MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Orvosoklapja - Konzílium

A „kuruzslótörvény” margójára 

Forrás: Dr. Vizi János | Dátum: 2020-03-05 09:46:23

Orvosoklapja - Konzílium

2020 február 15-én lépett hatályba a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk. ) 187. §-ának módosítása. A módosítás „kuruzslótörvény” néven híresült el, holott az a törvény, amely a Btk. e szakaszát módosítja, több más törvényhely módosítását is tartalmazta. Az alábbiakban csak a „kuruzslótörvénynek” a pszichológusokkal, egyéb segítő szakemberekkel (a továbbiakban együtt: segítők) kapcsolatos vonatozásait tárgyalom, ezen belül is döntően csak a büntetőjogi aspektusokat.

A traumatológiai ellátás finanszírozásának változása 

Forrás: Dr. Flóris István Ph.D Orvos igazgató Péterfy Kórház-Rendelő | Dátum: 2020-03-05 09:23:12

Orvosoklapja - Konzílium

2019. október 24-én Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrásokért felelős miniszter az országos gyógyintézetek vezetőinek értekezletén sajtótájékoztatón, majd azt követően a szakmai értekezleten is bejelentette, hogy a kormány elfogadta azt a finanszírozási módosító javaslatot, amelyet a Magyar Traumatológus Társaság és az Egészségügyi Szakmai Kollégium Traumatológiai és Kézsebészet Tagozata és Tanácsa az EMMI illetékes államtitkárságával és a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, régebbi nevén OEP) vezetőivel közel fél éves egyeztetést követően kidolgozott. Mit jelent ez a traumatológiai szakmának, a kórházaknak és milyen folyamatok előzték meg ezt a kétségtelenül pozitív eseményt?

A különböző orvosi és egészségügyi társszakmák képviselőinek véleményrovata

Koronavírus információk

Orvosok Lapja

E-ügyintézés

Hírek

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

Tagsági jogosultság ellenőrző

ESEMÉNYEK