Újragondolt önkénteskedés a járvány idején

2020-07-02 11:09:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: Csikós Bálint elnök, Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete

Orvosoklapja - Utánpótlás

Mint mindenki mást, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének tagegyesületeit is épp ugyanolyan váratlanul érte az Európába, majd hazánkba is betörő vírushelyzet. A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének (BOE) valamennyi, a tavaszi félévre tervezett programját le kellett mondanunk, azonban szerettünk volna ebben a szituációban is elkötelezettek maradni a magyar laikus populáció egészségtudatosságának és egészségértésének fejlesztése iránt.

Tisztában vagyunk vele, hogy az egészségügyi dolgozók a frontvonalban megfeszített erővel küzdöttek, küzdenek a vírus elleni harcban. A BOE a Semmelweis Egyetemen működő nonprofit, közhasznú szervezet. Tagjaink a lehetőségekhez mérten a járványügyi helyzetben is szerették volna
kivenni a részüket a társadalmi felelősségvállalásból.
Ezen okból kerestük fel a magyarországi kórházakat, hogy az egyesület segítségét felajánljuk. Levelünkben tagjaink kórházi osztályon történő önkénteskedését és az egészségügyi dolgozók gyermekeinek felügyeletét ajánlottuk fel. Rengeteg intézményből jöttek hálálkodó levelek (még ha konkrét segítségre nem is volt szükség), már a felajánlás és a tudat, hogy számíthatnak a medikusokra, is lendületet adott nekik.
A BOE-s felületen több mint száz segíteni vágyó hallgató jelentkezett, nem csak az általános orvostudományi karról. Önkénteseink között fogorvostan- és gyógyszerészhallgatók, illetve az egészségtudományi kar hallgatói is szerepeltek. 73 fő kórházban önkénteskedett, 27-en pedig a gyermekfelügyeletet választották. A tapasztalat az volt, hogy a beérkező igények és a nyújtott „paraméterek” fedték egymást végig, ez igen örömteli volt számunkra. Az önkéntesek zöme a budapesti kórházakat választotta, azonban sokan mentek segíteni vidéki intézményekbe is. A fő feladatok a járvánnyal kapcsolatos pretriázs- és segédápolói tevékenységek voltak, ezekkel tudták a leghatékonyabban tehermentesíteni az egészségügyi dolgozókat. A visszajelzések arról tanúskodnak, hogy az önkéntesek nagyon gyorsan beépültek a rendszer „vérkeringésébe”. Gyakran már a fiatalok puszta jelenléte és hozzáállása is lendületet adott a sok esetben már elcsigázott dolgozóknak. Gyermekfelügyeletre jelentkeztek hozzánk Debrecenből és más egyetemekről is (például óvónőképzőről). Ők egyedülálló vagy felügyeletet megoldani nem tudó szülők gyermekeire vigyáztak, közben egyesületünk profiljának megfelelő egészségnevelési témákat jártak körül, természetesen a korosztálynak megfelelően.
Fontos hozzátenni, hogy nem csak a BOE-n keresztül történt jelentkezés önkénteskedésre, számtalan más civil és állami kezdeményezés is volt, azonban nekünk nagy előnyünk volt a könnyű elérés.
Mindemellett a több száz hallgató által összegyetemi és karokon átívelő összefogás valósult meg ezekben a gondterhes időkben, és a hallgatókat egyetemi kötelezettségeik és a fokozott fertőzésveszély sem tántorította el a segíteni akarástól. Az összes önkéntesnek köszönhetjük, hogy méltóak vagyunk az első bekezdés állítására, és igen biztató a jövőkép ilyen hozzáállás mellett.
Ezúton is egész egyesületünk nevében köszönjük ezt nekik!

Megtekintések száma: 1703

Fiatal kollégáink rovata

ESEMÉNYEK