Új kihívások és remények a választások után

2023-11-08 12:33:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Dul Zoltan Ph.D, fogorvos

Orvosok lapja - Fogorvosok (FoTESZ)

A 2023-as választások friss szellőt hoztak a Magyar Orvosi Kamarába és a Fogorvosok Területi Szervezetének működésébe. Az intenzív kampány és az ezt követő változások új korszak kezdetét jelzik, előrevetítve egy transzparensebb vezetést.

A 2023-as választások lezárultak, és a Fogorvosok Területi Szervezete új, vegyes összetételű képviseleti csapattal nézhet a jövő felé. A választási folyamat alatt két jelentősen különböző elképzelést képviselő oldal csapott össze, ami komoly vitákat és feszültségeket eredményezett a fogorvosi közösségen belül. Számos felületen, így a közösségi médiában, telefonon és SMS-ben is folyt a kampány, hogy mely küldöttek adják a képviseletet az elkövetkezendő négy évre. Az idei választások ennek megfelelően mértékadóak lehetnek mind a kamara, mind a Fogorvosok Területi Szervezetének működésében.

A változás szükségszerűsége

Az elmúlt években világosan látható volt, hogy a fogorvosi közösségben egyre növekvő igény mutatkozott a változásra. A korábbi évtizedek működési módjai, bár bizonyos mértékig hatékonyak voltak, már nem felelnek meg a 21. század kihívásainak. A technológia rohamos fejlődése, a páciensek elvárásainak megváltozása és az egészségügyi rendszer globális trendjei mind azt sürgetik, hogy az orvosi szervezetek, így a Magyar Orvosi Kamara és a Fogorvosok Területi Szervezete is, lépést tartsanak az idővel.

Az idei választásokat legfőképpen az elmúlt évek működése, illetőleg az elmúlt években kapott válaszok hívták életre. Ismert, hogy hazánkban az egészségügyi ellátás nem a kiemelt fontosságú ágazatok közé tartozik, ugyanakkor megfelelő érveléssel és tárgyalástechnikával lehet a jogalkotótól eredményeket elérni. A közfinanszírozott fogászat, illetőleg a teljes magyar egészségügyi ellátás jelentősen el van hanyagolva, számos anomáliát hordoz nálunk. Ezekre adekvát válaszokat kell adni, megfelelő – egymással konszenzusban lévő – javaslatokat kell benyújtani, hogy a fogorvosi közösség és az egészségügyi rendszer szélesebb körű változásait elérjük.

Az egészségügyi rendszerben és a kamara működésében eddig tapasztalt problémák, a hivatás belső és külső kihívásai mind azt mutatják, hogy a fogorvos-társadalomnak nemcsak az aktuális, hanem a jövőbeli kihívásokra is válaszolnia kell. Úgy kell működtetni, a kamarát, hogy annak a tagjai érezzék, a szervezet értük van és tesz az érdekükben, bevonja őket a döntésbe és kikéri a tagság véleményét fontos kérdések esetén.

Mi, egy páran ilyen kamarát képzeltünk el, ezért indultunk el, hogy elhozzuk a változás szelét.

A választások tisztasága és üzenete

Miközben a választási eljárások bizonyos aspektusait illetően felmerültek aggályok, több bejelentés is érkezett a tisztasággal kapcsolatban, a változás szele mindenképpen érezhető volt a fogorvosi közösségben. Az erős részvétel és az intenzív kampány azt mutatja, hogy az érdekképviseleti munka és a közös jövő alakítása iránti elkötelezettség erős a kollégák között.

Sokan elégedettek a mostani állapotokkal, de vannak, akik szeretnének változtatni. A választások lezajlottak, az eredmények nyilvánosak: a területi és országos küldöttek összetétele vegyes lett: mind a változtatni akarók, mind az eddigi vezetést támogatók jelentős számban kerületek megválasztásra. Ők jelölik ki a Fogorvosok Területi Szervezetének következő vezetését a novemberben esedékes küldöttgyűlésen.

A kompromisszumkészség, a közös munka és a vegyes képviseleti csapat egységének kialakítása kulcsfontosságú lesz a következő években. A képviseleti csapatnak mostantól együtt kell működnie mindkét oldallal, össze kell hangolnia az eltérő nézeteket, és közös célok felé kell navigálnia, hogy egységes, ugyanakkor erős képviseletet biztosítson a tagság számára.

Folyamatos munka a stabilitásért és a fejlődésért

A választások és a köztestületi munka során megjelenő kihívások azonban nem állíthatják meg a kamara eddigi tevékenységét. A térítésmentes oktatási programoknak folytatódniuk kell, ki kell dolgozni egy jogsegély lehetőségét a kollégák számára, biztosítani kell a vállalkozó fogorvos kollégák számára a megfelelő támogatást. A kamarának egy olyan közösségnek kell lennie, amelyhez jó tartozni, amely valódi értéket biztosít a tagjainak a számára.

A változások és a kihívások mindig is részét képezték a fogorvosi közösség életének. A jelenlegi helyzet csak egy újabb mérföldkövet jelent ezen az úton, hogy elinduljunk a tényleges érdekképviseleti kamara felé. A közösségnek összefogva, egymást támogatva kell megoldania a jelenlegi kihívásokat és készülnie a jövőbeli feladatokra: meg kell oldani az iskolafogászok problémáját, rendezni kell a szakellátókkal kapcsolatos anomáliákat és jogszabályi választ kell nyújtani a magánszektort érintő kérdésekre.

Összességében a 2023-as választások új fejezetet nyitnak a Magyar Orvosi Kamara és a Fogorvosok Területi Szervezetének történetében. A vegyes összetételű képviselet új kihívásokat és lehetőségeket is rejt, de a közösség elkötelezettsége és a választási részvétel erősödése azt mutatja, hogy a kamarai munka iránti bizalom továbbra is erős, amelyet egy elnökség sem hagyhat figyelmen kívül. Az elkövetkező években a közös munka és a kompromisszumok keresése lesz a kulcs a konfliktusmentes sikerhez és az eredmények eléréséhez.

Megtekintések száma: 6293

Fogorvos tagjaink rovata.

ESEMÉNYEK