MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Megújul az egészségügyi szakfelügyeleti rendszer

2019-08-06 00:00:00 FORRÁS: magyarhirlap.hu

Szerző: Weborvos Automata

Lapszemle

A szakfelügyelők kiválasztására szolgáló pályázati eljárást első alkalommal idén, szeptember elsejéig kell lefolytatni.

Az egészségügyi szakfelülgyeleti rendszer működését sok bírálat érte az elmúlt években. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász például idén márciusban az Inforádióban kijelentette, „ma teljesen kontroll nélküli folyamat az, hogy a kórházak milyen minőségben látják el a betegeket”. A múlt héten viszont megjelent az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló Emmi rendelet (5485.o.). E szerint a szakfelügyelet az ellátás egész folyamatában vizsgálja a szakmai előírások, protokollok érvényesülését, továbbá cél a rendszer legjobb nemzetközi gyakorlatokkal való összevetése és a minőségfejlesztés módozatainak kidolgozása is - írta a magyarhirlap.hu.

A területi szakfelügyelő vizsgálhatja a vonatkozó jogszabályok, irányelvek végrehajtását, a megelőzés, kórismézés, gyógyítás, ápolás, gondozás és rehabilitáció szakszerűségét, eredményességét, a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a betegbeutalás rendjét, az ügyeleti-készenléti ellátás összhangját és a panaszok érdemi kivizsgálását. Az országos szakfelügyelő – többek közt – véleményt nyilvánít, illetve megoldási javaslattal jelentést ad a megbízónak az ellátást, betegbiztonságot súlyosan veszélyeztető gyakorlat vagy hiányosság esetén, részt vesz a szakmai irányelvek kialakításában, kidolgozza az egyes szakterületek minőségfejlesztési adatgyűjtési rendszerét, klinikai auditot és kockázatelemzési tevékenységet végez.

A helyszíni vizsgálat során a szakfelügyelő beléphet az egészségügyi szolgáltató helyiségeibe, megtekintheti az ellátási folyamatokat és a berendezéseket, az ellátásban közreműködő valamennyi személytől és betegtől akár írásban, akár szóban felvilágosítást kérhet. Ha az ellenőrzés során a szakfelügyelő megállapítja, hogy az ellátó valamilyen szabályt megsértett, a javaslatát is tartalmazó jelentést köteles haladéktalanul eljuttatni a megbízónak. Azonnali intézkedést igénylő esetben a kormányhivatal soron kívül tájékoztatja az országos tisztifőorvost, ő pedig a minisztert. A szakfelügyelő kezdeményezheti az egészségügyi szolgáltatás felfüggesztését, vagy az ellátó működési engedélyének visszavonását is. További részletek a teljes cikkben

Megtekintések száma: 314

Koronavírus információk

Orvosok Lapja

E-ügyintézés

Hírek

Közérdekű Adatok

Transzparencia

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

Tagsági jogosultság ellenőrző

ESEMÉNYEK