MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Menüpont: Tagi szolgáltatások    Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása


Megszűnik az ingyenes csoportos biztosítása, ha nem válaszol!

Maradjunk együtt biztosítottak!

button (1)_1


Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása
(minden kamarai tagnak INGYENESEN jár)

 

A csoportos biztosítást 2016. június 1-től az UNION Biztosító Zrt. kezeli (teljes neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt). A biztosító adatai, elérhetősége a MOK Komplex honlapján megtalálhatók az összes részlettel együtt.

A biztosítás a MOK valamennyi tagjára vonatkozik a belépéstől 80 éves koráig (pontosan: a nyolcvanadik életévének betöltését követő biztosítási évfordulón, ami június 1.) . A biztosítottság feltétele az érvényes kamarai tagság. Tehát aki a Kamarából kilép, annak a biztosítottsága is megszűnik.  Megjegyezzük, hogy a magyarországi csoportos életbiztosítások jellemzően a nyugdíjkorhatár elérésével (65 év) megszűnnek.  

A biztosítás a www.mokkomplex.hu honlapon is elérhető szolgáltatási táblázatban megjelölt káreseményekre, az ott szereplő szolgáltatási limitekkel nyújt védelmet.  A fedezet: Bármely okú halál, baleseti halál, közlekedési baleseti halál, égés miatt bekövetkező baleseti halál, baleseti egészségkárosodás, bántalmazás során bekövetkező baleseti egészségkárosodás (egyedi a magyar piacon!!), baleseti műtéti térítés, baleseti kórházi napi térítés, égési sérülés és 65 %-ot meghaladó baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás.

Halál esetén a biztosított által megjelölt kedvezményezett. Ennek hiányában a haláleseti szolgáltatás a hagyatéki eljárás része lesz és a hagyatéki végzésben megjelölt örökösök a megfelelő arányban lesznek jogosultak a szolgáltatásra. Mivel a hagyatéki eljárás elhúzódhat, célszerű kedvezményezettet jelölni.

A haláleseten kívüli szolgáltatások kedvezményezettje mindenképpen a biztosított.

A MOK Komplex honlapján (www.mokkomplex.hu) a csoportos biztosítás rovatban az UNION Biztosító logója alatt megtalálható az összes nyomtatvány, többek között a Kedvezményezett-jelölő nyilatkozat is. A kedvezményezett-jelölő nyilatkozatot az UNION Biztosítóhoz kell eljuttatni (célszerű ajánlott levélben!) FONTOS! A kedvezményezett-jelölő nyilatkozat érzékeny személyi adatokat tartalmaz. Ezért azokat a MOK Komplex, mint alkusz nem fogadhatja és továbbíthatja a Biztosító felé, hanem vissza kell küldeni az ügyfélnek!

A MOK Komplex honlapján a csoportos biztosítás rovatban az UNION Biztosító logója alatt megtalálható a Kárigény bejelentő lap. Ezt kell a kedvezményezettnek kitöltenie és az UNION Biztosítóhoz továbbítania. Szükség lesz a MOK tagsági kártyára vagy a kamarai tagságról a TESZ-ben kiállított igazolásra. A többi szükséges dokumentum megjelölését a kárbejelentő nyomtatvány második oldalán megtalálja. A kárigény bejelentéséhez a Pénzmosási törvénynek megfelelően azonosításra van szükség, ezt valamelyik ügyfélszolgálati irodában kell megtenni. A kárügyintézést a kedvezményezettnek személyesen kell a Biztosítónál végeznie, a személyes adatok miatt a MOK Komplex nem vehet át és nem továbbíthat ilyen jellegű iratokat!

A halálesettel kapcsolatos többi teendőt (praxis, pecsét, kamarai tagság stb.) a területileg illetékes TESZ-ben kell intézni!

A MOK Komplex honlapján a csoportos biztosítás rovatban az UNION Biztosító logója alatt megtalálható a Kárigény bejelentő lap. Ezt kell a biztosítottnak kitöltenie és az UNION Biztosítóhoz továbbítania. Szükség lesz a MOK tagsági kártyára vagy a kamarai tagságról a TESZ-ben kiállított igazolásra. A többi szükséges dokumentum megjelölését a kárbejelentő nyomtatvány második oldalán megtalálja.  Sérülés és hosszabb kezelés esetén javasoljuk először e-mailben felvenni a kapcsolatot. A kártérítési eljárást sok esetben csak akkor tudják elvégezni, ha a gyógyulási folyamat már lezárult. 

Igen, a biztosítások elévülési ideje Magyarországon 2 év.

A biztosítás a Magyar Orvosi Kamara tagjai számára ingyenes. A biztosítás díját a biztosítónak a MOK fizeti.

Hírek

Választások 2019

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK