MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Leírás


A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata 2004. március 17-től Orvosok Lapja címen jelenik meg, több mint 40 ezer példányban. 

Az újság a kamara céljait, törekvéseit tolmácsolja, s miként már a neve is sugallja, összetartozásunkat fejezi ki. Közvetíti továbbá a szakmapolitika izgalmas, sokszor ellentmondásos kérdéseit és bemutatja az orvostársadalom érdekes személyiségeit, társadalmi eseményeit. 

Kiemelt helyet ad az orvosi lét elengedhetetlen követelményének, a szakmai továbbképzésnek is, értékes összefoglalók, guide-line-ok formájában. Céljaink között szerepel az orvosi hivatás értékeinek bemutatása, az egészségügyben dolgozók önbecsülésének és társadalmi presztízsének növelése. 

2012. április 12-én, negyedéves intenzív előkészület után megjelent a teljes mértékben felfrissített és megújított Orvosok Lapja. Nyolc éve alapított önálló lapot a Magyar Orvosi Kamara, és tisztelettel emlékezünk meg e helyütt is lapunk eddigi kiadójáról, a Promenade Kiadóról. 

A közös munka, az eredményes együttműködés tanulságait leszűrve született meg a döntés: köztestületünk saját alapítású lapunk kiadói jogát is magához vonja, és így a jövőben egy kézben összpontosul az Orvosok Lapjával kapcsolatos valamennyi elvi döntés és gyakorlati feladat. 

Dr. Éger István 
a Magyar Orvosi Kamara 
elnöke

 


Főszerkesztő: dr. Szepesi András 

Lapmenedzser: Zöldi Péter 

Hirdetési vezető: Kiss Judit - orvosoklapja@mok.hu 

Az Orvosok Lapja lapszámai 2-3 héttel a nyomdai megjelenést követően a mok.hu weboldalon és a Weborvos online egészségügyi portálon is elérhetővé válnak – szeretnénk így is minél szélesebb körben bemutatni a folyóiratunk szakmai tartalmát. 

A korábbiakkal összhangban a jövőben is várjuk az Orvosok Lapjáról szóló véleményeket, témajavaslatokat, érdekességeket az orvosoklapja@mok.hu e-mail címre. Hisszük, hogy a minél aktívabb kommunikáció segíthet az orvostársadalom ügyeinek jobbra fordításában is. 

Reklamáció, kézbesítési címváltozás bejelentése: 
Losonci Ildikó, e-mail: terjesztes@mok.hu 

Orvosok Lapja folyóirat Szerkesztősége

Koronavírus információk

Orvosok Lapja

E-ügyintézés

Hírek

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

Tagsági jogosultság ellenőrző

ESEMÉNYEK