2019. május 31-én 24:00-kor megszűnt az összes kamarai tagra szóló csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés.

2019. június 1-től a biztosítási fedezet csak a meghatalmazást adott, 80. életévüket be nem töltött tagokra érvényes.

Az új csoportos élet- és balesetbiztosítás azon 80. életévüket még be nem töltött tagokra is kiterjeszthető, akik 2019. június 1-ét követően adnak meghatalmazást. Esetükben a biztosítotti jogviszony új biztosítottként, a meghatalmazásnak a MOK rendszerében történő regisztrálását követő nap 0. órájától lép érvénybe, a biztosítási feltételek új biztosítottakra vonatkozó meghatározása szerint.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén minden esetben az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ügyfélszolgálatát kell keresni. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége 06 1 486 4343. Személyes ügyintézés esetén a Központi Ügyfélszolgálati Iroda áll rendelkezésre.

A biztosító honlapja: www.union.hu

A biztosító postafiók címe: 1380 Budapest Pf. 1076

Központi Ügyfélszolgálati Iroda: 1134 Budapest, Váci út 33. (Dózsa Gy. úti metró állomásnál, a Dózsa Gy. út-Váci út sarkán)

Nyitva hétfőtől szerdáig 8.30-16.30, csütörtökön 8-20-ig, pénteken 8.00-tól 16-ig.

A kárügyintézést a kedvezményezettnek, vagy az örökösnek személyesen kell a Biztosítónál végeznie, a személyes adatok miatt a MOK nem vehet át és nem továbbíthat ilyen jellegű iratokat!


MOK CSÉB aktualizált – 2022. június 1-től alkalmazandó – nyomtatványai innen tölthetők le:

Biztosítási feltételek 2022. június 1-től

Biztosítási tájékoztató 2022. június 1-től

Adatkezelési tájékoztató 2022. június 1-től

Kárigény bejelentő nyomtatvány

Kedvezményezett jelölő nyilatkozat 2022. július 11-től

Szolgáltatási táblázat 2022.június 1-től

A csoportos biztosítást 2016. június 1-től, és 2019. június 1. után is  az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. kezeli. A biztosító adatai, elérhetősége a www.mokkomplex.hu honlapon megtalálhatók az összes részlettel együtt.

A biztosítás a Kamara meghatalmazást adott tagjaira vonatkozik, nyolcvanadik életévük betöltését követő csoportos biztosítási évfordulóig (ami mindig június 1.).  A biztosítottság feltétele az érvényes kamarai tagság, és a megadott érvényes meghatalmazás. Megjegyezzük, hogy a magyarországi csoportos életbiztosítások általában a nyugdíjkorhatár elérésével (65. életév) megszűnnek.  

A biztosítás a www.mokkomplex.hu honlapon is elérhető szolgáltatási táblázatban megjelölt káreseményekre, az ott szereplő szolgáltatási limitekkel nyújt védelmet.  A fedezet: Bármely okú halál, baleseti halál, közlekedési baleseti halál, égés miatt bekövetkező baleseti halál, baleseti egészségkárosodás, bántalmazás során bekövetkező baleseti egészségkárosodás (egyedi a magyar piacon!!), baleseti műtéti térítés, baleseti kórházi napi térítés, égési sérülés és 65 %-ot meghaladó baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás.

Halál esetén a biztosított által megjelölt kedvezményezett. Ennek hiányában a haláleseti szolgáltatás a hagyatéki eljárás része lesz és a hagyatéki végzésben megjelölt örökösök a megfelelő arányban lesznek jogosultak a szolgáltatásra. Mivel a hagyatéki eljárás elhúzódhat, célszerű kedvezményezettet jelölni.

A haláleseten kívüli szolgáltatások kedvezményezettje mindenképpen a biztosított.

A MOK Komplex honlapján (www.mokkomplex.hu) a MOK tagok csoportos biztosítása rovatban az UNION Biztosító logója alatt megtalálható az összes nyomtatvány, többek között a Kedvezményezett Jelölő Nyilatkozat is. A kedvezményezett jelölő nyilatkozatot az UNION Biztosítóhoz tértivevényes levélben kell eljuttatni! FONTOS! A Kedvezményezett Jelölő Nyilatkozat személyes adatokat tartalmaz. Ezért azokat a MOK Komplex Kft, mint alkusz nem fogadhatja és továbbíthatja a Biztosító felé, hanem vissza kell küldeni az ügyfélnek!

A www.mokkomplex.hu honlapon a MOK tagok csoportos biztosítása rovatban az UNION Biztosító logója alatt megtalálható a Kárigény Bejelentő Lap. Ezt kell a bejelentőnek kitöltenie és az UNION Biztosítóhoz továbbítania. Szükség lesz a MOK tagsági kártyára vagy a kamarai tagságról a TESZ-ben kiállított igazolásra, valamint a megadott meghatalmazás meglétének igazolására is. A biztosító által igényelt egyéb dokumentumok megjelölését a kárbejelentő nyomtatvány második oldalán megtalálja. A kárigény bejelentéséhez a Pénzmosási törvénynek megfelelően azonosításra van szükség, ezt valamelyik ügyfélszolgálati irodában kell megtenni. A kárügyintézést a kedvezményezettnek, vagy az örökösnek személyesen kell a Biztosítónál végeznie, a személyes adatok miatt a MOK Komplex Kft. nem vehet át és nem továbbíthat ilyen jellegű iratokat!

A halálesettel kapcsolatos többi teendőt (praxis, pecsét, kamarai tagság stb.) a területileg illetékes TESZ-ben kell intézni!

A www.mokkomplex.hu honlapon a MOK tagok csoportos biztosítása rovatban az UNION Biztosító logója alatt megtalálható a Kárigény Bejelentő Lap. Ezt kell a biztosítottnak kitöltenie és az UNION Biztosítóhoz továbbítania. Szükség lesz a MOK tagsági kártyára vagy a kamarai tagságról a TESZ-ben kiállított igazolásra, valamint a megadott meghatalmazás meglétének igazolására is. A biztosító által igényelt egyéb dokumentumok megjelölését a kárbejelentő nyomtatvány második oldalán megtalálja. Sérülés és hosszabb kezelés esetén javasoljuk először e-mailben felvenni a kapcsolatot a biztosítóval. A kártérítési eljárást sok esetben csak akkor tudják elvégezni, ha a gyógyulási folyamat már lezárult. 

Igen, a biztosítások elévülési ideje Magyarországon 2 év.

A biztosításért a Magyar Orvosi Kamara meghatalmazást adott tagjainak nem kell fizetniük. A biztosítás díját a biztosító részére a kamarai tagdíjakból a MOK fizeti.

ESEMÉNYEK