sürgősségi, valamint a preventív egészségfejlesztő szolgáltatásokat és beavatkozásokat végző szakemberek összefogásával létrejött, kölcsönös együttműködésen alapuló team.

Az alapellátás megerősítése, valamint a megelőzés a legfőbb kihívás a népesség egészségi állapotának javítása és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése érdekében az SH/8/1. számú, „Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram virtuális ellátóközponttal” című svájci–magyar együttműködési program 2013–2017 között, Észak-Magyarország és az Észak-Alföld térségeiben, négy praxisközösségben 24 háziorvosi praxis részvételével valósult meg. 
A modellprogram népegészségügyi és egészségfejlesztési kompetenciákkal ruházta fel a programban részt vevő helyi alapellátási rendszert. Az új többletszolgáltatások nyújtására új szereplők (népegészségügyi szakemberek, gyógytornászok, dietetikusok, egészségpszichológusok) kerültek bevonásra, akik az egészségi állapotfelmérés kiértékelését követően, annak függvényében nyújtották szolgáltatásaikat a hozzájuk irányított páciensek részére. 

A
praxisközösség az egészségügyi alapellátásban részt vevő hagyományos gyógyító, akut és sürgősségi, valamint a preventív egészségfejlesztő szolgáltatásokat és beavatkozásokat végző szakemberek összefogásával létrejött, kölcsönös együttműködésen alapuló team. Célja az ellátott lakosság egészségi állapotának javítása, amely a betegellátáson túl magában foglalja a betegségmegelőző tevékenységeket és az egészségi állapot fejlesztését. Az új szolgáltatások között kiemelt szerepet kapott a krónikus gondozás és közösségi színtereken végzett egészségfejlesztés. A gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű csoportos ellátása keretében betegklubok (Diabétesz Klub, Hipertónia Klub, Daganatos Betegek Klubja, Testsúlycsökkentő Klub) működtek, melyekben több szakember részvételével havi rendszerességgel komplex szolgáltatásokat nyújtottak.
A betegséggel még nem rendelkező, egészséges életmódot preferáló és életmódjukon változtatni akaró páciensek részére egészségklubokat (Anya-Gyermek Klubok – családok egészsége, Nők Egymásért Klub – nők egészsége, TereFere Életmód Klub – a roma lakosság egészsége, Életmódváltó Klub – fiatal felnőttek egészsége) szerveztünk, támogatva az egészséges életmód iránti elköteleződésüket és ezáltal egészségük megóvását. Lehetőség szerint ezekben a klubokban is törekedtünk több szakember részvételével megvalósuló, komplex szolgáltatások nyújtására. A különböző előadásokat, foglalkozásokat valamilyen mozgásprogrammal zárták a szakemberek. 
Valamennyi klubban az utolsó foglalkozáson kérdőívvel mértük a résztvevők elégedettségét, melyről minden esetben pozitív visszajelzéseket kaptunk.

A
közösségi színtereken végzett egészségfejlesztés célja, hogy fejlessze az intervenciós terület lakosságának egészségmagatartását, ezáltal járuljon hozzá a lakosság egészségi állapotának a javulásához. Ezen programok a kistelepüléseken bizonyultak a legeredményesebbnek és könnyen kivitelezhetőnek. A helyi társadalom szereplőinek, véleményformálóinak praxisközösségek működése iránti elköteleződése  meghatározó volt, így valamennyi intervenciós területen együttműködési megállapodást kötöttünk az adott önkormányzattal a projektben való közreműködésre. Jelentősen megkönnyítette munkánkat a színtérprogramok szervezésénél, hogy az önkormányzatok biztosították részvételünket az általuk fenntartott és működtetett szociális és egészségügyi, valamint oktatási, nevelési intézményekben. Az egyik legsikeresebb, az egész településre kiterjedő egészségfejlesztési színtérprogram-sorozatot valósítottunk meg Komádi városban. A nappali ellátás keretében működő nyugdíjasklubban kéthetente Diabétesz Klub, az idősek bentlakásos otthonában Szív-, Érrendszeri Klubot működtettünk. Valamennyi foglalkozást szenior tornával vagy átmozgató ülőtornával zártunk. Az óvodában, bölcsődében lúdtalpmegelőző és tartásjavító gyógytornász foglalkozásokat tartottunk heti rendszerességgel. Az óvodai családi egészségnapokhoz kapcsolódva a szülők által otthon megtermelt zöldségekből és gyümölcsökből bábokat készítettünk az egészséges táplálkozás népszerűsítésére. Munka közben beszélgettünk az egészséges táplálkozásról, a gyerekek mondókákat és énekeket adtak elő az adott alapanyaghoz kapcsolódóan. A szülők a gyerekeikkel közösen részt vehettek a gyógytornász-foglalkozáson, ahol elsajátíthatták a lúdtalp megelőzéshez szükséges napi gyakorlatokat. Ezalatt a szakdolgozók másik része a szülők, nagyszülők körében szűrővizsgálatokat végzett, egyéni tanácsadást tartott. A pszichológus az óvónők által javasolt témában előadást tartott az érdeklődőknek.  A napot a közösen készített gyümölcssalátával és a konyhán főzött, egészséges ételek kóstolójával zártuk. A településen lévő két oktatási intézményben iskolai szemléletformáló foglalkozásokat tartottunk. A városban működő, közel nyolcvan megváltozott munkaképességű embert foglalkoztató varrodában munkahelyi egészségfejlesztés keretében heti rendszerességgel tartottunk foglakkozásokat és végeztünk szűréseket, egyéni életmód-tanácsadásokat. A Biztos Kezdet Gyerekházban, ahol zömében hátrányos helyzetű, főleg roma családoknak nyújtottak szolgáltatásokat, komplex egészségfejlesztési programokat szerveztünk heti rendszerességgel. Igyekeztünk irányított beszélgetéseken keresztül az ide betérő családok egészségügyi problémáival foglalkozni úgy, hogy abból minden résztvevő hasznos információhoz juthasson. Ezek a találkozások felölelték a személyi higiéné, a csecsemőtáplálás, az alkoholfogyasztás, egészséges életmód területeit. Dohányzásról leszokást segítő csoportot is sikerült szerveznünk, ahol több résztvevő csökkentette a napi elszívott cigaretták számát, egy fiatal anyuka pedig leszokott a dohányzásról. Jutalma a praxisközösség által felújított kerékpár volt. A nyugdíjasklub tagjainak közreműködésével és a roma asszonyok részvételével közös főző- és kézimunkát (horgolást) tanító találkozásokat szerveztünk. Az idős emberek meglepően együttműködőek és előítéletektől mentesek voltak, amihez hozzájárult az is, hogy hasznosnak és fontosnak érezték magukat. Nagyon jó hangulatú találkozások voltak, ahol minden résztvevőt a teljes elfogadás jellemzett. A város különböző települési rendezvényein prevenciós sátorunkkal vettünk részt, ahol különböző szűréseket és életmód-tanácsadásokat nyújtottunk a résztvevőknek. Komádi város települési egészségtervének elkészítésével zárult praxisközösségünk tevékenysége, mellyel újabb pályázatok benyújtásához segítettük hozzá a települést. 
A svájci–magyar együttműködési program keretében megvalósult modellprogram eredményeit figyelembe véve kerültek kiírásra az újabb hazai praxisközösségi pályázatok, melyek célja az egészségügyi alapellátás fenntartható működésének biztosítása, valamint eredményességének és hatékonyságának javítása. A pályázatok keretében létrejövő praxisközösségekben a helyi adottságok figyelembevételével történik a prevenciós programok szervezése.

Forrás: Ádány R (szerk): Működési kézikönyv a praxisközösségek népegészségügyi szolgáltatásaihoz. 5. verzió, 2013.
Megtekintések száma: 1078

A legégetőbb szakmapolitikai kérdések és vitatémák rovata.

ESEMÉNYEK