MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Menüpont: A Kamaráról    Díjak, elismerések

Szerző: -


MOK Hippokratész Emlékérem

Hippokratesz
A Magyar Orvosi Kamara 1999-ben "Hippokratész Emlékérmet" alapított a kamara munkájában kimagasló érdemeket szerzett kamarai tagok kitüntetésére. 

A díjazandók személyére a kamara valamennyi tagja és szervezete javaslatot tehet, ezért tisztelettel kérjük a kollégákat, hogy tagtársaik közül nevezzenek meg olyan személyeket, akik emberi, orvosi magatartásukkal példaképül állíthatók, akik kamarai munkájukkal, helytállásukkal - ezzel is növelve a MOK tekintélyét - méltán vívták ki a kollégák és a társadalom elismerését.

Díjazottak

ÉV
2018. Dr. Andriska István Dr. Borda Ferenc Dr. Komlóssy Attila Dr. Kovács Éva Dr. Sal István
2017. Prof. Dr. Géher Pál Dr. Losonci István Dr. Nemes József Dr. Podmaniczky Erzsébet Dr. Rózsa György
2015. Dr. Gyenes Géza Dr. Kindler Miklós Dr. Székely Annamária Dr. Szende Béla Dr. Weltner János
2014. Dr. Altorjay András Dr. Kocsis Judit Dr. Losonczy János Dr. Margitay-Becht András Dr. Perecz György
2013. Dr. Bányai Elek Dr. Huszágh Hedvig Dr. Kántor János Dr. Lábodi László Dr. Lazáry György
2012. Dr. Együd Ágnes Dr. Nyilassy Péter Dr. Kiss Bertalan Dr. Körtvélyesi Andor
2011. Dr. Békefi Dezső Dr. Bódis József Dr. Gógl Árpád
2010. Dr. Benoist György Dr. Herczeg Olga Dr. Nemes Attila Dr. Sziray Zoltán Dr. Tornyi János
2009. Dr. Balogh Gábor Dr. Dalmadi Ilona Dr. László Judit Dr. Ulbing István
2008. Prof. Dr. Regöly-Mérey János Dr. Pázmány Annamária Dr. Papp Katalin
2006. Dr. File János Dr. Csordás Jenő Dr. Rácz Sándor Dr. Kiss Attila Dr. Rudner Ervin
2005. Dr. Aranyosi János Dr. Halmágyi Győző Dr. Leel-Őssy Lóránt Dr. Ribiczey Pál
2004. Dr. Baradnay Gyula Dr. Kaán Miklós Dr. Palkonyay Gábor
2003. Dr. Borsos György Dr. Duray Aladár Dr. Mezőfi László Dr. Szász István Tas
2002. Dr. Garda Károly Dr. Horváth J. Attila Dr. Szelid Zsolt Dr. Jámbor István Dr. Riskó Tibor
2001. Dr. Gerle János Dr. Horányi János Dr. Kováts Attila Dr. Süle Tamás Dr. Szabó István Dr. Tímár Tamás
2000. Dr. Brooser Gábor Dr. Witmann Károly Dr. Zsifkovits István
1999. Dr. Békási Koppány Dr. Hagymási József Dr. Hartos János Dr. Huszár Csaba Dr. Szilágyi Géza A Magyar Orvosi Kamara tagsága

MOK Média Díj

MediaDij

A Magyar Orvosi Kamara Elnöksége 1998-ban, az egészségügyet érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére MOK Média Díjat alapított. 

A díj odaítélése az "Egészségügyi ismeretterjesztés" és az "Egészségügyi publicisztika" kategóriákban történik és azok az újságírók, médiaszakemberek kaphatják, akik az egészségügyi újságírást, illetve ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon, az orvoslást érintő egyéb szempontoknak is megfelelően művelik. 

Díjazottak

Év Egészségügyi publicisztika Egészségügyi ismeretterjesztés Különdíj
2018. Csillagpont Rádió Varga Orsolya Kisalföld
2017. Bednárik Mónika Dr. Horváth Tamás  
2015.   Kanalas Ottília  
2014. Mács Ildikó    
Magyar Hajnalka  
2013. Németh Ernő Szilvási Zsuzsa  
2012. Marosi Antal Vitkai Éva  
2010. Bekesné Monos Márta     
Niczky Emőke  
2009. Kovács Éva Váczi Szabó Márta  
2008. Liszkay László Prof.Dr. Nemes György  
2006. Budai Rózsa Szekszárdi Miklós  
2005. Gáti Júlia Pataky Enikő  
2004. Szalóczi Katalin Tarján Emmi  
2003. Kéky Kíra  Egyed László WebDoki Internetes portál
2002. Király Erzsébet Erdélyi Alíz  
2001. Nógrádi Tóth Erzsébet Dr. Lavicska Kálmán Az Igazi Vészhelyzet stábja
2000. Szász István Tas B. Király Györgyi  
1999. Élő Anita Dr. Eke Károly  

Summum Bonum díj

summumbonumDr. Gubcsi Lajos író, költő 2005-ben Summum Bonum díjat alapított magát magyarnak valló orvosok számára. A díj kiterjed a világ bármely pontján élő, dolgozó magyar orvosra. A díjra csak a Magyar orvosi Kamara tagjai jelölhetnek. A díjazandó személyéről a MOK keretében létrehozott önálló kuratórium évente dönt. 

A díjra olyan orvos jelölhető, aki különösen szívhez szóló, önzetlen orvosi tettéről, gyógyításáról vált híressé környezetében, vagy az országban. A szakmai kiemelkedés mellett szempont az érzékeny humanizmus, a szolidáris odaadás, az a meleg emberi fény, ami az orvosi tudás mellett szívet-lelket is gyógyít. 

Azt a többletet jutalmazza és emeli ki – mint az alapító és a Magyar Orvosi Kamara közös elismerése – amellyel váratlan helyzetekben, emberileg érzékeny, esetleg drámai helyzetekben nyújt az orvos betegének. Amelyben tudja és kifejezi, hogy a kezében a sorsunk, és az szent számára. 

A Summum Bonum díj művészi alkotások együttese, annak kifejezésére, hogy magyar művészek milyen nagyra tartják az életet védő művésztársaik, az orvosok hivatását. 

Az évente adományozható elismerések 

- Gubcsi Attila festőművész e célra készített grafikai alkotása, 
- Győrfi Sándor szobrászművész Summum Bonum díj elnevezésű, e célra készült bronzérme, 
- Gubcsi Lajos bibliofil albuma, 
együttesen alkotják a díjat.

Díjazottak

ÉV
2018. Dr. Szilágyi Julianna
2017. Dr. Bartyik Katalin
2014. Dr. Ablonczy László
2010. Dr. Szabó István
2008. "az egri kórházvédő orvosok"
2006. Dr. Kádas István
2005. Dr. Nemes János

A MOK OE szabályzata a "Közösségért" díjról

kozossegertdij

1. A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a mai napon „A Közösségért” elnevezésű díj alapításáról döntött. A díj egy üvegből készült kisplasztikából áll, rajta a következő gravírozással: MOK logó, alatta „A Közösségért”, alatta az aktuális évszám, alatta pedig a díjazott neve. A díjhoz oklevél is jár a díjazott részére. A díjazottak neve, fényképe, illetve a díjazás indokolása közzétételre kerül a MOK kommunikációs felületein.

2. „A Közösségért” díjban azok a személyek részesülhetnek, akik:
- Valamilyen cselekedetükkel, személyes bátorsággal kiálltak az egészségügy jobbítása érdekében, vagy – akár egzisztenciájukat is kockáztatva – felhívták a szűkebb, vagy szélesebb nyilvánosság figyelmét azokra a hibákra, amelyek a gyógyítást akadályozzák vagy rontják annak hatékonyságát;
- hosszabb időn át aktívan segítették a Magyar Orvosi Kamara hatékonyabb működését, akár kamarai munkájukkal, akár a kamarán kívülről, vagy egyszeri, de jelentős segítséget nyújtottak ebben;
- közéleti tevékenységük során példamutató módon dolgoztak, cselekedtek a Magyar Orvosi Kamara érdekében.

3. „A Közösségért” díj évente egy alkalommal kerül átadásra a Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttközgyűlésén. Évenként legfeljebb tíz díj adható ki.

4. A díjazott bármely természetes személy, vagy szervezet lehet, a díjazásnak nem feltétele sem az orvosi, egészségügyi tevékenység, sem pedig a kamarai tagság, valamint a magyar állampolgárság sem.

5. A díjazásra bárki jogosult jelöltet állítani, a jelölésre a felhívást legkésőbb a tárgyév augusztus 1-éig teszi közzé az Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein. A javaslatokat a jelölt egyértelmű azonosítására alkalmas módon, annak részletes indokolásával legkésőbb október 1-éig lehet megtenni.

6. A beérkező jelölések közül az Országos Elnökség, mint Bíráló Bizottság választja ki az adott évben a díjazottakat.

7. A jelen szabályzat az elfogadása napjával lép hatályba, a szabályzatot az Országos Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein közzéteszi. A díj átadására első alkalommal a Magyar Orvosi Kamara 2017-ben megtartandó Országos Küldöttközgyűlésén kerül sor.

Díjazottak

2017. 2018.
Dr. Bálint András Dr. Albert István
Dr. Fáy Kálmán Dr. Kántor Irén
Jankó András Dr. Meskó Éva
Dr. Jerémiás Attila Dr. Nagy András Péter
Dr. Krutsay Miklós Dr. Pázmány Annamária
Dr. Nagy Ákos Dr. Soós Zoltán
Dr. Oroszi Sándor Tóth Józsefné
Dr. Pohárnok László Dr. Vastag Oszkár
Dr. Szepesi András Dr. Verbényi Márta
Dr. Verzár Zsófia Dr. Zalaföldi Kornélia

Koronavírus információk

Orvosok Lapja

E-ügyintézés

Hírek

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

Tagsági jogosultság ellenőrző

ESEMÉNYEK