A Magyar Orvosi Kamara elnökségének a járványhelyzetben hozott határozata az etikai eljárások megindításáról

2021-03-18 15:53:00 FORRÁS:

Szerző: MOK elnöksége

Hírek - MOK hírek

A Magyar Orvosi Kamara elnökségének a járványhelyzetben hozott határozata az etikai eljárások megindításáról

A Magyar Orvosi Kamara elnökségének 23/2021.03.17. számú határozata.

Azt a társadalom és az orvostársadalom részéről felmerülő jogos elvárást felismerve, hogy a nagy jelentőségű, súlyos etikai vétségek esetén ezekkel az ügyekkel az Magyar Orvosi Kamara elnökségének kiemelten foglalkoznia kell, az Elnökség az erkölcsi felelősségvállalását kifejezve, az orvosi hivatás tekintélyének védelmében az alábbi határozatot hozza:

A   Magyar Orvosi Kamara Elnöksége, mint panaszos köteles etikai eljárást indítani, ha olyan hiteles információ jut a tudomására, mely szerint: 

  1. orvoskamarai tag olyan etikai vétséget követ el, mely társadalmi jelentősége, súlya révén alkalmas az orvosi hivatásba vetett bizalom meggyengítésére,
  2. orvoskamarai tag olyan etikai vétséget követ el, mely az orvostársadalom egyes csoportjait sérti vagy az orvostársadalom megosztottságához vezethet,
  3. orvoskamarai tag részéről a Magyar Orvosi Kamara és bármely más orvosi szakmai szervezet, annak szerve, tisztségviselője szakmai vagy személyes jó hírnevének alaptalan rontására alkalmas közlés, cselekmény történt,
  4. kamarai tisztségviselő választott tisztségéből eredő kötelezettségének vétkes megszegése merül fel,
  5. kamarai tisztségviselő az Etikai Kódexben foglalt magatartási szabályokat megszegi,
  6. orvoskamarai tag személyes véleményét a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalásaként adja elő.

 
Budapest, 2021. március 17.

 A Magyar Orvosi Kamara elnöksége

Megtekintések száma: 5675
ESEMÉNYEK