A Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének orvostanhallgatói a pandémia évében

2020-11-30 15:15:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: Viola Szabolcs elnök, Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége

Orvosok lapja - Utánpótlás

Rendhagyó módon történt a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége új elnökségének megválasztása is, amely minden év szeptemberében esedékes. A tagegyesületeink által delegált hallgatók egy online rendezett küldöttgyűlésen vehettek részt, ahol leadták voksukat az új tisztségviselőinkre.

1983-ban egy csapat orvostanhallgató – akik azóta a professzorainkká váltak – egy páratlan ötlettől vezérelve színesebbé tették a magyar orvosképzést, ebben az évben alapították meg Debrecenben akkori nevén a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületét, a mai Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének (MOSZ, nemzetközi nevén Hungarian Medical Students’ International Relations Committee – HuMSIRC) elődjét, amely azóta is rendületlenül működik. Szövetségünknek négy tagegyesülete van, melyek mind a négy orvostudományi egyetemen jelen vannak: a Budapesti, a Debreceni, a Pécsi és a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete. Továbbá teljes jogú tagjai vagyunk a világ legnagyobb és legrégebbi ifjúsági szervezetének, az Orvostanhallgató Szervezetek Nemzetközi Szövetségének (International Federation of Medical Students’ Associations – IFMSA).
Szövetségünk fő profilja az ismeretterjesztés és a prevenciós munka, mellyel az egészséget szeretnénk széles körben hirdetni, híven mottónkhoz: „Egészséget építünk.” Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy már egészen fiatal korban megismertethessük a kicsikkel, mit is kell tenniük ennek érdekében, ezért önkéntes hallgatóink a Teddy Maci Kórház elnevezésű, nagy népszerűségnek örvendő eseményünkkel az ország számos óvodáját látogatják időről időre. Ezenfelül együttműködünk a Vöröskereszttel is, a magyar lakosság figyelmét óhajtjuk felhívni különféle rendezvényeken az egészséges életmód, az orvosi szűrővizsgálatok és a sport fontosságára, valamint az egészséges nemi élet kialakítására.
Ezen programjaink a megszokott módon zajlottak egészen ez év márciusáig, a kialakult pandémia azonban számos tervünket felülírta. Gyors reagálásra volt szükség, de lelkes hallgatóinknak és kreativitásuknak köszönhetően működésünk továbbra is biztosított és akadályoktól mentes. Prevenciós előadásainkat az iskolák és a nagyközönség számára online rendezzük meg, aktívan részt veszünk az egyes szervezetek interneten megtartandó rendezvényein, illetve nagyobb teret kapnak a virtuális világban az eddigiekben is hirdetett figyelemfelkeltő kampányaink. Ezek a mozgalmak az országban szinte ismeretlenek voltak, javarészt csak a kórházakban, klinikákon találkozhattak ezekkel az érdeklődők, azonban úgy tapasztaltuk, hogy ilyen formában szélesebb réteget megszólíthattunk, és felhívhattuk figyelmüket egy-egy mindennapi egészségügyi problémára, amelyek felett gyakorta elsiklik figyelmünk a hétköznapokban. Örömmel tapasztaltuk, hogy az orvostanhallgatókon kívül nagyon sok érdeklődő – személyes ügyének érezve – megosztotta és figyelemmel kísérte ezen kampányainkat és felhívásainkat online.
Rendhagyó módon történt a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége új elnökségének megválasztása is, amely minden év szeptemberében esedékes. A tagegyesületeink által delegált hallgatók egy online rendezett küldöttgyűlésen vehettek részt, ahol leadták voksukat az új tisztségviselőinkre. A leköszönő elnökünk, Balázs Gabriella Bianka évértékelő beszéde után megválasztásra került koordinátori pozíciókra Bődi Virág (reproduktív egészségügyi koordinátor, Budapest), Kóti Nikolett Noémi (egészségfejlesztési koordinátor, Debrecen), dr. Kürthy Nikolett (cseregyakorlati koordinátor, Szeged), Miterli Mirjam (tudományos cseregyakorlati koordinátor, Debrecen) és Tardi Réka (külügyi koordinátor, Debrecen) orvostanhallgató, ők erőn felül igyekeznek színesebbé tenni munkánkat. 
Jómagam szintén debreceni hallgatóként korábbi elnökünk, Balázs Gabriella Bianka helyét átvéve tervezem alázatos munkáját folytatni, és törekedni, hogy szövetségünk ilyen járványügyi helyzetben is minőségi időtöltést kínálhasson az orvostanhallgatók számára, és emelhessük a magyar orvosképzés fényét nemcsak hazánkban, hanem az egész világon.
Ezúton mindannyiunk nevében szeretnék hálát adni annak a számos orvosnak, akik eddig is idejüket és energiájukat nem kímélve működtek együtt velünk, és hallgatóinkat szakmai tudás mellett emberséggel is segítették, valamint hozzájárultak előremenetelükhöz. Reméljük, a jövőben újra fordulhatunk hozzájuk és megköszönhetjük belénk vetett rendületlen bizalmukat, hogy a magyar orvostanhallgatók még kiválóbbak lehessenek. 
Bízom abban, hogy szövetségünk jövő ilyenkor egy sikeres évről számolhat be, és a jövőben is hozzájárulhatunk a magyar orvosképzés fejlődéséhez.
Megtekintések száma: 20096

Fiatal kollégáink rovata

ESEMÉNYEK