2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 

(kivonat)4.§ (2) A küldöttközgyűlés tagjai: 

a) az alapszabály szerint 4 évre, titkos szavazással választott küldöttek, szavazati joggal, 

b) a szakmai kamara országos elnökségének (a továbbiakban: országos elnökség) tagjai, tanácskozási joggal, 

c) a szakmai kamara országos etikai bizottságának, országos felügyelőbizottságának, valamint az alapszabály szerint létrehozott más, országos állandó bizottságok elnökei, továbbá az etikai kollégium elnöke, tanácskozási joggal. 

(3) A küldöttközgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az alapszabály rendelkezhet a küldöttközgyűlés gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja a kötelező összehívás további eseteit is. 

(4) A küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több, mint fele jelen van. A küldöttközgyűlésben időközben megüresedett küldötti helyek betöltésére, illetőleg a határozatképtelenség esetén követendő eljárásra az alapszabály rendelkezései irányadóak. 

(5) A küldöttközgyűlés a határozatait a szavazásra jogosult jelenlévők többségének egyetértő szavazatával hozza. Az alapszabály elfogadásához és módosításához a szavazásra jogosult jelenlévők 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges. 

5. § A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, törvényben, valamint az alapszabályban meghatározott feladatok ellátására a küldöttközgyűlés országos ügyintéző szerveket és tisztségviselőket választ. Elnök: Dr. Kereszty Éva   

igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás, közigazgatás

Kereszty Éva fotó

Budapesten születtem, a SOTE-n szereztem általános orvosi diplomámat, majd - munka mellett - az ELTE-n jogi diplomát szereztem. Igazságügyi orvostan és egészségbiztosítás szakorvosi szakképesítésekkel rendelkezem, 2005-ben PhD fokozatot szereztem, 2012-ben habilitáltam, 2015. óta az ELTE címzetes egyetemi tanára vagyok.Közigazgatási szakvizsgával rendelkezem, 11 éven keresztül az Egészségügyi Minisztériumban egészségpolitikai területen, az Európai Szociális Karta és az EU csatlakozás nemzetközi területein dolgoztam. Tagja vagyok az Interpol Áldozatazonosítási Teamjének, valamint foglalkoztatási rehabilitációs szakértő vagyok. Hallgató korom óta oktatok magyar és angol nyelven, az ELTE-n a jogi szakokleveles orvos posztgraduális képzési szak vezetője vagyok.

Igazságügyi szakértőként dolgoztam a SOTE-n, illetve az Országos Igazságügyi Orvostani Intézetben. 2008 óta a Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozom, amelyet 2021. októberéig vezettem. Szakképzési grémiumvezető vagyok, tagja vagyok a Klinikai Központ Kórházi Etikai Bizottságának. 2019-2023 között a MOK megyei etikai bizottságának tagja voltam.


Alelnök: Dr. Pócs Dávid

Tagok

MOK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete - 
MOK Baranya Megyei Területi Szervezete - Dr. Péley Iván
MOK Békés Megyei Területi Szervezete - 
MOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete - 
MOK Budapest Területi Szervezete - Dr. Csitáry Ferenc
MOK Csongrád Megyei Területi Szervezete - 
MOK Diplomások Területi Szervezete - Hazag Anikó
MOK Fejér Megyei Területi Szervezete - 
MOK Fogorvosok Területi Szervezete -
MOK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete - Dr. Palotai Gabriella
MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete - Dr. Hendrik Zoltán
MOK Heves Megyei Területi Szervezete -Dr. Kozma Mihály
MOK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete - Dr. Tóth Katalin
MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezete - Dr. Gordán Ildikó
MOK Nógrád Megyei Területi Szervezete - 
MOK Pest Megyei Területi Szervezete - Dr. Krémer Ildikó Mária
MOK Somogy Megyei Területi Szervezete - 
MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete -
MOK Tolna Megyei Területi Szervezete - 
MOK Vas Megyei Területi Szervezete - 
MOK Veszprém Megyei Területi Szervezete - 
MOK Zala Megyei Területi Szervezete - Dr. Selmeczi Kamill

etikai.kollegium@mok.hu

A Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

(kivonat)41./ Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT).
a) A MOK Alapszabályban létrehozott képviseleti testülete, amelybe minden területi szervezet - szavazati joggal - az elnökét delegálja, míg tanácskozási joggal még egy tagot küldhet, aki ülésenként más és más személy is lehet. (A területi szervezet elnöke akadályoztatása esetén maga gondoskodik helyettesítéséről.) 

43./ A TESZT: 
a) szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik;
b) üléseit az országos elnökség készíti elő, hívja össze és a kamara elnöke vezeti;
(Akadályoztatása esetén maga dönt a helyettesítéséről.)
c) ülésein részt vesz: 
ca) szavazati joggal a területi szervezetek elnökei és a MOK elnöke;
cb) tanácskozási joggal az országos elnökség tagjai, valamint a területi szervezetek másik küldötte; 
d) ülését az alábbi rendkívüli esetekben is össze kell hívni:
da) ha a területi szervezetek 25%-a a cél megjelölésével írásban kéri;
db) Országos Felügyelő Bizottság határozatban indítványozza;
e) ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagoknak több mint fele jelen van;
f) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

ESEMÉNYEK