Gyógyító vezető

2022-01-04 09:52:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: Szecsődi György, Mezei Andrea, PAF Alapítvány

Orvosok lapja - Konzílium

Mit tehet a vezető, ha orvos? Milyen mozgástere, személyes felelőssége van abban, hogy a vezetői működésével a csapatát is gyógyítsa? A cikket a PAF (Pozitív Attitűd Formálás) Alapítvány munkatársai készítették, akik az elmúlt tíz évben több mint 80 kórházi osztállyal és vezetőikkel működtek együtt szervezetfejlesztőként az emberibb egészségügyért.

Az orvos mint vezető a saját közösségét a működésével megbetegítheti, de gyógyíthatja is.

A szakmai és a vezetői hierarchiában elért szintek az orvosi pályán elválaszthatatlanok. A professzor intézményt vezet, a főorvos az osztályát irányítja, ezzel egy időben elvárják tőlük és ők is maguktól, hogy szakmai fokozatuknak megfelelően a legjobbak között legyenek. 

Miközben szakmai és szervezeti vezetőként a gyógyításra, a szervezésre, a magyar egészségügyi rendszer sajátosságaihoz való alkalmazkodásra, annak alakítására, a megoldásokra és a teljesítményre irányul a figyelmük (és folytathatnánk a sort), vajon mennyi fókusz marad a csapatuk vezetésére?

Egészségügyi projektjeinkben azt látjuk, hogy sokakban feszítő erővel van jelen a kérdés: Mit tehet a vezető, ha orvos? Milyen mozgástere, személyes felelőssége van abban, hogy vezetői működésével a csapatát is gyógyítsa? Milyen lehetősége van arra, hogy az embereit motiválja, hogy megtartó közösséget építsen, hogy olyan értékek érvényesülését támogassa, amelyek elősegítik a gyógyító kapcsolatot a betegek és az egészségügyi dolgozók között? Tehetnek-e bármit is, ami fenntartható, ami előremutató, ami rendszerszinten is konstruktív és fejlesztő erővel bír?

Úgy tapasztaljuk, hogy egyre több vezető orvosban lenne meg az igény ilyen pozitív változatásokra, és keresik a válaszokat a hogyanokra. Szervezetfejlesztőként azt látjuk, hogy ezek a vezetők szeretnének tenni azért, hogy olyan csapatot építsenek, ahol közös normaként van jelen a gyakorlatban

  • a megerősítő és fejlesztő visszajelzések adása és fogadása (ez egyben a bizalom alapja, hiszen a vélemények és eltérő nézőpontok vállalása és megbeszélése hozhat létre közös megértést és fejlődést),
  • a hibák felvállalása és olyan fórumok működtetése, amelyek segítenek abban, hogy a hibákból tanuljunk (pl. értekezleteken, esetmegbeszélő alkalmakon),
  • a sikerek és eredmények megünneplése,
  • a veszteségek feldolgozása,
  • a közös értékek kimondása és gyakorlása, 
  • a vezetői szerepek, feladatok, valamint a szervezeti munkamegosztás kereteinek folyamatos tisztázása, egyeztetése, együttes monitorozása.

A best practice (jó gyakorlatok) szakmai protokollok és a tudásmegosztás rendszere jelen van az orvosi szakmában (referálók, konferenciák stb.), ezzel szemben a legjobb vezetői gyakorlatokról még kevés szó esik egymás között. Márpedig az a tapasztalatunk, hogy a jó vezetői gyakorlat eredménye, hogy az osztályon belül a kollégák elkötelezettebbek a szakmai protokollok (adherencia) és szakmai minőség iránt, emellett energiával teli segítőként tudják támogatni a betegek gyógyulását.

Alapítványunk egyik célja, hogy minél több orvos és vezető felismerje, hogy működése gyógyító hatással is tud lenni a kollégáira. Ez a kórházi osztály minden minőségi mutatóját és az orvosok életminőségét is javítja.

Megtekintések száma: 12385

A legégetőbb szakmapolitikai kérdések és vitatémák rovata.

ESEMÉNYEK