MOK Országos Etikai Konferencia 2022

2022-03-09 14:11:00 FORRÁS:

Szerző: Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottság

Hírek - MOK hírek

Az Országos Etikai Bizottság évente tartott Etikai Konferenciája három éve nem került megrendezésre a járvány miatt. A veszélyhelyzet megszűnésében reménykedve már múlt évben megkezdtük a konferencia szervezését, melyet végre ez év március első hétvégéjén tudtunk megtartani.  A háromnapos rendezvény helyszínéül a gárdonyi Hotel Nautis szolgált. A résztvevők a MOK első-, és másodfokú etikai bizottságainak delegáltjai, orvosok és jogászok, ügyintézők és meghívott előadók voltak. A rendezvényt Dr. Kincses Gyula elnök úr köszöntő és köszönő szavai nyitották meg. Az első napon a Nemzeti Védelmi Szolgálat ismertetője által bepillantást nyerhetett a hallgatóság a szolgálat vizsgálatainak módszereibe, a szolgálati jogviszony lényegének megvilágításával. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Etikai Bizottságának elnöke előadásából a szakdolgozókkal kapcsolatos etikai eljárások elméleti és gyakorlati kérdéseiről tájékozódhattunk. Dr. Farkas Gergely országos hivatalvezető úr hivatalának munkájáról tájékoztatott, és a MOK etikai bizottságait érintő, napirenden lévő jövőbeli gondolatokat osztotta meg a hallgatósággal.  Az Etikai Kollégiumot képviselő Dr. Martin Dénes alelnök úr előadása lehetőséget adott az Etikai Kódex megújítási munkáira való rálátásra. A konferencia második napján Dr. Kapocsi Erzsébet, a SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézetének mestertanára „10 éves a MOK Etikai Kódexe” című előadásával a hivatástudat és a hivatásrend védelmének történeti és elméleti áttekintését foglalta össze.

IMG_1474 (002)
Az Országos Etikai Bizottság kétéves beszámolóját Dr. Böszörményi-Nagy Géza elnök úr tartotta meg. Ebben ismertetésre kerültek az elmúlt évek számszaki adatai is, melyek alapján a bizottságok saját munkájukat is véleményezhetik. A bíróságra került etikai ügyek tapasztalatait, az azzal kapcsolatos javaslatokat a Fővárosi Törvényszék részéről egy bíró foglalta össze. A konferencia hátralévő részében a jogalkalmazó testületek szakmai munkájának részletekbe menő tárgyalása zajlott. Dr. Krémer Ildikó elnök asszony előadásai az első fok munkáját ismertették részletesen. A továbbiakban esetismertetések, tapasztalatcserék és egységesítő törekvések, javaslatok hangzottak el a bizottsági munka jobbító, értékemelő szándékára koncentrálva.

A konferencia a visszajelzések alapján egyöntetűen sikeresnek bizonyult. Egymás munkájának megismerésére, megbecsülésére és értékelésére nyílt lehetőség. A résztvevők közül sokan jelezték, hogy tanulságokkal, hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak.  Reméljük, hogy évente ismét megtarthatjuk a rendezvényt!

Megtekintések száma: 922
ESEMÉNYEK