Dr. Szécsényi-Nagy Balázs
elnök, Országos Felügyelőbizottság

orvos, közgazdász, jogász, digitális adatvédelmi szakjogász

egészségügyi menedzser, mentálhigiéné és szervezetfejlesztő

 

Széchenyi-Nagy Balázs


Főbb tapasztalatok:

 - intézményvezető, Városi Egészségügyi Központ (Gyál, 2020-tól)

 - egészségügyi, egészség-gazdaságtani kutatások, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző központ, Magyar

Egészség-gazdaságtani Társaság

 - elemzés, egészségügyi tervezés, GYEMSZI, ÁEEK

 - elemzés, pénzügyi tervezés, Országos Egészségbiztosítási Pénztér

Főbb végzettségek:

 - orvos

 - jogász, digitális adatvédelmi szakjogász

 - közgazdász

 - egészségügyi menedzser

 - mentálhigiéné és szervezetfejlesztő

Célok a kamarai munkában:

 - szervezeti működés hatékonyabbá tétele, szabályos működés elősegítése

 - javaslattétel, szakmai anyagok kidolgozásában részvétel

 - munka egy szakmailag és emberileg is kiváló felügyelőbizottságban

 - együttműködés az elnökséggel, a területi szervezetekkel és a kamara más szerveivel

 

Kompetenciák:

 - jogi, közgazdasági, szervezetfejlesztési és adatvédelmi ismeretek

 - szervezeti működési tapasztalatok (szervezet vezetése, felügyelőbizottsági feladatok ellátása más szervezetekben)

 - ellenőrzési tapasztalatok

 - egészségügyi rendszer működésének ismerete

 - szervezetközi kommunikáció

 - megoldásorientált megközelítés, együttműködési készségDr. Al-Katib Kamil
alelnök, Országos Felügyelőbizottság

fogszakorvos, egészségügyi szakmenedzser

 
Al- Katib Kamil

Mindennapjaim meghatározó részét képezi a szakmai hivatásom gyakorlása, az ehhez kapcsolódó oktatási és közéleti aktivitás. 2012-ben diplomáztam fogorvosként, a
szakképzésem befejezését követően pedig szerteágazó utat jártam be. A kamarai szerepvállalásom tekintetében releváns, hogy egészségügyi szakmenedzser diplomát
szereztem és jelenleg is dolgozom az Interpol fogászati igazságügyi csoportjában, amelyben Magyarországot képviselem. E szervezet működése során számos szakmai,
szervezeti és együttműködési tapasztalatot gyűjtöttem. A Magyar Orvosi Kamara életében 2019 óta veszek részt az Országos Felügyelőbizottság alelnökeként. Ezalatt a négy év alatt jellemző volt rám a fejlődés iránti nyitottság, a hatékonyságra való törekvés és a kritikus gondolkodás, most pedig folytatjuk az eddig megkezdett munkát, hiszen ez az első ciklus csupán arra volt elég, hogy a rendszer hiányosságait fel tudjuk térképezni. Az érdemi megújuláshoz azonban időre van szükség és további finomhangolásokra.
Tudom, hogy közös a célunk, és hiszem, hogy a szakmai élet különböző szerzett ismereteim megfelelő alapot jelentenek a további együttműködésünkhöz.

Szakmai tapasztalatok:

Hallgatói és rezidensi éveim alatt több külföldi egyetemet látogattam (pl: King's College London), aminek köszönhetően lehetőségem nyílt számos oktatási rendszer megismerésére. Tagja és vezetője voltam hallgatói (pl: Egyetemi Hallgatói Önkormányzat), rezidensi (pl: Magyar Rezidens/ Szövetség) és kortárs szervezeteknek (pl: HuMánia), betekintést nyerhettem alapítványok (pl: Fogorvosképzésért Alapítvány) és egyesületek működésébe. Nemzetközi cégeknek voltam és vagyok jelenleg is tudományos munkatársa és szakmai referense. Menedzsmenti képzésemből kifolyólag számos tapasztalatot szereztem az állami és privát szektor működtetését illetően, és ezeket az ismereteket sikeresen alkalmazom saját vállalkozásomban is.


A felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Ábrám Emese
Dr. Balatincz Péter
Dr. Dóbi István
Dr. Dul Zoltán
Dr. Györfy Ágnes
Dr. Papp Éva
Dr. Pauer Orsolya


ESEMÉNYEK