Mit tesz értem a Kamara?


2024 áprilisától új struktúrában tájékoztatjuk a kollégákat. Ebben a pontban a futó egyeztetéseket mutatjuk be, ide töltjük fel folyamatosan a MOK tevékenységét bemutató dokumentumokat. Ha egy tárgyalási szakasz lezárható részhez érkezett, akkor a honlap transzparencia részbe is átkerülnek a végleges anyagok.


Bérek értéktartása

Az orvosi bérek rendezése 2021-ban megindult, azonban a jelentős infláció és a bérrendezési megállapodás miatt ismét leszakadóban vagyunk a célként megjelölt osztrák orvosi bérek 60%-os értékétől. Tárgyalásokat kezdtünk, hogy a bérek értéktartását megőrizzük, a részleteket itt találják:

Bővebben


Az ügyeleti többletmunka beszámítása a nyugdíjba

Az egészségügyi dolgozók ügyelete - ellentétben más munkakörökben végzett ügyelettől - nem számít bele a ledolgozott munkaidőbe a nyugdíj számításakor. Ez alól kivétel az önként vállalt többletmunka ideje, mely az évek alatt több évnyi szolgálati időt jelenthet. Sajnos azonban úgy tűnik, a jogszabályokat sok munkáltató nem tartja be. Jogászaink dolgoznak azon, hogy egységes megoldás szülessen, és az orvosok szolgálati éveinek számítása korrekt legyen. 

Bővebben

Orvosi szakmai színvonal megtartása

A Kamara jelenleg tárgyalásokat folytat arról, hogy a szakmai önkormányzatiság lehetőségét felhasználva szakmai irányelv fejlesztések elősegítésével, helyi protokollok és ajánlások kidolgozásával támogassa a betegellátó munkát és megelőzze a rossz szakmai gyakorlatokat. Emellett azt képviseljük, hogy egy orvos regiszter segítségével az ország pontos ismeretekkel rendelkezzen orvosai számáról, képesítéséről. Az etikai rendszer jelen formája nem szolgálja a társadalom érdekét, ebben változást szeretnénk elérni. 

Bővebben

Képviselet az alapellátási reformban

Az egészségügyi alapellátás megerősítése nem csak a 60 év feletti átlagéletkorú kollégák érdeke, hanem a teljes orvostársadalomé és mindenekelőtt a lakosságé. Az ügyeleti rendszer fokozta ennek a szektornak a terheit, kedvezőtlen irányú folyamatokat elindítva. Háziorvosi Csoportunk aktívan dolgozik azért, hogy a kormányzati tervek olyan formát öltsenek, ami kedvezőbb körülményeket teremt a hivatás gyakorlásához. Levelezéseinket és munkaanyagainkat itt találják:


Bővebben

Szakrendelők képviselete

A szakellátás járóbeteg rendszerében - az alapellátáshoz hasonlóan - a kollégák átlagéletkora magas. Emellé társul, hogy a humánerőforrás és hatáskör hiányával küzdő alapellátás miatt Magyarországon nagyon sok a szakorvos-beteg találkozások száma, miközben kevés az orvos. A Járóbeteg Irányítási Rendszer kihívás és lehetőség is egyben. A területet érintő anyagainkat itt találja:


Bővebben

Fekvőbeteg-ellátás képviselete

Magyarországon fenntarthatatlanul sok fekvőbeteg osztályon zajlik ellátás, emiatt a kormányzat központosításokba kezdett. Ez jelenleg orvosok vezénylésével, munkahelyeik és munkakörülményeik megváltozásával jár. Szinte minden orvosi területen vannak kihívások, a kamarában már szakmaspecifikus munkacsoportjaink is vannak intenzív terápia és pszichiátria területeken. Az egyik legnagyobb gond az intézmények finanszírozása, itt is aktívak vagyunk, képviselőt delegáltunk a minisztériumi munkacsoportba. Dolgoznunk kell azon, hogy a kórházak, klinikák a tudásátadás stabil intézményei legyenek, mert ebben komoly romlás következett be az elmúlt 2 évtizedben. Tevékenységünk itt található:


Bővebben

Fiatal orvosok képviselete

Az orvostársadalom összetartása a jövő orvosaival kezdődik. Már a hallgatói szinttől aktívak vagyunk. A Kamara lehetővé teszi a pártolói tagságot az 5-6. éves orvostanhallgatóknak és a 4-5. éves fogorvostan hallgatóknak, akik ingyen részesülnek a kamarai szolgáltatásokból. A rezidensek és a szakorvosok védelme, képviselete, a fejlődésük elősegítése az egyik legfontosabb célkitűzésünk. 

Bővebben


Vállalkozók és magánegészségügyben dolgozók képviselete

A magánegészségügy rendkívüli bővülése mellett a magánegészségügyben dolgozók képviselete is kamarai feladat. A kisrendelők orvosainak elsődleges érdekképviseleti szerve a Kamara. A közreműködői szerződéssel dolgozók adják a rendszer rugalmasságát, kiállunk azért, hogy ne ellenségként kezeljék őket. Jelenleg kitüntetett fókuszunk az állami és a magánegészségügy találkozása mentén kialakuló betegúttörés felszámolása. Ezzel kapcsolatban szakmai konferenciát szervezünk és tárgyalunk a kormányzattal. 

Bővebben


Közösségépítés

Folyamatban van a magyar egészségügy reformja, ezért kritikus fontosságú, hogy az orvosok egységesek maradjanak. Csak így képviselhetik megfelelő erővel a hivatás jó gyakorlásának érdekét. Magyarországon az orvosoké az egyetlen szakma, ami képes volt kiállni egységesen és erőt mutatni. Tartsuk meg ezt a gyakorlatot!

A kamara nemzetközi tevékenységét is beindítottuk, 2024-től az Európai Orvosok Állandó Bizottságával és az Orvosi Világtársasággal is képviseljük érdekeinket. Vonatkozó dokumentumok:

Bővebben


A hamarosan itt megjelenő munkaanyagainkhoz, jogszabály véleményezésekhez várjuk kollégáink észrevételeit, megjegyzéseit az elnok@mok.hu e-mail címre, a jelzett határidőig.

ESEMÉNYEK