MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Segítsen, hogy mi is segíthessünk!

2019-04-24 08:55:14 FORRÁS: Orvosok Lapja

MOK hírek

2000 óta „A Magyar Orvosokért Alapítvány” több mint 150 millió forintot juttatott a bajba került magyar orvosoknak és családtagjaiknak!

A Magyar Orvosokért Alapítvány az idei évben is várja az egy százalékos fejalánlásokat a tagok személyi jövedelemadójából. Dr. Altorjay András kuratóriumi elnököt kérdezte az Orvosok Lapja.

Elnök úr, milyen múltra tekint vissza Alapítványunk?

A Magyar Orvosokért Alapítvány – az AMOA – 27 éve, 1992. április 2-án jött létre, azzal a céllal, hogy támogassa a Magyar Orvosi Kamara tagságának szakmai, etikai, gazdasági, ezen belül szociális érdekérvényesítését. Induló vagyona 10.000 forint volt, az első kuratórium elnöke Árvay Attila professzor úr volt. Az alapítvány képviselője Doktorits Béla volt, a kuratórium tagjai között olyan orvos személyiségek foglaltak helyet, mint Brooser Gábor professzor, Gógl Árpád, Kupcsulik Péter és Simon Pál. Jómagam 1996-ban kaptam felkérést arra, hogy vegyek részt a kuratórium munkájában. Árvay professzor urat követően Brooser professzor úr lett a kuratórium elnöke, több mint egy évtizeden keresztül viselte ezt a tisztséget, majd lemondása utána én következtem.

A kezdetek óta melyek az Alapítvány legfontosabb céljai?

A legfontosabb ügyünk az elhunyt orvosok családjának, a bajbajutott orvos kollégák és családtagjaik támogatása a rászorultsági elvet figyelembe véve, az önhibájukon kívül munkanélkülivé váló orvosok, a testi vagy lelki betegség következtében önmagukat ellátni képtelenek megsegítése. Jelenleg hét kurátor dolgozik az Alapítványban, természetesen ellenszolgáltatás nélkül és egy ügyintéző segíti munkánkat. Kezdetben eseti összejöveteleket tartottunk, majd Brooser professzor idejében negyedévente üléseztünk, és a kérelmezők 99 százaléka kapott is támogatást. Alapelveink szerint csak természetes személyeket támogattunk, egyesületeket, egyéb szervezeteket nem.

Hogyan lett a 10.000 forintos alaptőkéből közel 300 millió?

Ez az óriási növekedés elsősorban Gyenes Gézának köszönhető, akinek volt egy jó ötlete, ami aztán szépen termőre fordult. Az egykori vezetők előrelátását mutatja, hogy ez a jelentős összeg nem a kamara mindennapos működésére fordítódott, hanem az Alapítványba folyt be. Gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy mind a mai napig létezünk és alapvető céljainknak megfelelő támogatásokat tudunk nyújtani. Vagyonunk jelenleg 292 millió forint, az elmúlt közel három évtizedben pedig több mint 160 millió forintot juttattunk el az alapítványt megkereső bajbajutottakhoz. Ne felejtsük el, minél gazdagabb az Alapítvány, annál több támogatást tud juttatni

Hogyan segítenek ezek az támogatások?

Tisztában vagyunk azzal, hogy az eseti támogatások egyszeri, jótékony megoldást jelentenek, a hosszú távon támogatott kollégák, saját maguk által nem megoldható sorsát mi sem tudjuk megoldani. Sok esetben lelki problémák vagy inkább lelki betegségek állnak a háttérben. Élete során egyszer bárki kerülhet olyan helyzetbe, amit nem tud megoldani, és az akkor nyújtott pénzügyi segítség hozzájárulhat az egyensúlyba kerüléshez, de tudomásul kell vennünk: lehetőségeink csak átmeneti segítség nyújtására alkalmasak. Ez viszont sok esetben éppen elég ahhoz, hogy elhárítsa a nehéz időszakot.

Ki kaphat támogatást az Alapítványtól?

Bárki kaphat, aki tagja a Kamarának, és küld egy támogatási kérelmet az Alapítványnak. Sok esetben nem is önmaguknak, hanem egy munkahelyi vezető kér segítséget bajba jutott kollégájának vagy annak családjának és a kuratórium természetesen elfogadja ezeket a kéréseket 

Így válik az életbiztosítással együtt teljessé a kamarai szociális háló?

A szakmai érdekképviselet mellett a szolidaritás alapján működő gondoskodás is meghatározó feladata a Kamarának. A csoportos életbiztosítás már eddig is sok esetben segítette tagjainkat vagy családtagjait. Ám amikor az elhunyt kollégára például életkora miatt már nem érvényes az életbiztosítás, a családtagok számára akkor még mindig ott van az Alapítvány.

A nehéz sorsú kollégák támogatása mellett milyen egyéb segítséget nyújtanak?

A közelmúltban egyre népszerűbbé válik első szerző esetében, a 35 éven aluli kamarai tagok számára nyújtott külföldi kongresszusi támogatásunk, ez az alapításkor is egyik eredeti célunk volt, és az elmúlt időszakban egyre több ilyen támogatást nyújtunk.

Milyen sikereket érnek el a személyi jövedelemadó egy százalékának kapcsán?

Tagságunk odafigyelésének köszönhetően egyre sikeresebbek vagyunk ezen a területen is. Éveken keresztül félmillió forint alatti összeg jutott el hozzánk ebből a támogatási formából, ám azzal, hogy a tagok által olvasott médiumokban egyre aktívabban jelentünk meg az elmúlt években, az ebből származó adomány jelentősen megnövekedett: tavaly 2,2 millió forintot küldtek a kollégák, amit ezúton is nagyon köszön az Alapítvány.

Idén is jól jön ez a támogatás?

Szlogenünk: Segítsen, hogy mi is segíthessünk! Természetesen 2019 tavaszán is várjuk a személyi jövedelemadó egy százalékát. Adószám: 18014462-1-42

A Magyar Orvosokért Alapítványt 1992-ben, a MOK abból a célból hozta létre és működteti, hogy nehéz helyzetbe került kollégákat vagy rászoruló tagjait segíthesse. Átmeneti anyagi támogatásra az élet legváratlanabb helyzeteiben bárkinek szüksége lehet. Drámai sorsok, nem várt betegségek, reménytelen vagy kilátástalan helyzetek, olykor tragédiák jelennek meg a kérelmekben. Az Alapítvány Kuratóriuma, az alapító szándékával egyezően fontosnak tartja, hogy a nyújtott támogatás ne csak jelképes legyen, hanem valódi segítséget jelentsen.

Az Alapítvány Kuratóriuma 6 kurátorból és az elnökből áll. A kuratórium tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik.  A kuratórium negyedévente ülésezik és egyszerű többség alapján dönt. Halálozás esetén a temetkezési segélyt automatikusan utaljuk. A csoportos kamarai életbiztosítás miatt ugyan csökkent a kérelmezők száma, de a nem egyértelműen megítélhető vagy elutasított esetekben is segítséget nyújt az Alapítvány. A kérelmek túlnyomó többsége szociális jellegű, ezek száma a 2008-as hitelválság idején megemelkedett. Sok kérelmező esetében a folyamatosan fennálló nehézséget egyszeri vagy átmeneti támogatásokkal megoldani nem lehet. Valójában az orvostársadalom ilyenkor együttérzése mellett leginkább pénzbeli támogatást tud nyújtani.

2000 óta „A Magyar Orvosokért Alapítvány” több mint 150 millió forintot juttatott a bajba került magyar orvosoknak és családtagjaiknak!

A Magyar Orvosokért Alapítvány ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik felajánlásaikkal eddig is támogatták és kéri minden kedves Kollégáját, hogy aki teheti, az támogassa 2018-ban is személyi jövedelem adójának 1%-val az Alapítvány nemes célkitűzéseit. (A cikk az Orvosok lapja idei második számában jelent meg)

Megtekintések száma: 875

Hírek

Választások 2019

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK