MOK Hippokratész Emlékérem

A Magyar Orvosi Kamara 1999-ben "Hippokratész Emlékérmet" alapított a kamara munkájában kimagasló érdemeket szerzett kamarai tagok kitüntetésére.

A díjazandók személyére a kamara valamennyi tagja és szervezete javaslatot tehet, ezért tisztelettel kérjük a kollégákat, hogy tagtársaik közül nevezzenek meg olyan személyeket, akik emberi, orvosi magatartásukkal példaképül állíthatók, akik kamarai munkájukkal, helytállásukkal - ezzel is növelve a MOK tekintélyét - méltán vívták ki a kollégák és a társadalom elismerését.

Hippokratesz

Díjazottak

2023: Dr. Farkas József, Dr. Krémer Ildikó Mária, Dr. Tornai Zoltán, Dr. Tóth Mária

2022:
D
r. Csernus Zoltán Pál, Dr. Éger István, Prof. Dr. Hermann Péter, Dr. Hoksári László, Dr. Nagy Ferenc.

2020/21
-ben a Covid járvány miatt a díjak nem kerültek átadásra.

2019: Dr. Cseplák György, Dr. Debreczeni Lóránd Endre, Dr. Kiss Ferenc, Dr. Legli Veronika, Dr. Veszprémi Béla

2018: Dr. Andriska István, Dr. Borda Ferenc, Dr. Komlóssy Attila, Dr. Kovács Éva, Dr. Sal István

2017: Prof. Dr. Géher Pál, Dr. Losonci István, Dr. Nemes József, Dr. Podmaniczky Erzsébet, Dr. Rózsa György

2015: Dr. Gyenes Géza, Dr. Kindler Miklós, Dr. Székely Annamária, Dr. Szende Béla, Dr. Weltner János

2014: Dr. Altorjay András, Dr. Kocsis Judit, Dr. Losonczy János, Dr. Margitay-Becht András, Dr. Perecz György

2013: Dr. Bányai Elek, Dr. Huszágh Hedvig, Dr. Kántor János, Dr. Lábodi László, Dr. Lazáry György

2012: Dr. Együd Ágnes, Dr. Nyilassy Péter, Dr. Kiss Bertalan, Dr. Körtvélyesi Andor

2011: Dr. Békefi Dezső, Dr. Bódis József, Dr. Gógl Árpád

2010: Dr. Benoist György, Dr. Herczeg Olga, Dr. Nemes Attila, Dr. Sziray Zoltán, Dr. Tornyi János

2009: Dr. Balogh Gábor, Dr. Dalmadi Ilona, Dr. László Judit, Dr. Ulbing István

2008: Prof. Dr. Regöly-Mérey János, Dr. Pázmány Annamária, Dr. Papp Katalin

2006: Dr. File János, Dr. Csordás Jenő, Dr. Rácz Sándor, Dr. Kiss Attila, Dr. Rudner Ervin

2005: Dr. Aranyosi János, Dr. Halmágyi Győző, Dr. Leel-Őssy Lóránt, Dr. Ribiczey Pál

2004: Dr. Baradnay Gyula, Dr. Kaán Miklós, Dr. Palkonyay Gábor

2003: Dr. Borsos György, Dr. Duray Aladár, Dr. Mezőfi László, Dr. Szász István Tas

2002: Dr. Garda Károly, Dr. Horváth J. Attila, Dr. Szelid Zsolt, Dr. Jámbor István, Dr. Riskó Tibor

2001: Dr. Gerle János, Dr. Horányi János, Dr. Kováts Attila, Dr. Süle Tamás, Dr. Szabó István, Dr. Tímár Tamás

2000: Dr. Brooser Gábor, Dr. Witmann Károly, Dr. Zsifkovits István

1999: Dr. Békási Koppány, Dr. Hagymási József, Dr. Hartos János, Dr. Huszár Csaba, Dr. Szilágyi Géza, A Magyar Orvosi Kamara tagsága*, 

MOK Média Díj

A Magyar Orvosi Kamara Elnöksége 1998-ban, az egészségügyet érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére MOK Média Díjat alapított. 

A díj odaítélése az "Egészségügyi ismeretterjesztés" és az "Egészségügyi publicisztika" kategóriákban történik és azok az újságírók, médiaszakemberek kaphatják, akik az egészségügyi újságírást, illetve ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon, az orvoslást érintő egyéb szempontoknak is megfelelően művelik. 
Hippokratesz

Díjazottak

Év Egészségügyi publicisztika Egészségügyi ismeretterjesztés Különdíj
1999. Élő Anita Dr. Eke Károly  
2000. Szász István Tas B. Király Györgyi  
2001. Nógrádi Tóth Erzsébet Dr. Lavicska Kálmán Az Igazi Vészhelyzet stábja
2002. Király Erzsébet Erdélyi Alíz  
2003. Kéky Kíra  Egyed László WebDoki Internetes portál
2004. Szalóczi Katalin Tarján Emmi  
2005. Gáti Júlia Pataky Enikő  
2006. Budai Rózsa Szekszárdi Miklós  
2008. Liszkay László Prof.Dr. Nemes György  
2009. Kovács Éva Váczi Szabó Márta  
2010. Bekesné Monos Márta     
Niczky Emőke  
2012. Marosi Antal Vitkai Éva  
2013. Németh Ernő Szilvási Zsuzsa  
2014. Mács Ildikó    
Magyar Hajnalka  
2015.   Kanalas Ottília  
2017. Bednárik Mónika Dr. Horváth Tamás  
2018. Csillagpont Rádió Varga Orsolya Kisalföld
2019. Krizsán Zsuzsanna Simon András  
2020/21. A Covid járvány miatt a díjak nem kerültek átadásra.
2022. Danó Anna Kiss Verus
2023. WEBbeteg (átvette Sztankó Péter) Szurovecz Illés

 Summum Bonum díj
(2005-2019 között adták át az elismeréseket)

Dr. Gubcsi Lajos író, költő 2005-ben Summum Bonum díjat alapított magát magyarnak valló orvosok számára. A díj kiterjed a világ bármely pontján élő, dolgozó magyar orvosra. A díjra csak a Magyar orvosi Kamara tagjai jelölhetnek. A díjazandó személyéről a MOK keretében létrehozott önálló kuratórium évente dönt.
Hippokratesz

A díjra olyan orvos jelölhető, aki különösen szívhez szóló, önzetlen orvosi tettéről, gyógyításáról vált híressé környezetében, vagy az országban. A szakmai kiemelkedés mellett szempont az érzékeny humanizmus, a szolidáris odaadás, az a meleg emberi fény, ami az orvosi tudás mellett szívet-lelket is gyógyít. 

Azt a többletet jutalmazza és emeli ki – mint az alapító és a Magyar Orvosi Kamara közös elismerése – amellyel váratlan helyzetekben, emberileg érzékeny, esetleg drámai helyzetekben nyújt az orvos betegének. Amelyben tudja és kifejezi, hogy a kezében a sorsunk, és az szent számára. 

A Summum Bonum díj művészi alkotások együttese, annak kifejezésére, hogy magyar művészek milyen nagyra tartják az életet védő művésztársaik, az orvosok hivatását. 

Az évente adományozható elismerések 

- Gubcsi Attila festőművész e célra készített grafikai alkotása, 
- Győrfi Sándor szobrászművész Summum Bonum díj elnevezésű, e célra készült bronzérme, 
- Gubcsi Lajos bibliofil albuma, 
együttesen alkotják a díjat.

Díjazottak

Év Díjazott
2005 Dr. Nemes János
2006 Dr. Kádas István
2008 "az egri kórházvédő orvosok"
2010 Dr. Szabó István
2014 Dr. Ablonczy László
2017 Dr. Bartyik Katalin
2018 Dr. Szilágyi Julianna
2019 Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvoscsoportja

A MOK OE szabályzata a "Közösségért" díjról

1. A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a mai napon „A Közösségért” elnevezésű díj alapításáról döntött. A díj egy üvegből készült kisplasztikából áll, rajta a következő gravírozással: MOK logó, alatta „A Közösségért”, alatta az aktuális évszám, alatta pedig a díjazott neve. A díjhoz oklevél is jár a díjazott részére. A díjazottak neve, fényképe, illetve a díjazás indokolása közzétételre kerül a MOK kommunikációs felületein.

kozossegertdij

2. „A Közösségért” díjban azok a személyek részesülhetnek, akik:
- Valamilyen cselekedetükkel, személyes bátorsággal kiálltak az egészségügy jobbítása érdekében, vagy – akár egzisztenciájukat is kockáztatva – felhívták a szűkebb, vagy szélesebb nyilvánosság figyelmét azokra a hibákra, amelyek a gyógyítást akadályozzák vagy rontják annak hatékonyságát;
- hosszabb időn át aktívan segítették a Magyar Orvosi Kamara hatékonyabb működését, akár kamarai munkájukkal, akár a kamarán kívülről, vagy egyszeri, de jelentős segítséget nyújtottak ebben;
- közéleti tevékenységük során példamutató módon dolgoztak, cselekedtek a Magyar Orvosi Kamara érdekében.

3. „A Közösségért” díj évente egy alkalommal kerül átadásra a Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttközgyűlésén. Évenként legfeljebb tíz díj adható ki.

4. A díjazott bármely természetes személy, vagy szervezet lehet, a díjazásnak nem feltétele sem az orvosi, egészségügyi tevékenység, sem pedig a kamarai tagság, valamint a magyar állampolgárság sem.

5. A díjazásra bárki jogosult jelöltet állítani, a jelölésre a felhívást legkésőbb a tárgyév augusztus 1-éig teszi közzé az Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein. A javaslatokat a jelölt egyértelmű azonosítására alkalmas módon, annak részletes indokolásával legkésőbb október 1-éig lehet megtenni.

6. A beérkező jelölések közül az Országos Elnökség, mint Bíráló Bizottság választja ki az adott évben a díjazottakat.

7. A jelen szabályzat az elfogadása napjával lép hatályba, a szabályzatot az Országos Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein közzéteszi. A díj átadására első alkalommal a Magyar Orvosi Kamara 2017-ben megtartandó Országos Küldöttközgyűlésén kerül sor.

Díjazottak

2017. 2018. 2019. 2020/21. 2022. 2023.
Dr. Bálint András Dr. Albert István Dr. Bálint György A díjak a Covid Dr. Balogh Enikő Dr. Bodor András Ferenc
Dr. Fáy Kálmán Dr. Kántor Irén Dr. Begya László járvány miatt  Bedenszky Zsuzsanna Bóna Péterné
Jankó András Dr. Meskó Éva Dr. Dévényi Ferenc nem kerültek  Prof. Dr. Boldogkői Zsolt Dr. Haklits Györgyi
Dr. Jerémiás Attila Dr. Nagy András Péter Dr. Farkas József átadásra. Dr. Bugán Antal Hubay Bernadett
Dr. Krutsay Miklós Dr. Pázmány Annamária Dr. Grünwald Anna Dr. Dudás Márta Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya
Dr. Nagy Ákos Dr. Soós Zoltán Dr. Kaiser Katalin Ellenbacher Attila Tanos Zsuzsanna
Dr. Oroszi Sándor Tóth Józsefné Dr. László Judit Dr. Farkas Gábor
Dr. Pohárnok László Dr. Vastag Oszkár Dr. Pintér Endre Dr. Farkas Gergely
Dr. Szepesi András Dr. Verbényi Márta Dr. Takács Mária Dr. Gonda Xénia
Dr. Verzár Zsófia Dr. Zalaföldi Kornélia Sándor Alexandra Valéria

ESEMÉNYEK