MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Menüpont: Tagsági információ    Közérdekű Adatok


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

 

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve

Magyar Orvosi Kamara

 

székhelye

Budapest

 

postai címe,

1068 Budapest, Szondi u. 100.

 

telefon- és telefaxszáma

Tel.: +36 (1) 269-4391; Fax: +36 (1) 269-4392

 

elektronikus levélcíme

 

honlapja

mok.hu

 

ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Tel.: +36 (1) 269-4391; Fax: +36 (1) 269-4392 Email:

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése

Organogram

 

szervezeti egységek megjelölése

Országos Elnökség ; Etikai Kollégium ; Országos Etikai Bizottság ; Országos Felügyelőbizottság ; MOK Területi Szervezetek Tanácsa ; Országos Hivatal

 

az egyes szervezeti egységek feladatai

szakmai, etikai ügyek, állásfoglalások, felügyelet

Országos elnökség ügyrendje Letöltés

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve

dr. Éger István

 

beosztása

elnök

 

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Tel.:+36 (1) 302-0065; Fax: +36 (1) 269-4392; Email:

 

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve

prof. dr. Wittmann István (EK);

prof. dr. Harsányi László (OEB);

dr. Gyenes Géza (OFB)

 

beosztása

elnök

 

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Tel.:+36 (1) 302-0065; Fax: +36 (1) 269-4392; Email: ;

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve

Mátyás Krisztina

 

elérhetősége (telefon, fax, e-mail cím)

Tel.:+36 (1) 302-4140; Fax: +36 (1) 269-4392; Email:

 

az ügyfélfogadási rend

telefonos egyeztetés alapján

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma

Országos Küldöttközgyűlés

 

összetétele

megyénként

 

tagjainak neve

380 fő

 

beosztása

küldött

 

elérhetősége

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése

nincs

 

székhelye

-

 

postai címe,

-

 

telefon- és telefaxszáma

-

 

elektronikus levélcíme

-

 

honlapja

-

 

ügyfélszolgálatának elérhetőségei

-

7/A

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft.

 

székhelye

Budapest

 

elérhetősége (postai címe, telefon, fax, e-mail cím)

1068 Budapest, Szondi utca 100. Tel.: +36-1/301-0804; Fax: +36-1/301-0805; E-mail:

 

tevékenységi köre

pénzügyi tanácsadás

 

képviselőjének neve

Balogh-Auer Gábor

 

a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

66,67%

7/B.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve

Szondi 100 Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

 

székhelye

Budapest

 

elérhetősége (postai címe, telefon, fax, e-mail cím)

1068 Budapest, Szondi utca 100. Tel.: +36-1/269-4391; Fax: +36-1/269-4392; E-mail:

 

tevékenységi köre

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

képviselőjének neve

dr. Csaba János

 

a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

100%

7/C.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve

MOK Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

székhelye

Budapest

 

elérhetősége (postai címe, telefon, fax, e-mail cím)

1068 Budapest, Szondi utca 100. Tel.: +36-1/302-0065; E-mail:

 

tevékenységi köre

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

 

képviselőjének neve

dr. Farkas Gergely

 

a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

100%

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve

nincs

 

székhelye

-

 

a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése

-

 

illetve az azt alapító határozat

-

 

a költségvetési szerv alapító okirata

-

 

vezetője

-

 

honlapjának elérhetősége

-

 

működési engedélye

-

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve,

Orvosok Lapja

 

a szerkesztőség neve

Orvosok Lapja

 

a szerkesztőség címe

1068 Budapest, Szondi u. 100.

 

a kiadó neve

Magyar Orvosi Kamara

 

a kiadó címe

1068 Budapest, Szondi u. 100.

 

a főszerkesztő neve

dr. Szepesi András

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Egészségügyért Felelős Államtitkárság

 

székhelye

Budapest

 

postai címe

1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

 

telefon- és telefaxszáma

Tel.: +36-1-795-1100; Fax: +36 -1-795-0012

 

elektronikus levélcíme

 

honlapja

EEM

 

ügyfélszolgálatának elérhetőségei

+36-1-795-1297

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

 

1

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

Alapszabály

 

közjogi szervezetszabályozó eszközök

-

 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

 

a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

letöltés

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

 

 

magyar nyelven

A MOK tevékenységéről

 

angol nyelven

A MOK tevékenységéről

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

-

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

 

 

hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

-

 

illetékességi területe

-

 

az ügyintézéshez szükséges dokumentumok

E-ügyintézés

 

okmányok

 

 

eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

3000 Ft

 

alapvető eljárási szabályok,

Ekt.; Alapszabály

 

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Tagfelvétel

 

ügyfélfogadás ideje

Előzetes egyeztetés alapján

 

ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő)

Ákr

 

az ügyek intézését segítő útmutatók

Tagfelvételi eljárás

 

az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A nyomtatvány kitöltése, nyomtatása, postázása

 

az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Tagság megszüntetése, szüneteltetése

 

az igénybe vehető elektronikus programok elérése

pdf; word

 

időpontfoglalás

nincs

 

az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

Ekt. ; Alapszabály

 

tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségről

A nyomtatvány kitöltése, nyomtatása, postázása

Etikai Kódex

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

 

tartalma

Etikai eljárás

 

a közszolgáltatások igénybevételének rendje

Ekt.

 

a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke

-

 

az abból adott kedvezmények

-

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

 

 

név

Tagnyilvántartás

 

formátum

elektronikus adatbázis

 

az adatkezelés célja

tagság nyilvántartása

 

az adatkezelés jogalapja

Ekt.

 

az adatkezelés időtartama

a cél megvalósulásáig

 

az érintettek köre

tagság

 

az adatok forrása

az érintettektől közvetlenül

Info törvény

 

az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai

NAIH-74141/2014; NAIH-81699/2014

 

a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Ekt. 19/A §

 

a hozzáférés módja

-

 

a másolatkészítés költségei

-

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe

Orvosok Lapja; elektronikus MOK hírlevél

 

témája

szakmai, kamaraéleti kiadvány

 

a hozzáférés módja

postai úton, emailben

 

a kiadvány ingyenessége

ingyenes

 

illetve a költségtérítés mértéke

nincs

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 

 

az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja

Ekt.

 

eljárási szabályai

Alapszabály

 

a testületi szerv üléseinek helye

változó

 

ideje

évente minimum egyszer

 

továbbá nyilvánossága

tagok számára nyilvános

 

döntései

 

 

ülésének jegyzőkönyvei

 

 

illetve összefoglalói

-

 

a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek

nincs

 

és kapcsolódó dokumentumok;

-

 

a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

-

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

nincs

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása

nincs

 

azok eredményei

-

 

és indoklásuk

-

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgáltok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

NAV 2014

NAIH 2014

EMMI 2014

ÁSZ 2015 - Észrevételek

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Info törvény

 

az illetékes szervezeti egység neve

MOK Országos Hivatal

 

elérhetősége

1068 Budapest, Szondi utca 100., 1390 Budapest 62. Pf. 175. Tel: +36 1 302 4140 Fax: +36 1 269 4392; E-mail:

 

 

ahol kijelölésre kerül az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Farkas Gergely

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei,

nincs

 

időbeli változásuk

-

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nincs

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nincs

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nincs

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

nincs

 

egyedi közzétételi lista

nincs

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

nincs

20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nincs

21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

nincs

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nincs

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nincs

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,;

A MOK 2016. évi költségvetése

A MOK 2017. évi költségvetése

A MOK 2018. évi költségvetése

 

számviteli törvény szerinti beszámolója, vagy éves költségvetési beszámolója

Mérlegbeszámoló 2015

Összkamarai mérlegbeszámoló 2015.

Beszámoló 2016

Beszámoló 2017

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és

Létszám és béradatok 2017.

 

személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Magyar Orvosi Kamara Választott tisztségviselők díjazása 2017

Magyar Orvosi Kamara Választott tisztségviselők díjazása 2018

 

összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek neve,

nincs

 

a támogatás célja

-

 

a támogatás összege

-

 

a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond)

-

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa)

nincs

 

a szerződés tárgya

-

 

a szerződést kötő felek neve

-

 

a szerződés értéke (A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.)

-

 

határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

-

 

valamint az említett adatok változásai

-

 

a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai (minősített adatok kivételével)

-

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

nincs

 

pályázati kiírások

-

 

pályázók adatai

-

 

az elbírálásról készített emlékeztetők

-

 

pályázat eredménye

-

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására így különösen egyesület támogatására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

 

foglalkoztatottai szakmai érdek-képviseleti szervei számára fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-

 

foglalkoztatottai munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

 

foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-

 

alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Magyar Orvosokért Alapítvány

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

nincs

8.

Közbeszerzési információk

nincs

 

éves terv

-

 

összegzés az ajánlatok elbírálásáról

-

 

összegzés a megkötött szerződésekről

-

Hamarosan

Hírek

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

ESEMÉNYEK