MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Ülésezett a kamara Országos Elnöksége

2019-11-04 15:50:30 FORRÁS: mok.hu

Szerző: Komornik Vera

Hírek - MOK hírek

2019. október 30-án folytatta őszi munkaprogramját a MOK Országos Elnöksége.

Az elnökség tagjai beszámoltak:
– traumatológusokkal létrejött kormányzati megállapodásról,
– az országos szakfelügyelői rendszer felállításának folyamatáról,
– a kinevezésekkel kapcsolatos pályázatokról,
– a HAOSZ országos konferenciájáról,
– levelek és meghívók ismertetése történt,
– a WMA grúziai éves konferenciájáról,
– az OEB elnöke tájékoztatást adott a TESZ EB-k választási adatairól és az etikai eljárások statisztikájáról,
– az OFB elnöke tájékoztatást adott a területi szervezetek választását érintő országos vizsgálat állásáról.

Az elnökség megvitatta:
– a 2019. évi Országos Küldöttközgyűlés előkészítésének ügyrendi kérdéseire vonatkozó előterjesztéseket,
– a MOK 2018. évi összesített pénzügyi beszámolóját.

Az elnökség tagjai hivatalvezetői tájékoztatást kaptak:
– a területi szervezetek tisztújítási folyamatáról, mely szerint a mai napig, minden megyében megtörtént a tisztségviselők megválasztása (a Fogorvosok TESZ kivételével, ahol nov. 9-n lesz),
– az aktuális tagdíj-nyilvántartási adatokról (taglétszám: 48.883 fő; tartozó tagok össz kintlévősége: 98,5 M Ft).

Az elnökség döntött:
– méltányossági kérdésekben,
– az OH tartalék és tagi szolgáltatás felhasználásáról,
– arról, hogy az országos tisztségviselők tekintetében a jelöltlista lezárása: 2019. november 22.,
– arról, hogy a választási névjegyzék (a választásra jogosult küldöttek listája) 2019. november 22-én kerül zárásra,
– rendkívüli TESZT-ülés összehívásáról november 21-ére, melynek célja a területi szervezetek vezetőinek felmérése alapján, az önkéntesen vállalt túlmunkaszerződések felmondásának hajlandóságának összesítése; OKGY határozati javaslat előkészítése.

Megtekintések száma: 788

Hírek

Orvosok Lapja

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK