MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Könyvajánló

2017-12-27 08:38:15 FORRÁS: Orvosok Lapja, Szepesi András

MOK hírek

Dr. Gilly Gyula: A tisztességes, tehát igazságos társadalom és az elsődleges társadalmi javak

A Magyar Orvosi Kamara Lapkiadó által megjelentetett első könyv a magyar társadalom betegségeinek, és ezen keresztül a magyar emberek súlyos egészségi állapotának okait kutatja. Milyen tények, gondolatok, filozófiai és közgazdasági irányzatok befolyásolják az éppen regnáló politikusokat és milyen eredményekkel? Miért élnek jobban, egészségesebben és sokkal tovább az emberek a Skandináv országokban, vagy éppen a szomszédos Ausztriában, mint a nagyon gazdag Egyesült Államokban vagy nálunk, Magyarországon? 

„A rendszerváltás kezdete óta eltelt több mint egynegyed évszázad a kezdeti reményeket nem váltotta be. Az emberek egészségi, megbetegedési, halandósági és iskolázottsági mutatói a társadalom működésének végkövetkezményeit mutatják. Az egészség és az iskolázottság a legfontosabb, mindenre kiható társadalmi érték. A népegészségügyi és iskolázottsági adataink a környező, például a visegrádi országokhoz képest is, és hazánk fejlettségi viszonyaihoz képest viszonyítottan is egyaránt vállalhatatlanul rosszak. Az okok okaiként bizonyított, hogy az elkerülhető és idő előtti halálozás, a betegségben töltött évek, a tömegesen jelentkező súlyos szövődményekkel járó krónikus megbetegedések legnagyobb hatású egészségkárosító kockázati tényezője maga az emberközpontú politika hiánya. Mára bebizonyosodott, hogy az emberek egészségi állapota döntő mértékben a létüket meghatározó társadalmi tényezőktől függ, és nem csak az egyén magatartásától, az életvitelétől vagy az öröklött genetikai tényezőktől – ellentétben azzal, ahogyan ezt korábban hitték.”                                                                                              

A szerző a könyv 15 fejezetén át vezeti az olvasót, kibontva a társadalom filozófiai alapjainak és működésének az anatómiáját, felmutatva annak betegségeit, tévútjait, de megnevezi a jó, követhető megoldásokat is.     

A magyar közgondolkodásban nem, vagy kevéssé ismert vagy félreismert fogalmak, összefüggések teszik kifejezetten izgalmassá a könyvet. De figyelmeztetnem kell a Tisztelt Olvasókat, ez nem regény. Inkább enciklopédia. Talán az a tapasztalatom megkönnyíti az olvasást, amit magam is csak később vettem észre: érdemes az irodalomjegyzéknél és a név- és tárgymutatónál kezdeni (vagy itt folytatni), ami összesen 95 oldalt tesz ki a könyvben. Innen indulva felkereshetjük a minket érdeklő kérdéseket, témákat, és szinte észrevétlenül elkezd sodorni a nagyon erős gondolatokat hordozó írás.

Erre a hatalmas szellemi, szakirodalmi bázisra épült a Magyar Orvosi Kamara DEKLARÁCIÓ-ja.

Ennek értelmében nem elég toldozni-foltozni a magyar egészségügy rendszerét, hanem át kell gondolni egy jelentős változás előkészítését: a közgondolkodás, a közpolitika és a társadalom működésének megjavítását, tartós átalakítását olyan emberközpontú elvek és értékek mentén, amelyek az elmúlt negyed évszázad fejlődéséből többnyire fájdalmasan hiányoztak. Elegendő ismeret és tapasztalat gyűlt össze, hogy ezeket a kérdéseket a magyar társadalom, az őket képviselő politikusok és a gazdaság irányítói, a társadalmi együttműködések jogi és intézményes rendszereit működtető szakemberek áttekintsék, és a következtetések alapján új irányokat jelöljenek ki.

A könyvet a Dabasi Nyomda esztétikus formában, megbízható minőségben készítette el. Könyvesbolti forgalomba ez a kiadás nem kerül. A MOK honlap éppen folyamatban lévő korszerűsítése eredményeképpen hamarosan olvasható formában megjelenik a tagok számára fenntartott felületen.

Útjára indul tehát egy fontos írás, hogy reményeink szerint az orvosok köréből  kiindulva olyan általános társadalmi hatást fejtsen ki, amire mind az országnak, polgárainak, (legyenek aktuálisan egészségesek vagy, betegek) a társadalmunknak óriási szüksége van. Ez a társadalmi hatás hozhat csak tartós kiegyensúlyozott fejlődést az egészségügyben, amelyre mind a betegek, mind az őket ellátó orvosok, ápolók, és egyéb szakemberek oly régen várnak.

Megtekintések száma: 974

Hírek

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

ESEMÉNYEK