MOK Akadémia

2022. januártól folytatódik a "MOK Akadémia" II. féléves képzése

"Általános egészségpolitikai, munka- és vállalkozásjogi, szervezeti ismeretek MOK tagoknak"címmel.

 

2022. féléves képzés időtartama: 2022. január 15-május 21.

A tanfolyam akkreditációs száma: DE ÁOK/2022.I./00116.

 

A második féléves képzés kreditpont értéke: 15 pont

- félév végén tesztírással,

- minimum 3 online részvétel szükséges!

  

A továbbképzés „szabadon választható”, rendezett kamarai tagság esetén ingyenes.

 

JELENTKEZÉS:

  • emailben a mokakademia@mok.hu címen:
  • név, lakcím, munkahely, szakképesítés, elérhetőség: email és mobil.

 

Jelentkezési határidő: 2022. január 31.

 

Kapcsolat:

  • e-mail: a mokakademia@mok.hu
  • Megadandó adatok: név, lakcím, munkahely, szakképesítés, pecsétszám, elérhetőség: e-mail és mobil telefonszám

 

Előadási napok:

2022.01.29.

2022.02.12.

2022.02.19.

2022.03.05.

2022.03.26.

2022.04.09

2022.04.30.

2022.05.21.

 

A tanfolyam IDŐBEOSZTÁS:

  • az előadásokat 2-3 hetenként, szombaton tartjuk.
  • napi kezdés: 9 órakor, befejezés 15 órakor.
  • 45 perces órák, közbeni szünettel.

 

TARTALOM/ELŐADÓK:

II. Félév
2022.01.29
Polgárjogi alapismeretek 
1. 9-13 Az orvos büntetőjogi felelőssége: foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények Prof. Dr. Kereszty Éva
       
2022.02.12
Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás
1. 9-15 A társadalombiztosítás rendszere Magyarországon Dr. Kőrösi László
2. Jogosultságok és kötelezettségek: ki, mi alapján, mennyit fizet, kinek, mi alapján jár az ellátás
3. Az E.Alap kiadási oldala. Az ellátási csomag.
2022.02.19
Munkajog II.
1. 9-11 A munkáltatói jogkör gyakorlásának kérdése Dr. Ferencz Jácint
2. Munkaviszony létesítésének, megszüntetésének alapvető kérdései stb.
3. 11-13 Munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét speciális szabályai az egészségügyben Dr .Szabó Imre Szilárd
4. Az érdekviták struktúrája: az országos érdekegyeztetés helye, szerepe és jogköre a magyar munkajogban
5. 13- 15 Az Eszjtv. és munkajogi hatásai Dr. Raffay Bálint
 2022.03.05.
A magánegészségügy  
1. 9-11 A magánegészségügy helyzete, szerepe ma Magyarországon Dr. Rékassy Balázs
  11-13 Az egészségpénztárak és a magán egészségbiztostások szerepe, szabályai Dr. Váradi Péter
2. 14-15 A magánegészségügy munkajogi, felelősségi viszonyai
 2022.03.26.
Minőség és indikátorok az egészségügyben, gyógyszerügyi kérdések
1. 9-11 MOK Etikai Kollégium, Etikai Kódex Dr. Hegedűs Zsolt
2. 11-13 Minőség
3. 13-18 Gyógyszerügyi alapismeretetek Dr. Baraczka Mariann
2022.04.09
Felelősségi rendszer az egészségügyben
1. 9-15 A polgári jogi felelősség általános szabályai, alkalmazása az egészségügyben Kovácsy Zsombor
2.  A „műhiba” műtéti kockázat fogalma, megítélése a bírói gyakorlatban. A kártelepítés.
3. Jogvédelem a kollegáknak
4. Felelősségbiztosírási szabályok, lehetőségek
2022.04.30
Pénzügyi - vállalkozási - gazdálkodási alapismeretek
1. 9-15 Az egészségügyi intézmények gazdálkodása Karatsonyi Annamária
2. Egészségügyi vállalkozás alapítása, jogi ismeretek
3. Egészségügyi vállalkozások joga, társasági jog: Kkt., Bt., Kft., egyéni vállalkozás, jellegzetes szerződéstípusok az egészségügyben 
4. Vállalkozási, megbízási szerződés, kezelési szerződés, feladat-ellátási szerződés, közreműködői szerződés, elhatárolás a színlelt munkaszerződéstől stb.
6. Felelősségi viszony vállalkozás esetén
2022.05.21
Információgazdálkodás és e-Health megoldások az egészségügyben
1. 9-10 Adatforrások és adatelemzés az egészségügyiben (WHO HFA, Eurostat, OECD, KSH)  Dr. Balkányi László
2. 10-13 EESZT Szabó Bálint
3. e-Health, telemedicina
4. 14-15 TESZT


ESEMÉNYEK