MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Menüpont: A Kamaráról    Díjak, elismerések


MOK Hippokratész EmlékéremA Magyar Orvosi Kamara 1999-ben "Hippokratész Emlékérmet" alapított a kamara munkájában kimagasló érdemeket szerzett kamarai tagok kitüntetésére. 

A díjazandók személyére a kamara valamennyi tagja és szervezete javaslatot tehet, ezért tisztelettel kérjük a kollégákat, hogy tagtársaik közül nevezzenek meg olyan személyeket, akik emberi, orvosi magatartásukkal példaképül állíthatók, akik kamarai munkájukkal, helytállásukkal - ezzel is növelve a MOK tekintélyét - méltán vívták ki a kollégák és a társadalom elismerését.

MOK Média DíjA Magyar Orvosi Kamara Elnöksége 1998-ban, az egészségügyet érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére MOK Média Díjat alapított. 

A díj odaítélése az "Egészségügyi ismeretterjesztés" és az "Egészségügyi publicisztika" kategóriákban történik és azok az újságírók, médiaszakemberek kaphatják, akik az egészségügyi újságírást, illetve ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon, az orvoslást érintő egyéb szempontoknak is megfelelően művelik. 

Summum Bonum díj

 

Dr. Gubcsi Lajos író, költő 2005-ben Summum Bonum díjat alapított magát magyarnak valló orvosok számára. A díj kiterjed a világ bármely pontján élő, dolgozó magyar orvosra. A díjra csak a Magyar orvosi Kamara tagjai jelölhetnek. A díjazandó személyéről a MOK keretében létrehozott önálló kuratórium évente dönt. 

A díjra olyan orvos jelölhető, aki különösen szívhez szóló, önzetlen orvosi tettéről, gyógyításáról vált híressé környezetében, vagy az országban. A szakmai kiemelkedés mellett szempont az érzékeny humanizmus, a szolidáris odaadás, az a meleg emberi fény, ami az orvosi tudás mellett szívet-lelket is gyógyít. 

Azt a többletet jutalmazza és emeli ki – mint az alapító és a Magyar Orvosi Kamara közös elismerése – amellyel váratlan helyzetekben, emberileg érzékeny, esetleg drámai helyzetekben nyújt az orvos betegének. Amelyben tudja és kifejezi, hogy a kezében a sorsunk, és az szent számára. 

A Summum Bonum díj művészi alkotások együttese, annak kifejezésére, hogy magyar művészek milyen nagyra tartják az életet védő művésztársaik, az orvosok hivatását. 

Az évente adományozható elismerések 

- Gubcsi Attila festőművész e célra készített grafikai alkotása, 
- Győrfi Sándor szobrászművész Summum Bonum díj elnevezésű, e célra készült bronzérme, 
- Gubcsi Lajos bibliofil albuma, 
együttesen alkotják a díjat.

A MOK OE szabályzata a "Közösségért" díjról

 1. A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a mai napon „A Közösségért” elnevezésű díj alapításáról döntött. A díj egy üvegből készült kisplasztikából áll, rajta a következő gravírozással: MOK logó, alatta „A Közösségért”, alatta az aktuális évszám, alatta pedig a díjazott neve. A díjhoz oklevél is jár a díjazott részére. A díjazottak neve, fényképe, illetve a díjazás indokolása közzétételre kerül a MOK kommunikációs felületein.

 2. „A Közösségért” díjban azok a személyek részesülhetnek, akik:
  • Valamilyen cselekedetükkel, személyes bátorsággal kiálltak az egészségügy jobbítása érdekében, vagy – akár egzisztenciájukat is kockáztatva – felhívták a szűkebb, vagy szélesebb nyilvánosság figyelmét azokra a hibákra, amelyek a gyógyítást akadályozzák vagy rontják annak hatékonyságát;
  • hosszabb időn át aktívan segítették a Magyar Orvosi Kamara hatékonyabb működését, akár kamarai munkájukkal, akár a kamarán kívülről, vagy egyszeri, de jelentős segítséget nyújtottak ebben;
  • közéleti tevékenységük során példamutató módon dolgoztak, cselekedtek a Magyar Orvosi Kamara érdekében.

 3. „A Közösségért” díj évente egy alkalommal kerül átadásra a Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttközgyűlésén. Évenként legfeljebb tíz díj adható ki.

 4. A díjazott bármely természetes személy, vagy szervezet lehet, a díjazásnak nem feltétele sem az orvosi, egészségügyi tevékenység, sem pedig a kamarai tagság, valamint a magyar állampolgárság sem.

 5. A díjazásra bárki jogosult jelöltet állítani, a jelölésre a felhívást legkésőbb a tárgyév augusztus 1-éig teszi közzé az Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein.

  A javaslatokat a jelölt egyértelmű azonosítására alkalmas módon, annak részletes indokolásával legkésőbb október 1-éig lehet megtenni.

 6. A beérkező jelölések közül az Országos Elnökség, mint Bíráló Bizottság választja ki az adott évben a díjazottakat.

 7. A jelen szabályzat az elfogadása napjával lép hatályba, a szabályzatot az Országos Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein közzéteszi. A díj átadására első alkalommal a Magyar Orvosi Kamara 2017-ben megtartandó Országos Küldöttközgyűlésén kerül sor.

Hírek

Választások 2019

 

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK