Az a MOK tag, akinek foglalkoztatásra irányuló bármely típusú jogviszonyát a vele szerződő fél vitatható módon szüntette meg vagy bontotta fel, kérheti álláshelyének jegyzékbe vételét Területi Szervezetétől. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony különösen: egészségügyi szolgálati jogviszony, munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, az Öotv. alapján fennálló feladatellátási szerződés.

Az esetleges jogvita jogerős lezárásáig az adott álláshelyet más MOK tag csak helyettesítőként, átmeneti jelleggel foglalhatja el, az állást, praxist nem fogadhatja el, arra szerződést (figyelemmel az Etikai Kódex II.32. pontjára) nem köthet.

A jegyzékbe vétel 1 évre szól, ez kérelemre további 1 évvel meghosszabbítható.

Jegyzékbe vételi szabályzat letöltés

Jegyzékbe vett álláshelyek listája

MOK Heves Megyei Területi Szervezete Girincs-Köröm-Kiscsécs önkormányzati praxis 2024.02.12. Határozat
MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete  Nyírmártonfalvai vegyes háziorvosi praxis 2022.06.27. Határozat

ESEMÉNYEK