30

nap a törvény hatályba lépéséig.
A rendeletek kidolgozásába a kamarát még nem vonta be a kormány. 

A lapról


Újragondolt Orvosok Lapja

A 2019-es választások lehetőséget adtak arra, hogy a kamarai kommunikációt is új alapokra helyezzük. Ennek keretén belül 2020-tól kezdődően fokozatosan megújul az Orvosok Lapja, hogy olvasóbarátabbá, érdekesebbé, olvashatóbbá váljon.

Mi változik?

1. Terjedelem és kivitelezés

A lap terjedelmét a korábbi 80 oldalról 48 oldalasra csökkentettük, bízva abban, hogy sikerül a 48 oldalon több fontos információt közvetítenünk az olvasók felé, mint korábban 80 oldalon. 

Ezzel párhuzamosan tárgyaltunk több nyomdával, és úgy döntöttünk, egy környezettudatosabb papírt választunk a jövőben kiadványunknak. 2020 áprilisától azonban egy teljesen új köntöst is kap kiadványunk, hogy átláthatóbb, modernebb és olvashatóbb legyen. 

2. Példányszám

Az internet térhódításával párhuzamosan a nyomtatott felületek iránti igény egyre inkább csökkenőben van, ami egy érthető jelenség. A jövőben minden tagunk egyszerűen nyilatkozhat arról, hogy szeretné-e nyomtatott formában is kapni a lapot, vagy megelégszik az online, lapozható PDF formátumú verzióval. Létrehoztunk egy online felületet erre a célra, mely itt érhető el:

nyilatkozattetel.mok.hu

A szavazás első fázisa 2020. július 15-én zárul, így a lemondások a 2020 augusztusi lapszámtól lépnek életbe. A későbbiekben is folytatódni fog az igényfelmérés.

3. Tartalom

A formai megjelenés és a példányszám átgondolása mellett természetesen a lényeg a lap tartalmi frissítése. Átgondoltuk a lapszerkezetet, új rovatok kerültek be, miközben bizonyos cikkek a honlapunkon is megjelennek.

Rovataink között állandó megjelenési lehetőséget biztosítunk - igény esetén - fogorvos és nem orvosi diplomás MOK tagjainknak (Fogorvosok rovata és Diplomások rovata), hangot kaphat bármelyik területi szervezet (TESZ-ünk egy kört), rendszeresen jelentkezhetnek az őket érintő témákkal rezidens kollégáink (Utánpótlás) és az egyes orvosi társszakmák is (Konzílium).  Mindemellett, amennyiben aktuálisan a munkánkat érintő jogszabály-módosítás érkezik, arról hírt adunk a jogi rovatunkban (Jogos kérdések). Végül, de nem utolsó sorban: innentől kezdve az Orvosok Lapjába bárki írhat, aki eleget tesz a tagsági rovat leírásában szereplő feltételeknek (ld. Így írtok Ti rovat). 

4. Hirdetések

Hirdetőpartnereink jelenléte fontos számunkra, és reméljük, a tartalmi optimalizálás emeli majd a lap olvasottságát, további hirdetésekre ösztönözve őket. Az ő segítségükkel tudjuk az írott és online kommunikációnkat finanszírozni. Azonban nem tartjuk elfogadhatónak a jelenlegi magyar egészségügyi helyzetben, hogy a Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóiratában külföldi álláshirdetések jelenjenek meg. Ezeket a hirdetéseket már a 2019-es utolsó lapszámunkban sem hagytuk jóvá, és a jövőben sem tudunk külföldre toborzó partnereinknek megjelenési lehetőséget biztosítani nyomtatott és online felületeinken. 

5. Új csapat

Kiemelten fontos számunkra, hogy a kommunikációs reform területére is kiterjedjen a transzparens működésünk. Ezért újrapályáztattuk a lap szerkesztéséért és kivitelezéséért felelős pozíciókat, új szerkesztőt, tördelőt, lektort, közösségi média szakembert és grafikust keresve. 

Az Orvosok Lapja története

A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata 2004. március 17-től Orvosok Lapja címen jelenik meg, több mint 40 ezer példányban. 2012-ben ugyan egy teljes megújuláson ment keresztül, de az évekkel és a kor változásával az elmúlt időben így is nehezebben tartott már lépést.  

Úgy látszik tehát az elmúlt másfél évtized tapasztalatai alapján, hogy lapunk nyolc évenként kívánja a teljes megújulást - ennek eleget téve 2020 mind a kamara, mind az Orvosok Lapja számára a frissülést hozza..

Impresszum

Szerkesztőbizottság: dr. Nagy Marcell, dr. Meglécz Katalin, dr. Svéd Tamás
Megbízott főszerkesztő: dr. Máté-Horváth Nóra

Kiadja: MOK Lapkiadó Kft.
Felelős kiadó: a kiadó ügyvezető igazgatója
Szerkesztőség: 1068 Budapest, Szondi u. 100.
Telefon: (06-1) 302-0065, Fax: (06-1) 354-0463
E-mail: orvosoklapja@mok.hu

Web: www.mok.hu
Nyomdai munkák: Mediaworks

ISSN 1785-7198
Az Orvosok Lapja utcai terjesztésre nem kerül.
A MOK Lapkiadó Kft. megbízásából
terjeszti a Magyar Posta.

A lap minden kamarai tag részére ingyenesen jár.
Előfizethető a Magyar Orvosi Kamaránál,
15 000 Ft/év.

Hirdetési vezető: Végh Ágnes, orvosoklapja@mok.hu

Szaklapunk évente hat alkalommal,
44000 példányban jut el olvasóinkhoz.

Hiszünk a véleményszabadságban. A szerzők véleménye, kiváltképp az Így írtok Ti rovatban megjelenő cikkek, nem feltétlenül tükrözik a MOK hivatalos álláspontját.

ESEMÉNYEK