Állásfoglalások, szakmai vélemények

Kísérőlevél Takács Péter államtitkárnak és Csató Gábor OMSZ főigazgatónak  

Ügyelet problématérképe és megoldási javaslatok 
2024.03.04.  Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, Belügyminisztérium

Dr. Csató Gábor
főigazgató, OMSZ
A 2024.02.27-én tartott MOK-BM tárgyalás munkaanyaga 2024.02.27.
A MOK által véleményezett Háziorvosi Hatásköri (HH) lista 2023.11.17.  Dr. Végvári Tamás
igazgató 
OKFŐ alapellátás fejlesztési főigazgatóság
Háziorvosi Hatásköri Lista  

Küldte: Végvári Tamás alapellátásfejlesztési igazgató, OKFŐ
Kísérőlevél
Háziorvosi Hatásköri Lista 2023. 12. 14

Házi Gyermekorvosi Hatásköri Lista 2023. 12. 14
MOK-ÖVT adategyeztetés 2023.10.04. MOK Tagság
Kiemelt fontosságú, priorizált feladatok 2023.09.29. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter
Belügyminisztérium
Járóbetegellátás, szakrendelői rendszer átalakítása 2023.09.29. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter
Belügyminisztérium
A mesterséges intelligencia lehetséges alkalmazási területei az egészségügyben 2023.09.29. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter
Belügyminisztérium
Kórházi fertőzések visszaszorítása 2023.08.31. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter
Belügyminisztérium
Egészségügyi szolgáltatások minőségbiztosítása 2023.08.28. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter
Belügyminisztérium
Dr. Pintér Sándor válaszlevele Dr. Kincses Gyula MOK Elnök részére  

Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár válasza
A MiniHIS rendszer alkalmazásáról és felhasználhatóságáról gyűjtött tapasztalatok 2023.08.28. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter
Belügyminisztérium
Dr. Pintér Sándor válaszlevele Dr. Kincses Gyula MOK Elnök részére


Tervezesi_jelenetes_0629


2023.06.30.
Érkezett:
Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, Belügyminisztérium
MOK válaszlevél

Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár válasza
ETT Orvosetikai Kódex véleményezésének kérése
(Érkezett az Egészségügyi Tudományos Tanácstól)
ETT levél
ETT Orvosetikai Kódex

2023.05.22.



Szakmai vélemények a BM rendelettervezeteiről:

A Magyar Orvosi Kamara elnökségének véleménye az új etikai szabályokról

OH vélemény a megküldött rendelet-tervezetekről


TESZ-ek véleményei
2023.06.23.

Benedek Bulcsú

főosztályvezető 

Belügyminisztérium

Humán Kodifikációs Főosztály

ETT válasza a kamarai véleményekre
Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló tervezetről írt vélemény 2023.03.21. Címzett: 
Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, Belügyminisztérium


salatatorveny_prof_dr_barzo_timea_baz_0320
 
halottvizsgálat_ST_0321
salatatorveny_dr_nagy_ferenc_baz_0320 
Egyes_eü_egyes_eb_vélemény_FOTESZ_20230320
Látlelet a magyar egészségügyről 2023.02.04. A rendkívüli OKGY által elfogadott dokumentum
A korszerű és humánus egészségügy alapvetései 2023.02.04.
A MOK DTESZ állásfoglalása 2022.12.22.
Tájékoztató a rendkívüli felmérésről  2022.12.14.
Foglalkozás-egészségügyi díjtétel ajánlás 2022 2022.11.23.
A MOK Háziorvosi Csoportjának közleménye 2022.11.14. Címzett: 
Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, Belügyminisztérium 
Területi és egyéb szervezetek véleménye az egészségügyi ellátórendszer megújításáról 2022.11.07. Címzett: 
Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, Belügyminisztérium 
A MOK véleménye az egészségügyi ellátórendszer megújításáról 2022.11.07. Címzett: 
Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, Belügyminisztérium 
Egészségügy átalakítása - normaszöveg 2022.11.02. Küldte: Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, Belügyminisztérium 
Az egészségügyi ellátórendszer megújításához szükséges intézkedésekről 2022.11.02. Küldte: Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, Belügyminisztérium 
A MOK Háziorvosi Csoportjának állásfoglalása 2022.10.12.
Javaslatok háziorvosi kompetenciák bővítéséről, licenszekről 2022.07.11. egészségügyért felelős államtitkár
A magyar egészségügy finanszírozási rendszerének korszerűsítéséről 2022.07.04.
belügyminiszter, egészségügyért felelős államtitkár
A betegutak szabályozása 2022.06.24. belügyminiszter, egészségügyért felelős államtitkár
A MOK ügyelettel kapcsolatos online felmérésének eredményei 2022.06.23. belügyminiszter, egészségügyért felelős államtitkár
Térítésköteles háziorvosi ellátások díjtétel táblázata 2022 2022.01.
Fekvőbeteg minőségi indikátorrendszer véleményezés 2021.04.07. EMMI
Egészséges Magyarország 2021-2027 koncepció véleményezése
Melléklet1 Melléklet2
2021.03.24. EMMI A koncepció véleményezésére 2 munkanap állt rendelkezésre.
A STRATÉGIA munkaanyag innen letölthető.
Káslertől kapott levél az oltásellenesekről 2021.03.24. MOK A MOK válasza 2021.03.24.
Vélemény az orvosi egyetemi klinikák helyzetéről 2020.10.30. Gulyás Gergely

Levél a 100% táppénzről karantén idején 2020.09.24. EMMI

Prof. Dr. Horváth Ildikó válasza

Levél a bérrendezésről, az egészségügy helyzetéről 2020.09.04. BM
 Könnyített vénykiváltás  2020.06.23. EMMI
Javaslatok a rezidensképzés átalakítására 2020.01.09. ÁEEK
MOK Háziorvos Csoport által kiadott ellátási segédlet és háziorvosi rendelő működési rend javaslat 2021.09.23 Háziorvosi ellátási segédlet

Rendelő működési rendje


Etikai Kollégium

Cím

Megküldés dátuma

Címzett

Megjegyzés

Eü dolgozók soron kívüli ellátása 2021.11.05 MESZK



Az Újratervezés orvoscsoport programja

Az Újratervezés Orvoscsoport 2018. év végén jött létre abból a célból, hogy a Magyar Orvosi Kamara működését megreformálja, ezáltal egy hatékonyabb, a tagok érdekeit hatékonyabban képviselő testület legyen. Természetesen kitűzött céljaink nem kizárólag a MOK megújítására irányulnak, hanem komplex módon a szeretnénk közreműködni egy élhetőbb, a betegbiztonságot és az orvosi hivatás méltóságát szem előtt tartó egészségügy megteremtésében.

Az Újratervezés tagjai a 2019. november 30-i országos választáson bekerültek a MOK vezető testületeibe, így meg tudtuk kezdeni a munkát a célok elérése érdekében.

Az Újratervezés Programja

Az Újratervezés Programja (összefoglaló, 2 oldalas változat)

ESEMÉNYEK