MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Új elnököt választott a MOK tisztújító küldöttközgyűlése

2019-11-30 10:44:46 FORRÁS: mok.hu

Szerző: Komornik Vera

Hírek - MOK hírek

Szombaton ünneppel kezdődött az országos küldöttközgyűlés, átadták a MOK díjait.

A tervezett programnak megfelelően, péntek délután háromkor, a himnusz eléneklésével megkezdte kétnapos, tisztújító küldöttközgyűlését a Magyar Orvosi Kamara. A pénteki program a MOK díjainak átadásával kezdődött, majd a kamara tevékenységéről, gazdálkodásáról, az országos etikai biztosság munkájáról szóló beszámolókkal folytatódik zárt ülésen.


A MOK díjazottjai 2019-ben

Hippokratesz emlékérem

Dr. Cseplák György
Dr. Debreczeni Lóránd Endre
Dr. Kiss Ferenc
Dr. Legli Veronika
Dr. Veszprémi Béla

(A díjat olyan személyek kaphatják, akik emberi, orvosi magatartásukkal példaképül állíthatók, akik kamarai munkájukkal, helytállásukkal - ezzel is növelve a MOK tekintélyét - méltán vívták ki a kollégák és a társadalom elismerését.

A „Közösségért Díj"

Dr. Bálint György
Dr. Begya László
Dr. Dévényi Ferenc Zoltán
Dr. Farkas József
Dr. Grünwald Anna
Dr. Kaiser Katalin
Dr. László Judit
Dr. Pintér Endre
Dr. Takács Mária

(„A Közösségért” díjban azok a személyek részesülhetnek, akik: - Valamilyen cselekedetükkel, személyes bátorsággal kiálltak az egészségügy jobbítása érdekében, vagy – akár egzisztenciájukat is kockáztatva – felhívták a szűkebb, vagy szélesebb nyilvánosság figyelmét azokra a hibákra, amelyek a gyógyítást akadályozzák vagy rontják annak hatékonyságát;
illetve hosszabb időn át aktívan segítették a Magyar Orvosi Kamara hatékonyabb működését, akár kamarai munkájukkal, akár a kamarán kívülről, vagy egyszeri, de jelentős segítséget nyújtottak ebben; illetve közéleti tevékenységük során példamutató módon dolgoztak, cselekedtek a Magyar Orvosi Kamara érdekében.)

Summum Bonum Díj
A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvoscsoportja

(A 2005-ben Gubcsi Lajos író, újságíró által alapított díjat olyan orvos nyerheti el, aki különösen szívhez szóló, önzetlen orvosi tettéről, gyógyításáról vált híressé környezetében, vagy az országban. A szakmai kiemelkedés mellett szempont az érzékeny humanizmus, a szolidáris odaadás, az a meleg emberi fény, ami az orvosi tudás mellett szívet-lelket is gyógyít.


MOK Média Díj – Egészségügyi ismeretterjesztés
Dr. Simon András – Cardioblog

MOK Média Díj – Egészségügyi publicisztika
Krizsán Zsuzsanna - Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kt.

(Az 1998-ban alapított díjat azok az újságírók, médiaszakemberek kaphatják, akik az egészségügyi újságírást, illetve ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon, az orvoslást érintő egyéb szempontoknak is megfelelően művelik.)

A díjazottaknak gratulálunk!

x  x  x

Szombaton 10 órakor megkezdték két napos tisztújító közgyűlésük második ülésszakát a képviselők.

Az országos küldöttközgyűlésen a választásra jogosult 406 főből 323 (80%-os részvételi arány) fő jelent meg. A választás eredményét az alábbiakban ismertetjük:

Az elnökjelöltek bemutatkozását követően Lotz Gábor a szavazás előtt visszalépett.

1. Elnök (1 fő)

Dr. Kincses Gyula 202, dr. Éger István 120 szavazatot kapott, így a Magyar Orvosi Kamara elnökének az országos küldöttközgyűlés dr. Kincses Gyulát választotta.

2. Alelnökök (2 fő)

A beérkezett 321 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés dr. Álmos Pétert (220 szavazat) és dr. Lénárd Ritát (188 szavazat) választotta.

3. Fogorvos alelnök (1 fő)

A beérkezett 311 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés fogorvos alelnöknek dr. Nagy Ákost (186 szavazat) választotta.

4. Főtitkár (1 fő)

A beérkezett 301 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés főtitkárnak dr. Kárász Anikót válaszotta.

5. Titkárok (4 fő)

A beérkezett 309 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés titkárnak dr. Tóth Ildikót (186 szavazat), dr. Svéd Tamást (202  zavazat), dr. Nagy Marcellt (180 szavazat) és dr. Meglécz Katalint (172 szavazat) választotta.

6. Országos Felügyelőbizottság elnöke (1 fő)

A beérkezett 273 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés az Országos Felügyelőbizottság elnökének dr. Balatincz Pétert  200 szavazat) választotta.

7. Országos Felügyelőbizottság alelnöke (1 fő)

A beérkezett 266 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés az Országos Felügyelőbizottság alelnökének dr. Al-Katib Kamilt (189 szavazat) választotta.

8. Országos Felügyelőbizottsági tagok (7 fő)

A beérkezett 272 szavazat alapján az országos közgyűlés dr. Dóbi Istvánt, dr. Dul Zoltánt, dr. Márky Ádámot, dr. Papp Évát, dr. Petykó Zsuzsanna Idát, Kostyalik Jánost és dr. Pauer Orsolyát választotta az Országos Felügyelőbizottság tagjává.

9. Országos Etikai Bizottság elnök (1 fő)

A beérkezett 290 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés az Országos Etikai Bizottság elnökének dr. Böszörnényi-Nagy Gézát (153 szavazat) választotta.

10. Országos Etikai Bizottság alelnök (1 fő)

A beérkezett 290 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés az Országos 8 SZAKMAI OLDAL Etikai Bizottság alelnökének dr.  ékefi Dezsőt (157 szavazat) választotta.

11. Országos Etikai Bizottsági tagok (9 fő)

A beérkezett 292 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés dr. Andó Bálintot, dr. Varga Istvánt, dr. Babos Örs Leventét, dr. Radóczky-Drajkó Zsombor Kristófot, dr. Sári Tamást, dr. Varga Tamást, dr. Márton Dalma Fannit, dr. Szécsi Andrást és dr. Torontáli Renátát választotta az Országos Etikai Bizottság tagjává.

12. Etikai Kollégium elnök (1 fő)

A beérkezett 289 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés az Etikai Kollégium elnökének dr. Hegedűs Zsoltot (189  szavazat) választotta.

13. Etikai Kollégium alelnök (1 fő)

A beérkezett 282 szavazat alapján az országos küldöttközgyűlés az Etikai Kollégium alelnökének dr. Martin Dénest (162 szavazat) választotta.

Megtekintések száma: 3846

Hírek

Választások 2019

 

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK