Tagdíj befizetési útmutató

A tagdíj fizetése történhet:

 • havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 10. napjáig;
 • évi két egyenlő részletben, a tárgyév március 31-éig, illetve szeptember 30-áig,
 • évente egy összegben, a tárgyév március 31. napjáig.

1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

 • CSED-en, GYES-en, GYED-en, GYET-en vagy GYOD-on vannak;
 • pályakezdők, azaz az alapdiploma megszerzésének időpontjától számított hatodik év december 31. napjáig;

2./ 2023. január 1-től a mindenkori tagdíj 10%-át fizetik azok a tagok, akik:

 • 65. életévüket betöltötték és nem végeznek semmilyen – jogviszony és időtartam keretében – jövedelemszerző egészségügyi tevékenységet;

3./ 2023. január 1-től teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

 • 80. életévüket betöltötték;

4./ 2022. december 31-ig teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

 • 70. életévüket betöltötték;

Tagdíj mértéke:

Tisztelettel tájékoztatjuk a MOK tagjait, hogy

 • 2014. február 16-tól 2022. június 30-ig a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke: 2 300 Ft/hó, 27 600 Ft/év;
 • 2022. július 1-tól 2022. december 31-ig a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke: 3 700 Ft/hó, 44 400 Ft/év;
 • 2023. január 1-től a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke: 4 100 Ft/hó, 49 200 Ft/év.

A tagdíj a kamara CIB banknál vezetett közös tagdíjszámlájára fizetendő.

Számlaszám: CIB 11100104 19008501 37000004

IBAN szám: HU58 1110 0104 1900 8501 3700 0004

Swift kód: CIBHHUHB


A befizető azonosíthatósága érdekében a közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető tag nevét és pecsétszámát !

Bizonylatok igénylése (számla / adóigazolás)

Ön a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerinti bizonylatot kap a tagdíj befizetésről.
Kérjük, hogy jelezze a tagdij@mok.hu e-mail címen céges számlaigényét a következő adatok megadásával:

 • cég pontos neve (Kft., Bt., egyéni vállalkozó stb.)
 • székhely címe
 • adószám

A befizetett kamarai tagdíj 2-féleképpen számolható el:

 • Magánszemélyként, adóbevalláskor.
 • Költségként, amennyiben van vállalkozása, melyben végez költségelszámolást.
  • Lehetőség van arra, hogy a befizetett tagdíjról vállalkozás nevére szóló számla kerüljön kiállításra. Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kíván, úgy a díj befizetője a vállalkozás legyen! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2020. július 1-től a befizetett tagdíjról vállalkozás nevére csak abban az esetben tud a MOK számlát kiállítani, amennyiben a kamarai nyilvántartásban rögzítésre került a vállalkozás adószáma is.
  • Egyéni vállalkozás esetén aki számlát kér, az a közlemények rovatban kérjük jelezze ezt!

A befizetést és feldolgozást követően a befizetett összegről szóló

 • adóigazolás tárgyévet követő év január végéig kerül kiállításra és megküldésre,
 • számla azonnal kiállításra és megküldésre kerül. Akinek
  • van e-mail címe, annak elektronikus úton, PDF mellékletben,
  • nincs e-mail címe, annak postai úton.


Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérése, kérdése van kérjük, forduljon az Országos Hivatal tagdíj-nyilvántartási osztályához a tagdij@mok.hu e-mail címen.

Kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztató a személyi jövedelemadó (Szja.) bevallásokhoz

Azon kamarai tagok, akik tárgy évi kamarai tagdíjukat magánszemélyként fizették meg, az éves személyi jövedelemadó bevallásukban az adóalapot (Szja bevallás 01. sor) a tárgy évben megfizetett kamarai tagdíj összegével csökkenthetik. Ennek tényét a bevallás 55. sorában a megfizetett kamarai tagdíj összegének feltüntetésével jelezni kell.


Az adóalap csökkentés bizonylatai:
- kamarai tag nevére kiállított számla és a befizetés tényét igazoló adóigazolás, valamint
- a befizetést/átutalást igazoló saját bizonylat (lakossági folyószámla kivonat)


A bizonylatokat az adóbevallás saját példányával együtt kell megőrizni elévülésig. A kamara által kiállított számla és adóigazolás pótlása - szükség esetén - a MOK Országos Hivatalán keresztül igényelhető.


Ha a munkáltatója év közben, az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat már figyelembe vette, akkor a M30-as igazolás 01. sorában igazolt összeg már nem tartalmazza az adóévben kamarai tagdíj címén befizetett/levont összeget, így Önnek további adóalap korrekciót nem kell végeznie. Az igazolás 55. sorában ennek tényét a munkáltató szintén feltünteti.


Azon kamarai tagok, akik tárgy évi kamarai tagdíjukat egyéni-, vagy társas vállalkozás vállalta át és fizette meg, a tagdíjról magánszemélyként sem számlát, sem adóigazolást nem kaptak. Ebben az esetben adóalap csökkentésre a magánszemélynél nincs lehetőség. Számlát a tagdíjat átvállaló egyéni-, illetve társas vállalkozás nevére küldött a kamara, hiszen költség elszámolásra ezen egyéni- és társas vállalkozások voltak jogosultak.


Magánszemélyként az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A megfizetett adó 1%-át regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak ajánlhatja fel.


A MOK a Magyar Orvosokért Alapítványt 1992-ben abból a célból hozta létre és működteti azóta is, hogy a nehéz helyzetbe került orvos kollégákat segíthesse. Kérjük, hogy a civil szervezeteknek juttatható 1%-ról – amennyiben lehetősége van rá – rendelkezzen a Magyar Orvosokért Alapítvány (adószám: 18014462-1-42) javára.


A rendelkező nyilatkozatot legkésőbb május 20-ig kell az adóhatóság részére megküldeni vagy a személyi jövedelemadó bevallás mellékleteként, vagy attól függetlenül, például az e-SZJA webes felületén keresztül.


A tagdíjfizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelem minta és tájékoztató az alábbi helyről tölthető le:

[pdf] Méltányossági kérelem 
[docx] Méltányossági kérelem 

A kitöltött méltányossági kérelmet és esetleges mellékleteit, kérjük, hogy a mok@mok.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek!

ESEMÉNYEK