2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 

(kivonat)4.§ (2) A küldöttközgyűlés tagjai: 

a) az alapszabály szerint 4 évre, titkos szavazással választott küldöttek, szavazati joggal, 

b) a szakmai kamara országos elnökségének (a továbbiakban: országos elnökség) tagjai, tanácskozási joggal, 

c) a szakmai kamara országos etikai bizottságának, országos felügyelőbizottságának, valamint az alapszabály szerint létrehozott más, országos állandó bizottságok elnökei, továbbá az etikai kollégium elnöke, tanácskozási joggal. 

(3) A küldöttközgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az alapszabály rendelkezhet a küldöttközgyűlés gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja a kötelező összehívás további eseteit is. 

(4) A küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több, mint fele jelen van. A küldöttközgyűlésben időközben megüresedett küldötti helyek betöltésére, illetőleg a határozatképtelenség esetén követendő eljárásra az alapszabály rendelkezései irányadóak. 

(5) A küldöttközgyűlés a határozatait a szavazásra jogosult jelenlévők többségének egyetértő szavazatával hozza. Az alapszabály elfogadásához és módosításához a szavazásra jogosult jelenlévők 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges. 

5. § A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, törvényben, valamint az alapszabályban meghatározott feladatok ellátására a küldöttközgyűlés országos ügyintéző szerveket és tisztségviselőket választ. Elnök: Dr. Kereszty Éva   
Alelnök: Dr. Pócs Dávid

Tagok

MOK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete - 
MOK Baranya Megyei Területi Szervezete - Dr. Péley Iván
MOK Békés Megyei Területi Szervezete - 
MOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete - 
MOK Budapest Területi Szervezete - Dr. Csitáry Ferenc
MOK Csongrád Megyei Területi Szervezete - 
MOK Diplomások Területi Szervezete - Hazag Anikó
MOK Fejér Megyei Területi Szervezete - 
MOK Fogorvosok Területi Szervezete -
MOK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete - Dr. Palotai Gabriella
MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete - Dr. Hendrik Zoltán
MOK Heves Megyei Területi Szervezete -Dr. Kozma Mihály
MOK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete - Dr. Tóth Katalin
MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezete - Dr. Gordán Ildikó
MOK Nógrád Megyei Területi Szervezete - 
MOK Pest Megyei Területi Szervezete - Dr. Krémer Ildikó Mária
MOK Somogy Megyei Területi Szervezete - 
MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete -
MOK Tolna Megyei Területi Szervezete - 
MOK Vas Megyei Területi Szervezete - 
MOK Veszprém Megyei Területi Szervezete - 
MOK Zala Megyei Területi Szervezete - Dr. Selmeczi Kamill

etikai.kollegium@mok.hu

A Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

(kivonat)41./ Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT).
a) A MOK Alapszabályban létrehozott képviseleti testülete, amelybe minden területi szervezet - szavazati joggal - az elnökét delegálja, míg tanácskozási joggal még egy tagot küldhet, aki ülésenként más és más személy is lehet. (A területi szervezet elnöke akadályoztatása esetén maga gondoskodik helyettesítéséről.) 

43./ A TESZT: 
a) szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik;
b) üléseit az országos elnökség készíti elő, hívja össze és a kamara elnöke vezeti;
(Akadályoztatása esetén maga dönt a helyettesítéséről.)
c) ülésein részt vesz: 
ca) szavazati joggal a területi szervezetek elnökei és a MOK elnöke;
cb) tanácskozási joggal az országos elnökség tagjai, valamint a területi szervezetek másik küldötte; 
d) ülését az alábbi rendkívüli esetekben is össze kell hívni:
da) ha a területi szervezetek 25%-a a cél megjelölésével írásban kéri;
db) Országos Felügyelő Bizottság határozatban indítványozza;
e) ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagoknak több mint fele jelen van;
f) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

ESEMÉNYEK