MOK Országos Elnökség

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (kivonat)

6.§ (5) Az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik 
a) a 16. § (4) bekezdésében meghatározott fellebbezések elbírálása,
b) az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a 2. § d) pontjában meghatározott véleményezési jogkörök gyakorlása,
c) az alapszabályban meghatározott egyéb kamarai feladatok ellátása.
(6) Az országos elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály rendelkezhet az elnökség gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja az elnökség kötelező összehívásának további eseteit is.
(7) Az országos elnökség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Határozatképességéhez a tagok több, mint felének a jelenléte szükséges.

Dr. Álmos Péter 
elnök 

ap elnökjelölt
Dr. Meglécz Katalin
alelnök
 

mk alelnök

Dr. Böszörményi-Nagy Géza
alelnök

bng alelnök
 
Dr. Skapinyecz Tibor
alelnök

Dr Skapinyecz Tibor bemutatkozás_page-0001


Dr. Svéd Tamás
főtitkár

st fotitkar

Dr. Pinke Ildikó
titkár

pi titkár


Dr. Hegedüs Tamás
titkár

Dr Hegedűs Tamás bemutatkozás_page-0001
Dr. Keczéry Attila
titkár

ka titkár
Kostyalik János
titkár
kj titkár (6)_page-0001

    


ESEMÉNYEK