Most dől el hosszabb távra a magyar orvostársadalom sorsa

2023-03-19 15:00:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Kincses Gyula, elnök, MOK

Orvosok lapja - Aktuális

Nem túlzás, hanem tény: történelmi pillanatban vagyunk. Most dől el hosszabb távra a magyar orvostársadalom sorsa. A valós kérdés nem az, hogy mi lesz a kamarával, hanem az, hogy mi lesz az orvostársadalommal, az orvosi lét tradicionális kereteivel.

Kedves Kollégák!

Drámai gyorsasággal, statáriális eljárásban szüntette meg az Országgyűlés a kötelező kamarai tagságot az orvosok számára, és vette el önigazgatásunk, autonómiánk egyik legősibb elemét, az etikai eljárások judíciumát.

A kormányzati lépést erősnek és főleg aránytalannak éreztük. A dolgok mögé nézve azonban nem az, mert a valós ok nem egy etikai eljárás megindítása volt egy hivatalnok háziorvos ellen, hanem az, hogy az ügyeleti szerződések aláírása kapcsán a kormányzat megérezte az erőnket, egységünket.

Nem túlzás, hanem tény: történelmi pillanatban vagyunk. Most dől el hosszabb távra a magyar orvostársadalom sorsa. A valós kérdés nem az, hogy mi lesz a kamarával, hanem az, hogy mi lesz az orvostársadalommal, az orvosi lét tradicionális kereteivel. Azaz egységet mutatva megvédjük-e érdekeinket, autonómiánkat és méltóságunkat, vagy egy rendőrminiszter által irányított rendszerben, az Eszjtv. alá tartozó, akarat- és önállóság nélküli, megfegyelmezett alkalmazottakká válunk.

A választás most rajtunk, magyar orvosokon múlik. Ha meg akarjuk őrizni hivatásunk szakmai és erkölcsi függetlenségét, akkor nem szabad hagynunk a kamara kiüresítését, hanem nagyszámú, erős tagsággal kell képviselnünk saját magunk és betegeink érdekeit. Célunk, hogy az az embléma vagy kitűző, hogy „a Magyar Orvosi Kamara tagja vagyok”, legyen védjegy, minőségi megkülönböztetés, amire büszkék lehetünk.

Az etikai eljárások eddig a hivatásrend önkontrollját, tisztulását, kifelé mutatott hitelességét jelentették. Őrködtünk az orvosi hivatás tisztasága felett, védelmeztük a hivatásukhoz méltó magatartást tanúsító kollégákat, és kivetettük magunk közül a nagyon kisszámú erre erkölcsileg alkalmatlant. Ezt most elvették tőlünk, és az etikai eljárások a belügyminiszter fegyelmezési eszközévé válhatnak, miközben felesleges terhet rak egy amúgy igen magas szintű tudományos testületre.

A jelenlegi túlfűtött, kiélezett helyzetben könnyű érzelmi síkra tévedni, de szeretném egyértelműsíteni mindenki számára, hogy a most megújuló MOK nem kíván sérelmi politikát folytatni. Nem ülünk fel semmilyen provokációnak, nem engedünk segítésnek látszó csábításnak, és az új helyzetben sem lépünk politikai mezőbe. Megőrizzük az orvostársadalom egységét szimbolizáló politikai semlegességünket. A céljaink változatlanok: egy jól működő, igazságos hozzáférést biztosító egészségügy, amelyben az orvos és a beteg is megbecsültnek érzi magát. Részesei akarunk lenni a folyamatoknak, nem elszenvedői. Ennek érdekében, ha a kormányzat igényt tart a tudásunkra, szívesen leszünk szakmai együttműködők, de továbbra sem vállaljuk a formális legitimáló szerepet.

Ez a helyzet szabadságot is ad nekünk, mert külső befolyás nélkül magunk határozhatjuk meg céljainkat. Az új helyzetben megújult kamarára van szükség. Ez számtalan feladatot és számtalan lehetőséget biztosít számunkra. Az, hogy milyen lesz az új MOK, az rajtatok, rajtunk múlik. Ez dönti el, hogy milyen szervezetben, hogyan tudunk hatékonyan és kollegiálisan dolgozni. Mindez sok munkát ad: a megújult kamarát új alapszabállyal, új választások után közösen kell kitalálnunk.

Változatlanul a szakmai érdekvédelmet tekintjük elsődleges feladatunknak, de megtartjuk a tagi szolgáltatásokat. A kényszerű szerkezeti változások után tudjuk a gazdálkodásunkat áttekinteni, beleértve a tagdíjkedvezmények kérdését is. Kollégáink számára jogvédelmet biztosítunk a jövőben is, és idős, nyugdíjas kollégáink is számíthatnak ránk: a felhalmozott alapítványi vagyont idős és rászoruló tagjaink érdekében továbbra is hasznosítani fogjuk. Ehhez viszont tagnak kell maradni.

 

Kedves Kollégák!

Kiélezett idők következnek, de hivatásunk rangjához méltóan, emelt fejjel és összefogva őrizzük meg a Magyar Orvosi Kamarát.

Megtekintések száma: 12970

A legégetőbb szakmapolitikai kérdések és vitatémák rovata.

ESEMÉNYEK