MOK Országos Elnökség

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (kivonat)

6.§ (5) Az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik 
a) a 16. § (4) bekezdésében meghatározott fellebbezések elbírálása,
b) az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a 2. § d) pontjában meghatározott véleményezési jogkörök gyakorlása,
c) az alapszabályban meghatározott egyéb kamarai feladatok ellátása.
(6) Az országos elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály rendelkezhet az elnökség gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja az elnökség kötelező összehívásának további eseteit is.
(7) Az országos elnökség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Határozatképességéhez a tagok több, mint felének a jelenléte szükséges.

kincsesgyula

Kincses Gyula

Egészségpolitikus, fül-orr-gégész

Elnök

KÖZÖSEN Vissza kell szereznünk a szakma becsületét, megbecsültségét. A Magyar Orvosi Kamarát az egészségpolitika megkerülhetetlen szereplőjévé kell tenni. Saját kezünkbe kell venni a sorsunk, és közös döntésekkel együtt kell elérni, hogy az orvostársadalom ne elszenvedője, hanem irányítója legyen az egészségügy szükségszerű változásainak, egy ellátásbiztonságot és tisztességes megélhetést biztosító egészségügy kialakulásának.
Ehhez a MOK olyan megújítására van szükség, ahol Kamara vezetése van a tagokért, és nem a tagok az elnökségért. 1976-tól a DOTE Fül-Orr-Gégeklinikán dolgoztam 1991-ig, fül- orr-gégeszakorvosként. 1990-ben MDF-es színekben parlamenti képviselő lettem, és a „nagypolitika” helyett szakpolitikával foglalkoztam. 1992-1998: GYÓGYINFOK igazgató-helyettes voltam. 1998-2001: az első Orbán Kormány alatt a Miniszterelnöki Hivatalban kormányfőtanácsadóként dolgoztam. 2001-2010: a MEDINFO-t, majd utódszervezetét, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetet vezettem. Közben 2007. október 1-jétől 2008. májusáig EüM államtitkár voltam. 1993-tól 2013-ig az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium tagja, elnöke és titkára voltam. 16 önálló könyvem, szupplementumom jelent meg, 19 könyvben vagyok társ, vagy fejezetszerző.

Álmos Péter Zoltán

Egyetemi adjunktus

Alelnök

A HIVATÁS ÖSSZEKÖT Egy erős és élő, az egészségügy kérdéseiben megkerülhetetlen Kamara kialakításában szeretnék részt venni. Erőt egy szervezetnek csak aktív tagság adhat, ezért a betegágy mellett állókat be kell vonni a döntésekbe. Tegyük a Kamarát újra a szakmai diskurzus helyszínévé, hiszen a hivatás az, ami rezidenstől nyugdíjasig, traumatológustól genetikusig összeköt bennünket. Az orvostársadalom elmúlt évtizedben felgyorsult egzisztenciális és szakmai fragmentálódását fel kell számolnunk.
Fontos, hogy a társadalom is felelősnek érezze magát a gyógyítói sorsáért, ehhez a Kamara társadalmi kapcsolatait erősítenünk kell, különös tekintettel a lemorzsolódó rétegekre. Pszichiátria és rehabilitáció szakvizsgákkal, tudományos doktori fokozattal rendelkezem. A klinikai lét hármas egysége határozta meg életemet a végzés óta. Vezetői tapasztalattal rendelkezem a betegellátásban, pszichotikus betegeket ellátó akut osztályért voltam felelős.
Közel másfél évtizede oktatok magyar és angol nyelven az orvostanhallgatók, rezidensek és PhD hallgatók képzésében, a tanszék oktatási felelőse is voltam. Kutatóként érdeklődési területem a mentális betegségek molekuláris genetikai és neurokognitív háttere. Jedlik Ányos Nemzeti Kiválóság Ösztöndíjban, EMBO Molecular Medicine Awardban részesültem, a Nemzeti Agykutatási Programban témavezető voltam. Németországban és Olaszországban egy-egy évet töltöttem tanulmányúton.

Lénárd Rita

Belgyógyász főorvos

Alelnök

SEMMIT RÓLUNK, NÉLKÜLÜNK! A fiatal kollégák a pályájukat megnyomorító hierarchia miatt is menekülnek az országból. Nekem pedig jó a memóriám, élénken emlékszem az orvosi pályám kezdeti szakaszára, amikor ugyanettől szenvedtem, ezért segíteni akarok.
Hálapénz-hierarchia-hiánygazdálkodás: egymással összefüggő okok, ezek ellen harcolunk, mert ezek miatt nem működik a magyar egészségügy.
1979-ben végeztem a SOTE-n. Belgyógyász és mozgásszervi rehabilitációs szakorvos vagyok. 40 év óta dolgozom közalkalmazott orvosként, sokféle területen voltam alkalmazásban: dolgoztam kórházban, a mentőszolgálatnál és háziorvosként is. 2013 óta – jelenleg is – a Szt. Rókus kórház Általános Belgyógyászati Szakrendelőjében dolgozom. Azt tapasztaltam, tapasztalom ma is minden nap, hogy a magyar egészségügy nem garantálja sem a betegek, sem az orvosok biztonságát. Az orvosi hivatás elvesztette a méltóságát és sajnos elvesztettük a betegek bizalmát is.
Azt is látom, hogy az orvosi életpálya minden szakaszában- a rezidens léttől a nyugdíjas korig - végig nehéz helyzetekkel kell megküzdenünk, a hierarchiával, a bérek elégtelenségével, a már-már elviselhetetlen túlmunka terheléssel. Hiszem, hogy egységben, összefogva, tudunk ezen változtatni. Az Újratervezés programját különböző korú, világnézetű, eltérő beosztású, szakmájú gyakorló orvosok együtt alkották meg. Hiszem, hogy működhet. Ezért csatlakoztam az Újratervezéshez, ezért vállalok országos funkciót a Magyar Orvosi Kamarában.
nagyakos_400px

Nagy Ákos

Fogszakorvos

Alelnök

NYITOTT KAMARA Véleményem szerint a tagság képes nagyobb aktivitásra, ha átlátja a közösen elérendő célokat. Nyíltabb vezetést szeretnék, tagközelibbet, az elnökségnek lehetnének kihelyezett ülései. Napi aktualitásokkal, az ott dolgozó alap és szakellátók véleményének meghallgatásával. Természetesen az ottani városvezetés meghívásával.
Budapesten születtem, általános és középiskolába Sümegen jártam. 1993-ban végeztem a SOTE Fogorvosi Karán. Fog- és szájbetegegségek szakvizsga után, 1997 óta fogorvosi alapellátást végzek Keszthelyen. Szinte megalakulása óta az Országos Alapellátási Szövetség fogászattal kapcsolatos ügyeinek képviselője vagyok. MOK Közösségért díj 2017-ben a részben a 2017-es 3 napos fogorvosi figyelemfelhívó akció szervezéséért, részben a minimum-maximum díjtételek kidolgozásának megalapozásáért. 2019 óta a MOK FOTESZ Zala megyei elnöke vagyok. Nős vagyok, két gyermek édesарја.

Kárász Anikó

Fogszakorvos

Főtitkár

HATÁROZOTT, ELKÖTELEZETT ÉRDEKKÉPVISELET Határozott célokat kitűző, hatékony érdekképviseletet szeretnék, fontos lenne a tagság véleményét is megkérdezni. Továbbá szükség esetén a kamara részéről elvárnám a jogi segítségnyújtást.
1991-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. 1991-1994 között gyermekfogászaton dolgoztam Budapest XV. kerületében. 1993-ben szakvizsgáztam fog- és szájbetegségekből.
1995-2010 között a gyógyszeriparban dolgoztam orvoslátogatóként. 2010-től Dunakeszin alapellátó fogorvosként dolgozom, vegyes körzetben. 2019. júliusa óta a MOK FOTESZ Pest megyei elnöke vagyok.

Nagy Marcell

Foglalkozás-orvostan, munkahigiéné szakorvos, igazságügyi szakértő

Titkár

e-KAMARA 2002-ben végeztem Debrecenben, majd a Magyar Honvédség kötelékében kezdtem el dolgozni hivatásos katonaként, csapatorvosként. A Magyar Honvédség hivatásos állományú katonaorvosaként 4 éves csapatorvosi működésem keretében 9 hónapot Macedóniában, valamint 7 hónapot Afganisztánban szolgáltam. 13 évig a Magyar Honvédség honvéd-tisztiorvosaként feleltem a munkaegészségügyi és közegészségügyi feladatok tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért. Részt vettem az árvízvédekezésben, vörösiszap-katasztrófa katonai feladataiban, több százezer fős rendezvények egészségügyi biztosításában. A Honvéd Vezérkar Főnök által vezetett Stratégiai Műveleti Központban szerveztem és irányítottam a több, mint száz kilométer hosszan szétszórt több ezer fős katonai állomány terület-alapú egészségügyi biztosítását. Jelenleg foglalkozás-egészségügyi orvosként és orvosigazgatóként tevékenykedem a magánegészségügyben, valamint szakterületemen igazságügyi szakértőként működöm. Az Újratervezés csoporthoz annak megalakulását követően nem sokkal én is csatlakoztam, hobbim és szívügyem az e-Kamara és a Transzparencia a kitűzött célok közül, de tapasztalatomból kifolyólag szeretek jogszabályokkal, egyéb szabályzókkal is foglalkozni.
Hiszem, hogy hatékony változás érhető el a Kamarai működésben, ha a tagok bevonásra kerülnek a döntésekbe, látják a folyamatokat és alakítani tudják azokat. Ehhez eszközként a Kamarai honlap fejlesztése elengedhetetlen, ahol megtalálhatóak lesznek az aktuális hazai, annak hiányában nemzetközi eljárási protokollok, lesz fórum a kamarai döntések és ügyek szakmán belüli megvitatásához. A tagi szolgáltatások területén nem látszatkedvezmények (műszaki vizsga -2000 Ft, új autó flottakedvezmény) nyújtása a célom, hanem olyan valós kedvezményeké, amelyek a területi szervezeten keresztül, a helyi viszonyok figyelembevételével, a helyi problémákra nyújt megoldást. Ehhez elengedhetetlen a területi szervezetek költségvetésének emelése.

Meglécz Katalin

Közegészségtan-járványtan, honvédorvostan, katasztrófa-orvostan, foglalkozás-orvostan, egészségbiztosítás

Titkár

A MI KAMARÁNK Szeretném elősegíteni, hogy a Magyar Orvosi Kamara hatékony, átlátható, a tagok érdekeit képviselő szervezet legyen.
1995-ben végeztem a Szent-Pétervári Állami Orvostudományi Akadémián., majd a Magyar Honvédség kötelékében kezdtem dolgozni, 1996 óta hivatásos katonaként teljesítek szolgálatot. Pályafutásom során a prevenció területén láttam el különböző beosztásokat Magyarországon, és NATO missziókban is.
15 éve végzek hatósági tevékenységet, országos hatáskörrel, az utóbbi 6 évben honvéd-tisztifőorvosként vezettem a területet. Szeretek tenni a közösségért. A Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Katonai és Katasztrófaorvostani Társaság elnökségi tagja, Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei tagozatának tagja, Honvédorvos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja honvédorvostan-katasztrófaorvostan szakterületen kijelölt szakvizsgáztató vagyok.

Svéd Tamás

Aneszteziológia és intenzív terápia, pszichoterápia

Titkár

FELELŐSSÉG 2000-ben végeztem a SE ÁOK-n, 2001-ben az ELTE Pszichológia Szakán. 2007-ben szereztem aneszteziolóia és intenzív terápia, 2013-ban pszichoterápia szakvizsgát.
Egyetemi éveim alatt és után évekig mentőápolóként, mentőtisztként, majd mentőorvosként dolgoztam. 2000-től az Országos Baleseti Központban vagyok aneszteziológus, ahol négy évig az Anesztézia Részleget is vezettem. Dolgozom a Heim Pál Gyermekkórházban és magánintézményekben is. MOK tisztségviselőként munkámat kiemelten a felelősség jegyében végezném.
A 90-es évek elején, orvostanhallgatóként azzal biztattak minket, hogy, mire végzünk, eljő majd a Kánaán. De hiába vártuk, a csoda nem következett be. Most tenni szeretnék azért, hogy elsőszülöttem – legkésőbb, mire végez – már egy valóban jobb, betegbarát és a munkatársakat is megbecsülő egészségügyet örököljön tőlünk.
Egy olyat, melyben a gyógyítás mellett az egészség megtartása is cél, amiért állampolgárként mindenki maga is tesz és amihez a lehetőséget egy felelős, jelenben és jövőben egyaránt gondolkodó egészségügyi kormányzat biztosítja. Egy olyat, amelyik hatékonyan, átláthaóan, fenntarthatóan és biztonságosan működik, melyben a munkatársak felelősek nem csak a beteg kezeléséért és életminőségéért, hanem szűkebb munkahelyükért, valamint az egészségügy tágabban értelmezett egészéért és – nem utolsósorban – felelősen választanak maguk közül tisztségviselőket a maguk és a rájuk bízott emberek érdekeinek képviseletére.

Tóth Ildikó

Aneszteziológia és intenzív terápia

Titkár

VÁLTOZÁS EGY EMBERIBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében vagyok egyetemi adjunktus.
2003-ban Pécsen orvosi diplomát, 2014-ben PhD fokozatot szereztem. 2015-ben tettem le az aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsgát. 2006-ban mentálhigiénés szakember és 2015-ben tréneri (Synalorg) végzettség is szereztem. Jelenleg is tagja vagyok a MOK Országos Felügyelő Bizottságának, de a felügyeleti munkát sajnos nagyon hiányosnak találtam.
Az egészségügy nagy terhet ró az itt dolgozókra, mind felelősségben, mind emberi oldalról. Nagyon sok tréningen vettem részt nem egészségügyi dolgozókkal és mindig rácsodálkoztam, hogy más területeken léteznek olyan módszerek, amikről mi sem a képzésünk, sem a munkánk során nem hallunk, pedig megkönynyítené az életünket. Hiszem, hogy az egészségügyben nem elegendő a fizetést rendezni. Nagyon sok probléma van a rendszerben, amin változtatni kell, hogy ezt a hivatást ismét vonzóbbá tegyük. A problémák megoldásánál nem elegendő, hogy feltesszük a kezünket és egymásra mutogatunk. Sajnos jellemző, hogy egyesek a tudáshoz való hozzáférést megakadályozva a minőségi ellátást akadályozzák. Bízom benne, hogy egy új kamarai vezetés olyan irányban mozdítja el az egészségügyet, ami a betegekért is van, de a benne dolgozók részére is jobb munkahelyet biztosít. Örömmel vennék részt ebben a munkában.

ESEMÉNYEK