Hajléktalanok egészségügye a Máltában

2021-01-24 18:00:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: dr. Békási Sándor intézményvezető főorvos, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Egészségügyi Ce

Orvosoklapja - Konzílium

A hazai alapellátásban valószínűleg többé-kevésbé már mindenki találkozott a hajléktalan személyek jellemző egészségügyi nehézségeivel, így kialakult egyfajta benyomása erről a területről. Az azonban talán kevésbé közismert, hogy milyen szolgáltatások hogyan érhetők el kifejezetten a fedél nélküliek számára. Cikkünkben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat orvosi tevékenységébe adunk betekintést.

A Málta Budapest budai oldalán szorosan integrált egészségügyi és szociális ellátást nyújt hajléktalan személyek számára. Egészségügyi Centrumunk képviseli az egyik éjjeli menedékhelyet, átmeneti szállásaink, nappali melegedőink pedig képviselik a másik oldalt. Ahogy kutatási eredmények alapján kizárólag az egészségügyi, mentális és szociális segítségnyújtást egyszerre biztosító megoldások bizonyulnak hatékonynak, a Szeretetszolgálat maga is ezt a modellt részesíti előnyben. A legsúlyosabb egészségi állapotú ügyfelek részére létrehozott lábadozóinkban a szokásos háziorvosi szolgáltatáson túl pszichiátriai és belgyógyászati gondozást, addiktológiai konzultációt, segítő beszélgetéseket, gyógytornát és teljes körű szociális esetkezelést biztosítunk.

(Persze a COVID-pandémia ezt is átírta: amennyire ez a szoros integráció egy valóban hatékony együttműködést jelent békeidőben, jelenleg egy merőben új felállás szerint dolgozunk: a jelentős betegforgalom miatt fokozott kockázatú egészségügyi rész és a minden eszközzel védendő, számos krónikus betegséggel küzdő ügyfeleket ellátó rész teljes szétválasztása mellett döntöttünk.)


Egészségügyi Centrum


A Szeretetszolgálat Batthyány téren működő Egészségügyi Centruma egyike annak az öt budapesti alapellátást biztosító szolgáltatásnak, amely nyitva áll a hajléktalan és szociálisan rászoruló személyek számára (a négy továbbiból kettőt a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei [BMSZKI], egyet-egyet pedig a Hajléktalanokért Közalapítvány [HKA] és az Oltalom Karitatív Egyesület működtet).

Az Egészségügyi Centrum lényegében egy folyamatosan (0–24 órában) nyitva tartó rendelőt jelent, amely hétköznap 8 órában a teljes háziorvosi szolgáltatási spektrumot biztosítja, míg ügyeleti időben az akut esetek ellátását végzi. Ugyancsak a centrum alá tartozik a Mozgó Orvosi Rendelő (MOR), amely rendelővé átalakított furgonként közterületre és szállókra viszi el a háziorvosi rendelést, illetve a Mozgó Orvosi Szolgálat (MOSZ) is, amely bentlakásos szociális intézményekben nyújt orvosi ellátást.

Ezek együttesen a 2019. november 1-je és 2020. október 31-e között eltelt egy évben összesen 14 570 ellátást végeztek, ennek mintegy 55 százaléka a rendelői ambuláns forgalom, a többi a mozgó szolgáltatások betegforgalma. Ez a hét minden egyes napjára vetítve közel 40 fős átlagforgalmat jelent.

A hajléktalan populáció idősödésével egyre több és súlyosabb krónikus állapotú beteget látunk el. Annak érdekében, hogy az ellátás hatékonyságát emeljük, működési költségünk részeként a jó compliance-ű, a gondozási folyamatban együttműködő betegeink részére a teljes év során ingyenesen biztosítjuk az akut és krónikusan szedett gyógyszereket, a kezelésükhöz szükséges kötszereket, adott esetben a gyógyászati segédeszközöket. Így van a legnagyobb esélye annak, hogy kollégáink emberfeletti munkája értéket és életminőséget teremtsen, és így sikerült számos betegünkkel több évre visszamenően jó terápiás kapcsolatot kialakítani.


Lábadozók


Noha mindkét ilyen intézményünk hivatalosan átmeneti szállás (lábadozó megnevezést amúgy sem ismer a jogszabály), lábadozóként hivatkozunk a Bem rakparti 18 férőhelyes és a Feszty utcai 40 férőhelyes intézményünkre. Ezeknél a szociális intézményeknél ugyanis a bekerülés elsődleges szempontja az egészségügyi rászorultság, tipikus ügyfélkörük a kórházi utókezelésre szorulók, leromlott állapotú (de kórházi kezelést nem igénylő) utcán élők, lakhatásukat elvesztő krónikus betegek közül kerül ki. Az átlagos kigondozási idő 2-4 hónap közötti, gyakran ennyi időnk van, hogy a lehető legtöbb állapotjavulást elérjük.

A két lábadozó működtetése mellett szorosan együttműködünk a Menedékház Alapítvány betegszobai szolgáltatásával, így létrehozva egy, a teljes budai oldalt lefedő hálózatot. Ez a hálózat mintegy 100 egészségügyi hangsúlyú szociális férőhelyet biztosít hajléktalan személyek számára. Ez ugyan bőven alatta van a szükségesnek, azonban a dinamikus feladatmegosztással, napi szintű koordinációval megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot.


Egészségügyi Diszpécserszolgálat


A budapesti fekvőbeteg-ellátás gyakran nehezen kibogozható betegutakat eredményez (főleg hajléktalanok esetében, akik a kapacitások függvényében valóban bármely budapesti kórházba kerülhetnek). Ennek átláthatóbbá tétele érdekében 2018 augusztusában létrehoztuk a Málta Egészségügyi Diszpécserszolgálatát, amely elsősorban a kórházba kerülő hajléktalan ügyfelek kórházból való átvételét, a beteg szükségleteinek megfelelő elhelyezését menedzseli. Ez egyrészt egyértelmű, standardizált kimeneti lehetőséget jelent a kórházak számára, számunkra pedig kiszámítható és előre tervezhető felvételi folyamatot eredményez.

Mivel ez a szolgáltatás unikális a szektoron belül, érdemes egy rövid pillantást vetni a tapasztalatokra. Az elmúlt egy év adatai alapján 2019. november 1-je és 2020. október 31-e között 280 megkeresés érkezett a diszpécserszolgálathoz a kórházak részéről. Közülük 71 fő felvétele történt meg, 8 esetben az a további vizsgálatok miatt még folyamatban van (25-28 százalékos a felvételi arány).

Ha ránézünk azokra az esetekre, amelyek nem végződtek átvétellel, az alábbi indokok állnak a háttérben: (1) leggyakrabban sajnos a férőhelyhiány miatt kellett visszautasítanunk az átvételt, (2) a második leggyakoribb indok, hogy az előzetesen átküldött dokumentáció vagy a személyes előgondozás (COVID előtti időszakban) alapján magasabb szintű (krónikus belgyógyászati) elhelyezés lett volna szükséges (a Málta ilyen férőhelyekkel nem rendelkezik). A további indokok az előfordulásuk gyakoriságának csökkenő sorrendjében: (3) a beteg más szervezethez került elhelyezésre, (4) a beteg önkényesen távozott a kórházból, (5) nem kaptuk meg az átvételhez szükséges előzetes dokumentációt, (6) felvettük volna, de állapotromlás történt / elhunyt.

A diszpécserszolgálat haszna a COVID-járvány alatt felértékelődött: a hajléktalan ügyfelek kórházi átvétele, és ezáltal az ellátórendszer tehermentesítése közérdek. Ennek megfelelően a kórházi átvételeket igyekszünk limitált férőhelykapacitásunk ellenére gördülékenyen és folyamatosan biztosítani.

Megtekintések száma: 817

A legégetőbb szakmapolitikai kérdések és vitatémák rovata.

ESEMÉNYEK