2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 

(kivonat)4.§ (2) A küldöttközgyűlés tagjai: 

a) az alapszabály szerint 4 évre, titkos szavazással választott küldöttek, szavazati joggal, 

b) a szakmai kamara országos elnökségének (a továbbiakban: országos elnökség) tagjai, tanácskozási joggal, 

c) a szakmai kamara országos etikai bizottságának, országos felügyelőbizottságának, valamint az alapszabály szerint létrehozott más, országos állandó bizottságok elnökei, továbbá az etikai kollégium elnöke, tanácskozási joggal. 

(3) A küldöttközgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az alapszabály rendelkezhet a küldöttközgyűlés gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja a kötelező összehívás további eseteit is. 

(4) A küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több, mint fele jelen van. A küldöttközgyűlésben időközben megüresedett küldötti helyek betöltésére, illetőleg a határozatképtelenség esetén követendő eljárásra az alapszabály rendelkezései irányadóak. 

(5) A küldöttközgyűlés a határozatait a szavazásra jogosult jelenlévők többségének egyetértő szavazatával hozza. Az alapszabály elfogadásához és módosításához a szavazásra jogosult jelenlévők 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges. 

5. § A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, törvényben, valamint az alapszabályban meghatározott feladatok ellátására a küldöttközgyűlés országos ügyintéző szerveket és tisztségviselőket választ. Böszörményi Nagy Géza

Urológus

Elnök

BIZALOM Az orvoslás hitelességének helyreállításáért, a korszerű orvos-beteg és orvos-orvos kapcsolat megteremtéséért szeretnék dolgozni.
Orvoscsaládból származom, nagyapám debreceni belgyógyász professzor volt, apám körzeti orvos, nagybátyám tüdőgyógyász professzor. 1981-ben végeztem az orvosi egyetemen Debrecenben és kezdtem dolgozni a DOTE Urológiai Klinikáján. 1985-ben aneszteziológia és intenzív terápia, 1989-ben urológia szakvizsgát tettem. 1997-ben lettem az orvostudományok kandidátusa. 1999-től munkámat a SOTE Urológiai Klinikáján folytattam, majd az Országos Urológiai Intézet főmunkatársa, 2000-től igazgató helyettese voltam. Foglalkoztam orvosi gondolkodásunk, döntéshozatalunk kérdéseivel, tanulmányoztam a bizonyítékokon alapuló orvoslás elméletét és gyakorlatát. 2000 szeptemberében 3 évre a Magyar Urológusok Társaságának főtitkárává választottak. 2002 februárjában kaptam osztályvezetői kinevezést a Károlyi Sándor Kórház Urológiai Osztályára, de az osztályt 2007-ben megszüntették. A kórház kutatásetikai bizottságának is elnöke voltam. 2007 januárjától lettem a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Urológiai Osztályának vezető főorvosa. Urológia szakterületen szakfelügyelő főorvos vagyok. 

Tagja vagyok a Magyar Urológusok Társasága vezetőségének. 1992-től szerkesztője, jelenleg helyettes főszerkesztője vagyok a Magyar Urológia folyóiratnak. 10 éve végzem a hazai urológiai osztályok műtéti statisztikájának gyűjtését, értékelését és évenkénti publikálását. Az elmúlt két évben az Országos Etikai Bizottság elnökeként elkötelezetten törekszem a jogszerű, pártatlan, hiteles etikai felügyeleti munkára. Ennek érdekében 2022 márciusában három év kihagyás után egy igen sikeres és hasznos Etikai Konferenciát szerveztünk. Az Etikai Kollégiummal együttműködünk az etikai eljárások felülvizsgálatában. 
Alelnök: Dr. Békefi Dezső
Tagok: Andó Bálint, Dr. Varga István, Dr. Babos Örs Levente, Dr. Radóczy-Drajkó Zsombor Kristóf, Dr. Sári Tamás, Dr. Varga Tamás, Dr. Márton Dalma Fanni, Dr. Szécsi András, Dr. Torontáli Renáta
Elnök
Alelnök
 

Tagok

MOK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete - 
MOK Baranya Megyei Területi Szervezete - Dr. Varga Péter
MOK Békés Megyei Területi Szervezete - Dr. Árus Tibor 
MOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete - Dr. Réti Sarolta
MOK Budapest Területi Szervezete -
MOK Csongrád Megyei Területi Szervezete - Dr. Pócs Dávid
MOK Diplomások Területi Szervezete - Dr. Indries Krisztián
MOK Fejér Megyei Területi Szervezete - 
MOK Fogorvosok Területi Szervezete -
MOK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete - Dr. Beck Mária
MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete - Dr. Posta Edit
MOK Heves Megyei Területi Szervezete - Dr. Szoboszlay István 
MOK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete - Dr. Mike György
MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezete -
MOK Nógrád Megyei Területi Szervezete - Dr. Rózsa György
MOK Pest Megyei Területi Szervezete - Dr. Csernus Zoltán
MOK Somogy Megyei Területi Szervezete - 
MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete - Dr. Láposi Szilárd
MOK Tolna Megyei Területi Szervezete - Dr. Faludi Péter 
MOK Vas Megyei Területi Szervezete - Dr. Németh Erzsébet
MOK Veszprém Megyei Területi Szervezete - Dr. Turi Horváth Lilla
MOK Zala Megyei Területi Szervezete - Dr. Selmeczy Kamill

etikai.kollegium@mok.hu

A Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

(kivonat)41./ Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT).
a) A MOK Alapszabályban létrehozott képviseleti testülete, amelybe minden területi szervezet - szavazati joggal - az elnökét delegálja, míg tanácskozási joggal még egy tagot küldhet, aki ülésenként más és más személy is lehet. (A területi szervezet elnöke akadályoztatása esetén maga gondoskodik helyettesítéséről.) 

43./ A TESZT: 
a) szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik;
b) üléseit az országos elnökség készíti elő, hívja össze és a kamara elnöke vezeti;
(Akadályoztatása esetén maga dönt a helyettesítéséről.)
c) ülésein részt vesz: 
ca) szavazati joggal a területi szervezetek elnökei és a MOK elnöke;
cb) tanácskozási joggal az országos elnökség tagjai, valamint a területi szervezetek másik küldötte; 
d) ülését az alábbi rendkívüli esetekben is össze kell hívni:
da) ha a területi szervezetek 25%-a a cél megjelölésével írásban kéri;
db) Országos Felügyelő Bizottság határozatban indítványozza;
e) ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagoknak több mint fele jelen van;
f) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

ESEMÉNYEK