A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

Pályázatot hirdet az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft.

2020-10-07 20:51:00 FORRÁS:

Szerző: -

Hírek - Állásajánlat

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft. a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján pályázatot hirdet járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (vezetői megbízás) ellátására.

 

A vezetői megbízás időtartama: 4 év

Az alkalmazott által betöltendő munkakör: Orvosigazgató

A foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (heti 20 óra)

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója

A munkavégzés helye: Újpesti Szakrendelő, Bp. IV. Görgey Artúr u. 30.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. (VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott feladatok ellátása.

Munkabér és juttatások:

Megállapodás szerint, de maximum az ügyvezető bérezésének a 45%-a + a tulajdonos döntésének függvényében cafeteria + az ügyvezető hatáskörébe utalt célprémium.

Pályázati feltételek:

 • orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
 • büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó tartózkodásra,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, vagy vállalja a képesítésnek - a kinevezés (megbízatás) adásától számított - öt éven belül történő megszerzését.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • MOK tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
 • működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
 • rövid szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott irat anyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • amennyiben van vezetői gyakorlata, nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat,
 • járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat,
 • angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat,
 • klinikai vizsgálatokban szerzett tapasztalat,
 • tudományos munkásság, egyetemi oktatói tapasztalat.
 • tudományos fokozat

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1046. Budapest, Görgey Artúr u. . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 1/P/2020 valamint a munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató.
 • Elektronikusan: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
 • A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Orvosigazgató pályázat, 1/P/2020

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 21.

A pályázat elbírálásának módja: az írásbeli pályázatokban bemutatott szakmai megfelelés alapján (szükség esetén a kiíró személyes meghallgatásra is igényt tart)

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: legkésőbb 2020. november 15.

Megtekintések száma: 5965
ESEMÉNYEK