MOK Hippokratész Emlékérem

A Magyar Orvosi Kamara 1999-ben "Hippokratész Emlékérmet" alapított a kamara munkájában kimagasló érdemeket szerzett kamarai tagok kitüntetésére.

A díjazandók személyére a kamara valamennyi tagja és szervezete javaslatot tehet, ezért tisztelettel kérjük a kollégákat, hogy tagtársaik közül nevezzenek meg olyan személyeket, akik emberi, orvosi magatartásukkal példaképül állíthatók, akik kamarai munkájukkal, helytállásukkal - ezzel is növelve a MOK tekintélyét - méltán vívták ki a kollégák és a társadalom elismerését.

Hippokratesz

Díjazottak

2018: Dr. Andriska István, Dr. Borda Ferenc, Dr. Komlóssy Attila, Dr. Kovács Éva, Dr. Sal István

2017: Prof. Dr. Géher Pál, Dr. Losonci István, Dr. Nemes József, Dr. Podmaniczky Erzsébet, Dr. Rózsa György

2015: Dr. Gyenes Géza, Dr. Kindler Miklós, Dr. Székely Annamária, Dr. Szende Béla, Dr. Weltner János

...

MOK Média Díj

A Magyar Orvosi Kamara Elnöksége 1998-ban, az egészségügyet érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére MOK Média Díjat alapított. 

A díj odaítélése az "Egészségügyi ismeretterjesztés" és az "Egészségügyi publicisztika" kategóriákban történik és azok az újságírók, médiaszakemberek kaphatják, akik az egészségügyi újságírást, illetve ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon, az orvoslást érintő egyéb szempontoknak is megfelelően művelik. 
Hippokratesz

Díjazottak

2018: Egészségügyi publicisztika: Csillagpont Rádió, Egészségügyi ismeretterjesztés: Varga Orsolya, Különdíj: Kisalföld

2017: Egészségügyi publicisztika: Bednárik Mónika, Egészségügyi ismeretterjesztés: Dr. Horváth Tamás

2015: Egészségügyi ismeretterjesztés: Kanalas Ottília

...

Summum Bonum díj

Dr. Gubcsi Lajos író, költő 2005-ben Summum Bonum díjat alapított magát magyarnak valló orvosok számára. A díj kiterjed a világ bármely pontján élő, dolgozó magyar orvosra. A díjra csak a Magyar orvosi Kamara tagjai jelölhetnek. A díjazandó személyéről a MOK keretében létrehozott önálló kuratórium évente dönt.
Hippokratesz

A díjra olyan orvos jelölhető, aki különösen szívhez szóló, önzetlen orvosi tettéről, gyógyításáról vált híressé környezetében, vagy az országban. A szakmai kiemelkedés mellett szempont az érzékeny humanizmus, a szolidáris odaadás, az a meleg emberi fény, ami az orvosi tudás mellett szívet-lelket is gyógyít. 

Azt a többletet jutalmazza és emeli ki – mint az alapító és a Magyar Orvosi Kamara közös elismerése – amellyel váratlan helyzetekben, emberileg érzékeny, esetleg drámai helyzetekben nyújt az orvos betegének. Amelyben tudja és kifejezi, hogy a kezében a sorsunk, és az szent számára. 

A Summum Bonum díj művészi alkotások együttese, annak kifejezésére, hogy magyar művészek milyen nagyra tartják az életet védő művésztársaik, az orvosok hivatását. 

Az évente adományozható elismerések 

- Gubcsi Attila festőművész e célra készített grafikai alkotása, 
- Győrfi Sándor szobrászművész Summum Bonum díj elnevezésű, e célra készült bronzérme, 
- Gubcsi Lajos bibliofil albuma, 
együttesen alkotják a díjat.

A MOK OE szabályzata a "Közösségért" díjról

1. A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a mai napon „A Közösségért” elnevezésű díj alapításáról döntött. A díj egy üvegből készült kisplasztikából áll, rajta a következő gravírozással: MOK logó, alatta „A Közösségért”, alatta az aktuális évszám, alatta pedig a díjazott neve. A díjhoz oklevél is jár a díjazott részére. A díjazottak neve, fényképe, illetve a díjazás indokolása közzétételre kerül a MOK kommunikációs felületein.

kozossegertdij

2. „A Közösségért” díjban azok a személyek részesülhetnek, akik:
- Valamilyen cselekedetükkel, személyes bátorsággal kiálltak az egészségügy jobbítása érdekében, vagy – akár egzisztenciájukat is kockáztatva – felhívták a szűkebb, vagy szélesebb nyilvánosság figyelmét azokra a hibákra, amelyek a gyógyítást akadályozzák vagy rontják annak hatékonyságát;
- hosszabb időn át aktívan segítették a Magyar Orvosi Kamara hatékonyabb működését, akár kamarai munkájukkal, akár a kamarán kívülről, vagy egyszeri, de jelentős segítséget nyújtottak ebben;
- közéleti tevékenységük során példamutató módon dolgoztak, cselekedtek a Magyar Orvosi Kamara érdekében.

3. „A Közösségért” díj évente egy alkalommal kerül átadásra a Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttközgyűlésén. Évenként legfeljebb tíz díj adható ki.

4. A díjazott bármely természetes személy, vagy szervezet lehet, a díjazásnak nem feltétele sem az orvosi, egészségügyi tevékenység, sem pedig a kamarai tagság, valamint a magyar állampolgárság sem.

5. A díjazásra bárki jogosult jelöltet állítani, a jelölésre a felhívást legkésőbb a tárgyév augusztus 1-éig teszi közzé az Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein. A javaslatokat a jelölt egyértelmű azonosítására alkalmas módon, annak részletes indokolásával legkésőbb október 1-éig lehet megtenni.

6. A beérkező jelölések közül az Országos Elnökség, mint Bíráló Bizottság választja ki az adott évben a díjazottakat.

7. A jelen szabályzat az elfogadása napjával lép hatályba, a szabályzatot az Országos Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein közzéteszi. A díj átadására első alkalommal a Magyar Orvosi Kamara 2017-ben megtartandó Országos Küldöttközgyűlésén kerül sor.

Díjazottak

2017. 2018.
Dr. Bálint András Dr. Albert István
Dr. Fáy Kálmán Dr. Kántor Irén
Jankó András Dr. Meskó Éva
Dr. Jerémiás Attila Dr. Nagy András Péter
Dr. Krutsay Miklós Dr. Pázmány Annamária
Dr. Nagy Ákos Dr. Soós Zoltán
Dr. Oroszi Sándor Tóth Józsefné
Dr. Pohárnok László Dr. Vastag Oszkár
Dr. Szepesi András Dr. Verbényi Márta
Dr. Verzár Zsófia Dr. Zalaföldi Kornélia

ESEMÉNYEK