MOK Akadémia  

MOK Akadémia 2023. II. félév

  1. szeptembertől folytatódik a MOK Akadémia!

"Általános egészségpolitikai, munka- és vállalkozásjogi, szervezeti ismeretek MOK tagoknak"címmel.

  1. II. féléves képzés időtartama: 2023. szeptember 2-november 18.

A tanfolyam akkreditációs száma: SE FOG/2023.II./00028.

Az II. féléves képzés kreditpont értéke: 42 pont

A félév elfogadásához minimum 70 %-os teszteredmény és 3 személyes részvétel  szükséges!

Az előadásokat 1-3 hetente szombaton tartjuk, a félév során 7 alkalommal,  személyes részvétellel!

Napi kezdés 9 órakor, befejezés kb. 14-15 órakor (45 perces órák, közbeni szünettel)

A továbbképzés MOK tagoknak  rendezett kamarai tagdíj esetén ingyenes.
A tanfolyam díja MOK tagság nélkül 42.000 Ft.

 JELENTKEZÉS:    oftex portálon

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 25.

Kapcsolat:   e-mail: a mokakademia@mok.hu

2023.09.02.
9-10 A munkáltatói jogkör gyakorlásának kérdése Dr. Nyerges Éva
10-11 Munkaviszony létesítésének, megszüntetésének alapvető kérdései stb. Dr. Nyerges Éva

 
Dr. Raffay Bálint
11-12 Munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét speciális szabályai az egészségügyben 
12-13 Az érdekviták strukúrája: az országos érdekegyeztetés helye, 
szerepe és jogköre a magyar munkajogban
13-15 Az Eszjtv. és munkajogi hatásai
2023.09.16.
9-12 A szerződéstan legfontosabb rendelkezései: szerződés létrehozása, az érvénytelenség és a hatálytalanság szabályai, szerződési biztosítékok rendszere és a szerződésszegés jogkövetkezményei. Dr. Tőkey Balázs
12-15 Az orvos büntetőjogi felelőssége: foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, az orvosltudományi kutatás rendje és az  egészségügyi  önrendelkezés elleni bűncselekmények Prof Dr. Kereszty Éva
2023.09.30.
A társadalombiztosítás rendszere Magyarországon
9-11 Jogosultságok és kötelezettségek: ki, mi alapján, mennyit fizet, kinek mi alapján jár az ellátás Dr. Hegyes Enikő


Dr. Kőrösi  László
11-12 Az E-alap kiadási oldala
12-13 Az ellátási csomag Dr. Kőrösi  László
2023.10.07.
9-12 A magánegészségügy szerepe, helyzete ma Magyarországon  Dr. Rékassy Balázs
12-15 Az egészségpénztárak és a magán egészségbiztosítások szerepe szabályai Dr. Váradi Péter
2023.10.14.
9-11 MOK Etikai Kollégium, Etikai Kódex Dr. Hegedűs Zsolt
11-13 Minőség Dr. Hegedűs Zsolt
13-15 Gyógyszerügyi alapismeretek Dr. Baraczka Mariann
2023.11.11.
9-11 A polgári jogi felelősség általános szabályai, alkalmazása az egészségügyben  Dr. Kovácsy Zsombor
11-13 A "műhiba" műtéti kockázat fogalma, megítélése a bírói gyakorlatban Dr. Kovácsy Zsombor
13-14 Jogvédelem kollégáknak Dr. Kovácsy Zsombor
14-15 Felelősségbiztosítási szabályok, lehetőségek Dr. Kovácsy Zsombor
2023.11.18.
9-10 Az egészségügyi intézmények gazdálkodása Dr. Imre Tímea
10-11 Egészségügyi vállalkozás alapítása, jogi ismeretek Dr. Imre Tímea
11-12 Egészségügyi vállalkozások joga, társasági jog: Kkt., Bt., Kft., egyéni vállalkozás jellegzetes szerződéstípusok az egészségügyben  Dr. Imre Tímea
12-14 Vállalkozási, megbízási szerződés, kezelési szerződés, feladatellátási szerződés, körzeműködői szerződés, elhatárolás a színlelt munkaszerződéstől stb. Dr. Imre Tímea
14-15 Felelősségi viszony vállalkozás esetén Dr. Imre Tímea


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023. januártól újra  indul  a "MOK Akadémia",

"Általános egészségpolitikai, munka- és vállalkozásjogi, szervezeti ismeretek MOK tagoknak"címmel.

  1. I. féléves képzés időtartama: 2023. január 7-május 13.

A tanfolyam akkreditációs száma: SE FOG/2023.I./00071.

Az I. féléves képzés kreditpont értéke: 20 pont

A félév elfogadásához minimum 70 %-os teszteredmény és 3 online részvétel szükséges!

Az előadásokat online, 2-3 hetente szombaton tartjuk, csatlakozási linket küldünk.

Napi kezdés 9 órakor, befejezés kb. 14-15 órakor (45 perces órák, közbeni szünettel)

A továbbképzés rendezett kamarai tagság esetén ingyenes.

 JELENTKEZÉS:    oftex portálon

Jelentkezési határidő: 2023. január 5.

Kapcsolat:   e-mail: a mokakademia@mok.hu

 

A  2023. I. féléves program:

2023.01.07.
MOK alapismeretek I.
9-10 A MOK célja, feladatai Dr. Kincses Gyula
10-12 A köztestületek általános jellemzői. A MOK működését meghatározó szabályozási környezet (törvény, alapszabály, egyéb, a működésünket meghatározó jogszabályok) Dr. Farkas Gergely
12-13 A MOK szervezeti felépítése
13-15 MOK hivatali működése, döntés típusai
2023.01.21.
MOK alapismeretek II.
9-11 Etikai Bizottságok feladata, eljárásrend Dr. Böszörményi-Nagy Géza
11-13 Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája Dr. Balatincz Péter
13-15 MOK gazdálkodása (pénzügy, szerződések) Ránkli Melinda
2023.01.28.
Egészségügyi rendszerek a 21. században
9-11 Az egészségügyi rendszerek típusai Dr. Kincses Gyula
Forrásképzés és forráselosztás az egészségügyi rendszerekben 
Egészségügy az EU-ban, EU az egészségügyben
11-15 Az egészségügyi rendszerek értékelése
Az egészségügyi rendszerek trendjei a 21. században
2023.02.18.
A magyar egészségügy rendszere
9-15 A magyar egészségügy igazgatás szervezete, irányítási rendszere Dr. Raffay Bálint
Egészségügyi intézményrendszer felépítése, funkcionálása
Az egészségügyi ellátás szintjei, egymáshoz való viszonyuk
Ellenőrzés, szakmai felügyelet, beleértve a magánegészségügyet
2023.03.04.
Egészségügyi jog és egészségügyi közgazdaságtan alapjai
9-12 Jogrendszer, joghierarchia, jogalkotás, az egészségügy működését meghatározó jogi környezet. Az egészségügyi törvény és rendeletei Dr. Fazekas Marianna
13-15 Az egészségügyi közgazdaságtan alapjai Dózsa Csaba
2023.03.25.
Betegek jogai, orvos-beteg kommunikáció
9-11 Betegek jogai, intézményrendszere, jogérvényesítési lehetőségek Dr. Kovácsy Zsombor
11-12 Önrendelkezési jogok, orvosi titoktartás
12-13 Az orvos-beteg kommunikáció jogi és kommunikációs szempontjai
13-15 Mindennapi orvosi kommunikáció 
2023.04.22.
Munkajog I.
9-15 Munkajogi alapismeretek Dr. Szabó Imre Szilárd
Általános jogi környezet: Mt., Kjt., EU munkaidő direktíva
Az egészségügyi tevékenység típusai: munkaviszony, vállalkozás, szabadfoglalkozás stb.
2023.05.13.
9-11 Adatforrások és adatelemzés az egészségügyben (WHO, HFA, Eurostat, OECD, KSH) Dr. Balkányi László 
11-13 Az EESZT és egyéb kormányzati informatikai  fejlesztések Szabó Bálint
13-14 e-health, Telemedicina, kapcsolódás az EESZT-hez Kósa István
14-15 TESZT   

ESEMÉNYEK