A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

MOK Akadémia

  1. januártól újra  indul  a "MOK Akadémia",

"Általános egészségpolitikai, munka- és vállalkozásjogi, szervezeti ismeretek MOK tagoknak"címmel.

  1. I. féléves képzés időtartama: 2023. január 7-május 13.

A tanfolyam akkreditációs száma: SE FOG/2023.I./00071.

Az I. féléves képzés kreditpont értéke: 20 pont

A félév elfogadásához minimum 70 %-os teszteredmény és 3 online részvétel szükséges!

Az előadásokat online, 2-3 hetente szombaton tartjuk, csatlakozási linket küldünk.

Napi kezdés 9 órakor, befejezés kb. 14-15 órakor (45 perces órák, közbeni szünettel)

A továbbképzés rendezett kamarai tagság esetén ingyenes.

 JELENTKEZÉS:    oftex portálon

Jelentkezési határidő: 2023. január 5.

Kapcsolat:   e-mail: a mokakademia@mok.hu

 

A  2023. I. féléves program:

2023.01.07.
MOK alapismeretek I.
9-10 A MOK célja, feladatai Dr. Kincses Gyula
10-12 A köztestületek általános jellemzői. A MOK működését meghatározó szabályozási környezet (törvény, alapszabály, egyéb, a működésünket meghatározó jogszabályok) Dr. Farkas Gergely
12-13 A MOK szervezeti felépítése
13-15 MOK hivatali működése, döntés típusai
2023.01.21.
MOK alapismeretek II.
9-11 Etikai Bizottságok feladata, eljárásrend Dr. Böszörményi-Nagy Géza
11-13 Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája Dr. Balatincz Péter
13-15 MOK gazdálkodása (pénzügy, szerződések) Ránkli Melinda
2023.01.28.
Egészségügyi rendszerek a 21. században
9-11 Az egészségügyi rendszerek típusai Dr. Kincses Gyula
Forrásképzés és forráselosztás az egészségügyi rendszerekben 
Egészségügy az EU-ban, EU az egészségügyben
11-15 Az egészségügyi rendszerek értékelése
Az egészségügyi rendszerek trendjei a 21. században
2023.02.18.
A magyar egészségügy rendszere
9-15 A magyar egészségügy igazgatás szervezete, irányítási rendszere Dr. Raffay Bálint
Egészségügyi intézményrendszer felépítése, funkcionálása
Az egészségügyi ellátás szintjei, egymáshoz való viszonyuk
Ellenőrzés, szakmai felügyelet, beleértve a magánegészségügyet
2023.03.04.
Egészségügyi jog és egészségügyi közgazdaságtan alapjai
9-12 Jogrendszer, joghierarchia, jogalkotás, az egészségügy működését meghatározó jogi környezet. Az egészségügyi törvény és rendeletei Dr. Fazekas Marianna
13-15 Az egészségügyi közgazdaságtan alapjai Dózsa Csaba
2023.03.25.
Betegek jogai, orvos-beteg kommunikáció
9-11 Betegek jogai, intézményrendszere, jogérvényesítési lehetőségek Dr. Kovácsy Zsombor
11-12 Önrendelkezési jogok, orvosi titoktartás
12-13 Az orvos-beteg kommunikáció jogi és kommunikációs szempontjai
13-15 Mindennapi orvosi kommunikáció 
2023.04.22.
Munkajog I.
9-15 Munkajogi alapismeretek Dr. Szabó Imre Szilárd
Általános jogi környezet: Mt., Kjt., EU munkaidő direktíva
Az egészségügyi tevékenység típusai: munkaviszony, vállalkozás, szabadfoglalkozás stb.
2023.05.13.
9-11 Adatforrások és adatelemzés az egészségügyben (WHO, HFA, Eurostat, OECD, KSH) Dr. Balkányi László 
11-13 Az EESZT és egyéb kormányzati informatikai  fejlesztések Szabó Bálint
13-14 e-health, Telemedicina, kapcsolódás az EESZT-hez Kósa István
14-15 TESZT   

ESEMÉNYEK