Mit kívánnak a magyar háziorvosok 2019 novemberében

2019-11-25 00:00:00 FORRÁS: Weborvos

Szerző: Weborvos Automata

Lapszemle

A nyilatkozat aktuális összegzés arról, hogy mit tartanak 2019 végén a háziorvosi szakma képviselői prioritásnak.

A háziorvosi szakma hazai képviselői - elismerve az elmúlt évek kormányzati erőfeszítéseit - egy lendületes, következetes és tudatos alapellátás-fejlesztés érdekében fogalmazták meg a közös szakmai javaslataikat, amelynek megvalósítását várják Magyarország Kormányától - áll abban a levélben, melynek mellékleteként nyilvánosságra hozták a Háziorvosok Online Szervezete 2019 októberében tartott, 2. szakmai konferenciáján született konszenzusos deklarációjukat.

Mint írták, az alapellátás a jövő egészségügyének legígéretesebb fejlesztési és befektetési területe, amely a jelenleginél is nagyobb kormányzati figyelmet érdemel. A múlt helyett a jövőbe kell tekintenünk. A jövő építésében partnerséget ajánlunk, emellett a növekvő krízishelyzetre gyors, célzott szakmai válaszokat tartunk sürgetőnek.

2019 novemberében a betöltetlen háziorvosi szolgálatok száma a letelepedés és praxisváltás támogatás ellenére 469, a betöltetlen körzetek által ellátandó lakosságszám 594.667 fő. Mára az ország lakosságának körülbelül felét 60 év feletti háziorvosok látják el, ezért az állandó háziorvos nélkül maradó állampolgárok száma várhatóan ugrásszerűen fog megemelkedni 2–3 éven belül. A rövidtávon természetes módon várható – az országoshoz képest kedvezőtlenebb – háziorvosi halálozást és a nyugdíjba vonulást az utóbbi években megnövelt háziorvos szakorvosi képzési keretszám sem fogja tudni ellensúlyozni. Bizonyított, hogy ahol nincs háziorvos, ott a relatív halálozás megnő.

A rendszerben működő háziorvosi szolgálatok eddig is magas betegforgalma folyamatosan nő, és a rendszerre nehezedő terhelés az ellátásokhoz való biztonságos hozzáférést veszélyezteti. A szakmai bizonyíték alapú, megelőző szemléletű, az állampolgárok számára hozzáférhető, definitív háziorvosi alapellátást képviseljük. A kihívásokkal arányos, a korszerű tudást, technológiákat alkalmazó és következetesen építkező megoldásokat tartunk szükségesnek. Ezek megvalósítása és a kedvezőtlen trendek megfordítása érdekében fogalmazzuk meg közös nyilatkozatunkat.

A nyilatkozat aktuális összegzés arról, hogy mit tartanak 2019 végén a háziorvosi szakma képviselői prioritásnak a magyar alapellátás sikeres átalakítása érdekében. A javaslatok a szakemberhiány-trendek megfordítását és a minőségi, biztonságos, preventív és definitív működés feltételeinek megteremtését egyaránt célozzák - írták.

A MAGYAR HÁZIORVOSOK DEKLARÁCIÓJA AZ ALAPELLÁTÁS JÖVŐJÉÉRT 2019. NOVEMBERÉBEN

A megnövekedett kockázatok és feladatok, következetes és arányos válaszokat igényelnek. Az alapellátás minőségi működési feltételeit biztosító intézkedésekre van szükség.

1. Az Alapellátási törvénynek érvényt kell szerezni, a hiányzó végrehajtási rendeletek kidolgozásán és megjelenésén keresztül.

Az alábbi végrehajtási rendeleteket javasoljuk kihirdetni az Alapellátási törvény alátámasztása érdekében:

• A kollegiális vezetői rendszert leíró rendelet feltételeit pontosítani kell, a benyújtott pályázatok eredményhirdetését nem lehet tovább halogatni. A minőségi működést támogató kollegiális vezetői rendszer pontos hatásköreit, feladatait rögzíteni szükséges, azok feltételeivel együtt.

• Alapellátás integrált irányítását leíró végrehajtási rendelet nélkülözhetetlen. Javasolt az önálló "Országos Alapellátás Módszertani és Fejlesztési Intézet" felállítása, felhatalmazása, mielőbbi beindítása.

• Az alapellátás megújult szolgáltatási körét, korszerű hatásköri listáit leíró végrehajtási rendeletet szükséges megjelentetni

• A praxisközösségek, csoportpraxisok, egyéni praxisok szervezeti működését szabályozó végrehajtási rendeletre van szükség (meghatározott humánerőforrás- és szolgáltatási kör javaslattal)

• A hatályban lévő törzskarton-rendelet módosítása, az egészségi állapotfelmérés és törzskarton közti különbség rendezése szükséges

• Megújult infrastruktúrát és eszköz-standardokat leíró végrehajtási rendelet szükséges (Minimum rendelet módosítását)

• A háziorvosi és központi ügyeletek működését és működési feltételeit leíró végrehajtási rendelet szükséges

Minden végrehajtási rendelet mellé azok anyagi, technológiai és humán erőforrás feltételeinek meghatározása és költségvetés biztosítása is alapvető.

2. A megfelelő kompetenciával és hatáskörrel bíró, anyagi és morális értelemben is megbecsült, elegendő létszámú humánerőforrás és munkafeltételek biztosítása kulcskérdés.

Az alapellátást sújtó humánerőforrás-krízis menedzseléséhez, és a modern háziorvosi alapellátás támogatásához az alábbi intézkedések bevezetését javasoljuk:

• Az idősödő háziorvosi, házi gyermekorvosi társadalom fogyásának megállításához stratégiai jövőképre és életpályamodell bevezetésére van szükség.

• A havi finanszírozás garantálását a mindenkori szakorvosi és szakdolgozói bértábla szerinti javadalmak kifizethetőségéhez, amely a szolgálat terhelésével, bővülő feladatival arányos létszám foglalkoztatását is lehetővé teszi

• Szakmai előmeneteli rendszer biztosítását, emeltszintű alapellátási jártasságok bevezetését, a licenszrendszer megújítását. A szakmai előmenetel kapcsolatának erősítését a bevezetendő kollegiális vezetői rendszerrel és a praxisközösségek vezetésével

• A kiterjesztett hatáskörű ápolók szerepének erősítését a folyamatos preventív szűrésben, gondozásban, prevenciós nővérek alkalmazását a praxisokban, praxismérettől függően további szakdolgozók alkalmazhatóságának financiális szempontból történő garantálását

• A szakorvosképzéssel kapcsolatos problémák menedzselését, a háziorvostan szerepének erősítését egyéb klinikai szakirányokban is, a képző intézmények és a kollégák kapcsolatrendszerének erősítését

• A vonzó munkakörülményt nyújtó, korszerű alapellátási szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra és technológiai feltételek biztosítását

3. Számos olyan gazdálkodási, finanszírozási, ellátásszervezési probléma sújtja az alapellátást, amelynek rendezése fenntarthatóbbá, jobban szervezetté, biztonságosabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé tenné a teljes egészségügyi ellátórendszer teljesítményét.

Az alábbi ellátásszervezési, gazdálkodási, és finanszírozási intézkedések bevezetését javasoljuk az ellátás javítása, fenntarthatósága érdekében:

• A körzethatárok átgondolását

• A területi kompenzáció jelentős növelését a nagyobb terhet viselő és a hátrányos helyzetű körzetek esetében

• A degresszió eltörlését, illetve a degresszióban lévő praxisok esetében további humán erőforrás foglalkoztatásának hangsúlyosabb elismerését.

• Új teljesítmény és minőségalapú finanszírozási elemek bevezetését a prevenciós, definitív és minőségi munkavégzés érdekében

• A folyamatos eszköztámogatás visszavezetését (új standardok szerint módosított minimumrendelet, alap eszközszükséglet és a minőségi ellátást biztosító eszközpark, POCT, telemedicinális eszközök használatának rendszerszintű támogatását)

• A praxisok jogbiztonságának garantálását, a praxisváltást támogató pályázati keretösszegek, illetve az elnyerhető támogatás emelését,

• A praxisváltást és a háziorvosi alapellátás infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztését támogató alap létrehozását az önálló országos alapellátás módszertani és fejlesztési központ koordinációja alatt

• A NEAK bevételek IPA mentességét

• A felesleges adminisztrációs terhek csökkentését, korszerű informatikai megoldásokkal történő kiváltását 

Megtekintések száma: 17720
ESEMÉNYEK