MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

2019-11-05 12:24:12 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: Komornik Vera

Hírek - MOK hírek

MOK Akadémia – jogi tanfolyam, továbbképzés

Tisztelt Kollégák!
Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Orvosi Kamara, az eddigi tapasztalatok birtokában, 2020-ban is indítja „MOK Akadémia” címen jogi tanfolyamát, továbbképzését. 
A tanfolyam hiánypótló, a megszerezhető tudás, az egészségügyben dolgozó valamennyi Kolléga számára fontos.
Szabadon választható továbbképzés, tagi szolgáltatásként ingyenes. Akkreditált.
Várjuk V.-VI. éves medikusok jelentkezését is.

OKTATÓK: a Miskolci Egyetem Jogi Kar Oktatói, közigazgatási szakemberek, ügyvédek, kamarai tisztségviselők.

TARTALOM:
1. A Magyar Orvosi Kamara jogi környezete:
- a MOK felépítése, tevékenysége, lehetőségei, kapcsolatrendszere, működése.
- MOK törvény, alapszabály, ellenőrzés.
- KET alapvető rendelkezései,
- Etikai eljárások, Etikai Bizottságok feladatai.
- Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája, lehetőségei

2. A magyar egészségügyi ellátás jogi környezete.
- Egészségügyi intézményrendszer felépítése, funkcionálása,
- Az egészségügy ellenőrzési rendszere,
- Kommunikáció az egészségügyben,
- Polgárjogi alapismeretek: személyiségvédelem, sérelemdíj, egyetemleges kötelezettség, tartozáselismerés, tartozás vállalása, a szerződéstan legfontosabb rendelkezései, stb.
- Egészségügyi jog: betegek jogai, eü. dolgozók jogai, adatvédelem, titoktartás stb.
- Munkajogi ismeretek: eü. tevékenység típusai, MT, Kjt. Ktv. hatálya, munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét speciális szabályai, stb.
- Társadalombiztosítási jog, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, stb.
- Az E alap mint költségvetési elem.
- Egyéni vállalkozások joga, társasági jog, stb.
- Egészségügyi vállalkozás alapítása, pénzügyi alapismeretek.
- Felelősségi rendszer az egészségügyben: polgárjogi felelősség, büntetőjogi felelősség, etika.

A tanfolyam IDŐBEOSZTÁSA:
- az előadásokat 2-3 hetenként, szombaton tartjuk.
- napi kezdés: 9 órakor, befejezés 15 órakor.
- 45 perces órák, közbeni szünettel.
- 12 órakor szendvics ebéd, a MOK finanszírozza.

Az előadások NAPI RENDJE:
2020.01.11.
02.01.
02.22.
03.07.
03.28.
04.18
05.09.
05.30.
06.20.

július és augusztus szünet.

09.05.
09.19.
10.03.
10.17.
11.07.
11.21.

Figyelembe vettünk minden ünnepet, illetve szombati munkanapot, így a második részben két hét után következnek az előadások. A szombati előadásnap, és az előre közölt időbeosztás lehetővé teszi a Kollégák számára az ügyeleti beosztás, egyéb továbbképzés és családi programok tervezését, a nélkül, hogy a tanfolyami részvétel sérülne. A végén teszt írás.

ELŐADÁSOK HELYE: MOK Székház Budapest VI. Szondi u 100.
Az első hetven főt tudjuk fogadni, visszamondás esetén pótlás lehetséges.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020.01.03.

JELENTKEZÉS:
emailben a mokakademia@mok.hu címen: név, lakcím, munkahely, szakképesítés, elérhetőség: email és mobil.

Budapest, 2019. 10. 16.

Üdvözlettel:
Dr Nagy Ferenc s.k.
MOK főtitkár

Megtekintések száma: 2423

Hírek

Választások 2019

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK