A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

MOK Országos Elnökség

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (kivonat)

6.§ (5) Az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik 
a) a 16. § (4) bekezdésében meghatározott fellebbezések elbírálása,
b) az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a 2. § d) pontjában meghatározott véleményezési jogkörök gyakorlása,
c) az alapszabályban meghatározott egyéb kamarai feladatok ellátása.
(6) Az országos elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály rendelkezhet az elnökség gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja az elnökség kötelező összehívásának további eseteit is.
(7) Az országos elnökség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Határozatképességéhez a tagok több, mint felének a jelenléte szükséges.

kincsesgyula

Kincses Gyula

Egészségpolitikus, fül-orr-gégész

Elnök

Szakmai életem első felét (1976-1991) fül-orr-gégészként töltöttem a debreceni klinikán. Szerettem a szakmámat, de a rendszerváltás másfelé vitt, így életem második felében az egészségpolitika különböző szegmenseit jártam be. (1990-ben MDF-es parlamenti képviselő, 1992-1998 között a GYÓGYINFOK igazgató-helyettese, 1998-tól 2001-ig az első Orbán Kormány Miniszterelnöki Hivatalában kormányfőtanácsadó, 2001-2010 között a MEDINFO, majd, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet főigazgatója, közben 2007. október 1-től 2008. májusig az EüM államtitkára voltam.) Ezt a kettős tudást, tapasztalatot szeretném a Kamara, a kollégák szolgálatába állítani. 

Célom az orvosi hivatás társadalmi megbecsültségének visszaszerzése, a MOK szakmai, önigazgatási szerepének erősítése. Az új elnökséggel célunk, hogy a Magyar Orvosi Kamarát az egészségpolitika megkerülhetetlen szereplőjévé tegyük, hogy az orvostársadalom ne elszenvedője, hanem irányítója legyen az egészségügy szükségszerű változásainak, egy ellátásbiztonságot és a benne dolgozóknak tisztességes megélhetést biztosító egészségügy kialakulásának. Ehhez vissza kell szereznünk a MOK elvesztett kompetenciáit a szakmai protokollok fejlesztésében és a szakképzésben, a továbbképzések szervezésében. 

Olyan jövőképet kell fogalmaznunk, aminek eredményeként a MOK működésében a szakmai érdekvédelmi funkciók dominálnak és az orvosok a társadalom megbecsült, elismert tagjai, akik a hivatásunk presztízsének megfelelő polgári életet tudnak élni. A megbecsültség rajtunk is múlik, és ez nem képzelhető el az etikai rendszer megújítása nélkül.

Ahhoz, hogy alkalmassá tegyük a MOK-ot ezen célok megvalósítására, a szakmai kompetenciák visszaszerzésére, meg kell újítani a MOK szerkezetét és működését is. Egy, a szakmák nagy területeit és a fő problémákat lefedő, a kollegák jelentős részét bevonó új struktúrára van szükség, ami elveiben a MOK eredeti szervezetéhez nyúlik vissza.

Álmos Péter Zoltán

Egyetemi adjunktus

Alelnök

Pszichiáter vagyok, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa. Az 1001 orvos hálapénz nélkül csoport egyik alapítója voltam. A csoport tagjainak kitartó, együttes munkája tette lehetővé, hogy 2019 óta a kamara elnökségében képviselhetjük azt a szemléletet, ami reményeink szerint az orvosi hivatás és az orvostársadalom megtisztulását szolgálja, illetve lehetővé teszi megfelelő társadalmi szerepének, kiszámítható jövőjének visszanyerését.

A kamarában fő feladataim a bérrendezés, hozzá kapcsolódóan a hálapénz kivezetése, az orvosképzés feltételeinek megerősítése, a kamara arculatának megújítása és az orvostársadalom közvetlenebb megszólítása, megismerése voltak. Fontosnak tartom, hogy a ciklus hátralévő részében lépéseket tegyünk a kamara szakmai kompetenciáinak visszaszerzéséért.

Lénárd Rita

Belgyógyász főorvos

Alelnök

2019 november 30-án az orvosok megszavazták az Újratervezés jelöltjeit, a kamara országos alelnöke lettem. Legfontosabb feladatom a kommunikációs kabinet vezetése lett. 

Megvalósítottam és tartom a választási beszédemben tett ígéretemet: minden erőmmel távol tartom a politikát a hivatásrendi kamarától. 

Nem gondoltam, hogy megérem, de 2020 októberében megtörtént a történelmi lépés: a hálapénz kriminalizálása és egy jelentős orvosi béremelés - ez hatalmas eredmény. Ez azonban csak a kezdet, nagyon sok munka vár még ránk, hogy lépésről-lépésre megvalósítsuk az Újratervezés programját.” 

nagyakos_400px

Nagy Ákos

Fogszakorvos

Alelnök

NYITOTT KAMARA 

Véleményem szerint a tagság képes nagyobb aktivitásra, ha átlátja a közösen elérendő célokat. A MOK vezetése nyíltabb lett, tagközelibb.

Budapesten születtem, általános és középiskolába Sümegen jártam. 1993-ban végeztem a SOTE Fogorvosi Karán. Fog- és szájbetegségek szakvizsga után, 1997 óta fogorvosi alapellátást végzek Keszthelyen. Nős vagyok, két gyermek édesарја.

Szinte megalakulása óta az Országos Alapellátási Szövetség fogászattal kapcsolatos ügyeinek képviselője voltam. MOK Közösségért díjat kaptam 2017-ben részben a 2017-es 3 napos fogorvosi figyelemfelhívó akció szervezéséért, részben a minimum-maximum díjtételek kidolgozásának megalapozásáért. 2019- től a MOK FOTESZ Zala megyei elnöke voltam MOK országos alelnökké választásomig. Azóta a fogorvosi ellátás egyenjogúsítása megtörtént kamarai illetve kormányzati szinten. Amikor a MOK elnöksége alapellátásról ír, akkor a háziorvosok mellett a fogorvosok is mindig szerepelnek. Amikor 2020 őszén a fogorvosok kimaradtak volna a bérfejlesztési rendszerből, a MOK kiemelt problémaként kezelte az ügyet, az országos elnökséggel 4-5 millió Ft-os költségvetéssel kampányt terveztünk, amelyet szerencsére nem kellett bevetni.

Sikerült a fogorvosi kassza minél eddiginél jelentősebb emelését elérni, siker, hogy a praxisközösségi rendszerben a fogorvosok gyakorlatilag teljes joggal szerepelnek, de sajnos még vannak olyan szolgáltatók, akik önhibájukon kívül nem tudnak a rendszerbe lépni és az érdekükben jelenleg is aktív tárgyalásokat folytatunk.  Aktív közreműködésemmel elkészült a háziorvosi díjtételtábla, ezen kívül a tagok védelmében elkészítettük a státusz jegyzékbevételének szabályzatát.

081A0868 (1)

Kárász Anikó

Fogszakorvos

Főtitkár

1991-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. 1991-1994 között gyermekfogászaton dolgoztam Budapest XV. kerületében. 1993-ben szakvizsgáztam fog- és szájbetegségekből. 1995-2010 között a gyógyszeriparban dolgoztam orvoslátogatóként, majd  2010-2020. között  Dunakeszin alapellátó fogorvosként,  vegyes körzetben. 2021-től  magán fogászati ellátásban  tevékenykedem. Mint főtitkár részt veszek a MOK Akadémia szervezésében, lebonyolításában, és a MOK-ba érkező pályázati anyagok áttekintésében, véleményezésre történő előkészítésében.


Nagy Marcell

Foglalkozás-orvostan, munkahigiéné szakorvos, igazságügyi szakértő

Titkár

 

Debrecenben végeztem 2002-ben, foglalkozás-orvostan és munkahigiéné szakorvosként dolgozom, valamint igazságügyi szakértő vagyok ezen a szakterületen. 

A kamarai munkám elsősorban a programunkban is szereplő E-Kamara megvalósításával kapcsolatos feladatokat jelenti, valamint ezen túl aktívan közreműködöm az általános elnökségi feladatokban is. Azon kormányzati feladatokban, amelyek során bevonásra kerül a telemedicina, az EESZT, a MOK nevében képviselem az orvosi szempontokat. Erre már a koronavírus-járvány alatt számos esetben szükség volt, hiszen 2020-ban írták elő a magánszolgáltatók részére a kötelező EESZT csatlakozást, valamint időközben változott az elektronikus vényírás, felírási igazolás, gyógyászati segédeszközökre vonatkozó szabályozás is. A járvány alatt az EESZT rendszerén keresztül került kialakításra az oltási regisztráció, nyilvántartás, valamint a járványügyi monitorozó rendszer is, ezek fejlesztésében nem vettünk rész, azonban a kezdeti tapasztalatok és problémák feltárásában, a hibák javításában aktívan közre tudtunk működni. 

Az új kamarai koncepciónak megfelelően kezelem a Transzparencia oldalunkat, ahová folyamatosan felkerülnek elkészített állásfoglalásaink, szakmai anyagaink, kormányzati levelezéseink. A koronavírus-járvány alatt elsősorban a járványvédelmi intézkedésekkel foglalkoztam (védőeszköz-ellátottság helyzete, maszkviselés, oltások), ezen területeken a sajtóban is több alkalommal képviseltem a kamarai álláspontot. Foglalkozás-egészségügyi orvosként folyamatosan szervezem kamarai részről a szakterület megújítását célzó bizottsági munkát a szakmai szervezetekkel és a kormányzattal. Részt veszek a hírlevelek elkészítésében, kommunikációs felületeink menedzselésében, az elnökség munkáját összesítő, honlapon megtalálható heti beszámolók elkészítésében, az Orvosok Lapja szerkesztőbizottságában. 

Meglécz Katalin

Közegészségtan-járványtan, honvédorvostan, katasztrófa-orvostan, foglalkozás-orvostan, egészségbiztosítás

Titkár

A MI KAMARÁNK
Szeretném elősegíteni, hogy a Magyar Orvosi Kamara hatékony, átlátható, a tagok érdekeit képviselő szervezet legyen.
1995-ben végeztem a Szent-Pétervári Állami Orvostudományi Akadémián, majd a Magyar Honvédség kötelékében kezdtem dolgozni, 1996 óta hivatásos katonaként teljesítek szolgálatot. Pályafutásom során a prevenció területén láttam el különböző beosztásokat Magyarországon, és NATO missziókban is.
15 éve végzek hatósági tevékenységet, országos hatáskörrel, az utóbbi 6 évben honvéd-tisztifőorvosként vezettem a területet. Szeretek tenni a közösségért. A Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Katonai és Katasztrófaorvostani Társaság elnökségi tagja, Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei tagozatának tagja, Honvédorvos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja honvédorvostan-katasztrófaorvostan szakterületen kijelölt szakvizsgáztató vagyok.
A MOK OE titkári feladatkörömben a elnökség tevékenységének háttér támogatását, a szabványügyi feladatokat végeztem és részt vettem a szabályzatok átvizsgálásában, kidolgozásában és a kommunikációs kabinet munkájában (amennyire a munkám engedte).

Svéd Tamás

Aneszteziológia és intenzív terápia, pszichoterápia

Titkár

FELELŐSSÉG 2000-ben végeztem a SE ÁOK-n, 2001-ben az ELTE Pszichológia Szakán. 2007-ben szereztem aneszteziológia és intenzív terápiás, 2013-ban pszichoterápiás szakvizsgát.

Egyetemi éveim alatt és után évekig mentőápolóként, mentőtisztként, majd mentőorvosként dolgoztam, így is bejárva a magyar egészségügy bugyrait. 2000-től dolgozom az Országos Baleseti Intézetben (bárhogy is hívták éppen) aneszteziológusként, itt négy évig az Anesztézia Részleget is vezettem. Dolgoztam a Heim Pál Gyermekkórházban és jelenleg is dolgozom magánintézményekben is. MOK tisztségviselőként munkámat kiemelten a felelősség jegyében szeretném végezni.

A 90-es évek elején, orvostanhallgatóként azzal biztattak minket, hogy mire végzünk, eljő majd a Kánaán. De hiába vártuk, a csoda váratott és várat magára. Most MOK titkárként azért dolgozom, hogy elsőszülöttem – legkésőbb, mire végez – már egy valóban jobb egészségügyet örököljön tőlünk, s jogosabban lehessen büszke szakmájára és közösségére.

Egy olyan egészségügyet, melyben a gyógyítás mellett az egészség megtartása is cél, amiért állampolgárként mindenki maga is tesz és amihez a lehetőséget egy felelős, jelenben és jövőben egyaránt gondolkodó egészségügyi kormányzat biztosítja. Egy olyat, amelyik hatékonyan, átláthatóan, fenntarthatóan és biztonságosan működik, melyben a munkatársakat minden módon megbecsülik, cserébe ők is felelősséget vállalnak és tesznek szűkebb és tágabb munkahelyükért, az ellátás minőségének javulásáért, szakmájuk méltóságáért, az egészségügy fejlődéséért. Olyat, mely meg meri és tudja mutatni a valóságot, hibáit megkeresi, kijavítja, tanul belőlük. Egy olyan egészségügyet, melyben orvosként dolgozni, a Kamara tagjának lenni megtisztelő feladat.

Tóth Ildikó

Aneszteziológia és intenzív terápia

TitkárVÁLTOZÁS EGY EMBERIBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

2003-ban Pécsen orvosi diplomát, már az egyetemi évek alatt is közösségi munkát végeztem, a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületén belül töltöttem be helyi, később országos pozíciót. 2014-ben PhD fokozatot szereztem. 2015-ben tettem le az aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsgát, ezt követően egyetemi adjunktusnak neveztek ki. 2008-2021 között a PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás intézetében dolgoztam.  2021 szeptemberében váltottam, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán a Transzlációs Medicina Intézetben kórélettant oktatok. Bízom benne, hogy a jövő generációjának a nevelésével egy jobb jövőt is teremthetünk.

ESEMÉNYEK