A lapról


Újragondolt Orvosok Lapja

A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata 2004. március 17-től Orvosok Lapja címen jelenik meg. A kamarai kommunikáció 2019 végétől fokozatosan új alapokra helyeződött.. Ennek keretén belül 2020-ban megújult az Orvosok Lapja, hogy olvasóbarátabbá, érdekesebbé, olvashatóbbá váljon. Ezt az új szellemiséget visszük tovább 2023 után is, azt követően, hogy egy méltatlan politikai döntés következtében a Magyar Orvosi Kamara jogait megcsorbították az egészségügyi döntéshozók. 

Mi változik?

  1. Elérhetőség

Az Orvosok Lapja minden MOK tag számára ingyenesen elérhető. Azok számára, akik bár nem MOK tagok, de érdeklődnek az egészségügy jövője iránt, és figyelemmel szeretnék kísérni azt a pártpolitikától független, szigorúan szakmai és morális alapokon nyugvó tevékenységet, amit a MOK 2019 decembere óta folytat, értesülni szeretnének egy, az egészségügy jobbításáért küzdő közösség mindennapjairól, előfizetői rendszert alakítunk ki. 

  1. Tartalom

Bizonyos cikkek rövidített verziói a honlapunkon is megjelennek.

Rovataink között állandó megjelenési lehetőséget biztosítunk fogorvos és nem orvosi diplomás MOK tagjainknak (Fogorvosok rovata és Diplomások rovata), hangot kaphat bármelyik területi szervezet (TESZ-ünk egy kört), rendszeresen jelentkezhetnek az őket érintő témákkal rezidens kollégáink (Utánpótlás) és az egyes orvosi társszakmák is (Konzílium).  Mindemellett, amennyiben aktuálisan a munkánkat érintő jogszabály-módosítás érkezik, arról hírt adunk a jogi rovatunkban (Jogos kérdések). 

  1. Hirdetések

Hirdetőpartnereink jelenléte fontos számunkra a jövőben is. Bár a taglétszámunk 2023-ban egy váratlan politikai döntés által csökkent, az aktív tagjaink Kamarán belüli aránya nőtt. Olvasóink a MOK-ba való belépésükkel és/vagy az újságra való előfizetéssel már tanúbizonyságot tettek aktivitásukról és jelenlétükről. Reméljük, ez hirdetpartnereink számára ugyanolyan vonzó perspektíva, mint számunkra. Értékesítési csapatunk várja a leendő hirdetőpartnerek megkeresését. [link a /hirdetopartnereknek oldalra]

  1. Új csapat

Lapunkat 2020 óta egy új csapat szerkeszti: megújulás történt a főszerkesztői, szerkesztői, szerkesztőbizottsági, grafikusi és nyelvhelyességi lektor pozíciókon is.

Az Orvosok Lapja története

A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata 2004. március 17-től Orvosok Lapja címen jelenik meg, több mint 40 ezer példányban. 2012-ben ugyan egy teljes megújuláson ment keresztül, de az évekkel és a kor változásával az elmúlt időben így is nehezebben tartott már lépést.  

Úgy látszik tehát az elmúlt másfél évtized tapasztalatai alapján, hogy lapunk nyolc évenként kívánja a teljes megújulást - ennek eleget téve 2020 mind a kamara, mind az Orvosok Lapja számára a frissülést hozza..

Impresszum

Szerkesztőbizottság: dr. Nagy Marcell, dr. Svéd Tamás
Főszerkesztő: dr. Máté-Horváth Nóra

Szerkesztő: dr. Szabó Rita

Kiadja: MOK Lapkiadó Kft.
Felelős kiadó: a kiadó ügyvezető igazgatója, dr. Máté-Horváth Nóra
Szerkesztőség: 1068 Budapest, Szondi u. 100.
Telefon: (06-1) 302-0065, Fax: (06-1) 354-0463
E-mail: orvosoklapja@mok.hu

Web: www.mok.hu
Nyomdai munkák: Mediaworks Kft

ISSN 1785-7198
Az Orvosok Lapja utcai terjesztésre nem kerül.
A MOK Lapkiadó Kft. megbízásából
terjeszti a Magyar Posta.

A lap minden kamarai tag részére ingyenesen jár.
Előfizethető a Magyar Orvosi Kamaránál.

Hirdetési vezető: dr. Szabó Rita, orvosoklapja@mok.hu

Szaklapunk évente hat alkalommal jelenik meg.

Hiszünk a véleményszabadságban. 

ESEMÉNYEK