TAJ-kisokos hazatelepülőknek, diákoknak

2018-10-27 00:00:00 FORRÁS: Weborvos

Szerző: Weborvos Automata

Lapszemle

A külföldi biztosítási jogviszony megszüntetéséről, a hazai jogviszony újra érvényesítéséről.

Mire figyeljenek azok, akik külföldről térnek haza, és rendelkeznek magyar TAJ-számmal amikor egészségbiztosítási jogosultságukat szeretnék újra érvényesíteni. A szükséges teendőkről az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az alábbiakban tájékoztatta lapunkat, mindenek előtt tisztázva: az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén tiltott a kettős biztosítás.

TAJ-számmal rendelkező hazatérő személyek

A külföldi biztosítási jogviszony megszűnését, és a Magyarországra történő hazatelepülést egészségbiztosítási szempontból a magyarországi lakóhely szerint illetékes megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási pénztári feladatot ellátó járási hivatalnál kell bejelenteni az erre rendszeresített formanyomtatványon, és egyidejűleg kezdeményezni kell a TAJ-szám újra érvényesítését.

Kezdjük a kitelepüléskor kapott tájékoztató levéllel: minden TAJ-számmal rendelkező személynek, aki más EGT-tagállamban vagy egyezményes államban létesít biztosítási jogviszonyt, a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15 napon belül be kell jelentenie a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási szervnél. Bejelentésekor az ügyfél kap egy tájékoztató levelet arról, hogy TAJ-számát átmenetileg – a külföldi biztosítási jogviszony időtartamára – érvénytelenítették, illetve arról, hogy hazatéréskor ugyanezen nyomtatványt be kell nyújtania, feltüntetve rajta a kinti biztosítási jogviszony megszűntét, valamint a tényt igazoló, erre a célra rendszeresített uniós formanyomtatványt (E104), vagy biztosító hatóságtól származó (ezzel egyenértékű) igazolást.

Hazatéréskor azonban nem elég csak a bejelentés, ugyanis a magyar társadalombiztosítási rendszer járulékfizetésre épül, így a TAJ-számra való jogosultságot meg is kell szerezni: ez történhet munkavállalás, egyéb jogosultság megszerzése pl. hallgatói jogviszony, vagy ezek hiányában a kötelező egészségbiztosítási járulék fizetésére történő bejelentkezéssel. 

Fontos, hogy a „foglalkoztatói bejelentés” be is érkezzen a közhiteles biztosítotti jogviszony nyilvántartásba. Ha ezek a feltételek (szükséges dokumentumok és foglalkoztatói bejelentés) rendelkezésre állnak, úgy nyolc napon belül a TAJ-számot újra érvényesítik hatósági eljárásban.

Tanulságokkal szolgál a magyar hatóságok általános tapasztalata, miszerint a hazatérő ügyfelek elmulasztják még külföldön tartózkodásuk során beszerezni a külföldi biztosítási jogviszonyuk lezárását igazoló uniós nyomtatványt/hatósági igazolást. A brit biztosítási rendszerből való kijelentkezés – a hivatalok tapasztalata alapján – a legproblémásabb, más alapon szerveződik magyarhoz képest. Az ügymenet gyorsítása érdekében javasolja a NEAK, hogyha a hazatelepülni akarók a jogszabály által előírt uniós formanyomtatványt nem tudják beszerezni önhibájukon kívül, úgy mindenképpen hatósági (és nem munkáltatói/szállásadói) igazolást szerezzenek be, amivel hitelt érdemlően igazolni tudják az itthon intézkedő járási hivatal számára kinti biztosítási jogviszonyuk megszűnését. Ennek hiányában - a kettős biztosítás tilalma miatt - az eljárási határidők meghosszabbodhatnak. Addig tarthat az ügymenet, amíg a járási hivatal (hivatalból) beszerzi a kinti biztosítótól a hiányzó formanyomtatványt.

Ha az ügyfél a járási hivatalnál történő megjelenéskor valamennyi dokumentummal és magyarországi jogosultsággal is rendelkezik, úgy maximálisan 8 nap az átmeneti idő. Ha ez idő alatt esetleg közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál igénybe vett egészségügyi szolgáltatást, és részére kiszámlázták, akkor utólagosan a jogosultsági igazolással az egészségügyi szolgáltatótól visszakaphatja az ellátás díját. 

Külföldön született gyermek TAJ igénylése

Ha a gyermek külföldön született, és még nem rendelkezik magyar anyakönyvvel, akkor a hazatelepülést megelőzően ajánlott – a hosszabb ügyintézési időre tekintettel – azt előzetesen a magyar külképviseleten keresztül beszerezni. 18 éves kor alatt a gyermek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága magyarországi lakóhelyén/tartózkodási helyén alapul. Amennyiben a szülők jogán egy másik tagállamban vagy egyezményes államban volt biztosított, úgy a gyermek esetében is szükség van egy olyan  hatósági igazolásra/uniós formanyomtatványra, amely a külföldi biztosítási jogviszony megszűntét igazolja.

Külföldön végzett tanulmányok esetén

Ha egy magyar diák külföldön – EGT tagállamban, Svájcban, továbbá egyezményes államban – úgy kezdi meg tanulmányait, hogy a külföldi egyetemen jön létre a hallgatói jogviszonya, és ezzel egy időben a külföldi államban válik biztosítottá (azaz teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult), abban az esetben bejelentési kötelezettsége van a magyar egészségbiztosítási szervnél, s így a TAJ számát ideiglenesen érvénytelenítik. Ezzel az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége is megszűnik, s az önkéntesen sem teljesíthető. Amíg a külföldi biztosítási jogviszonya fenn áll, addig a nyári szünetben a külföldi biztosító által kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártyával vehet igénybe orvosilag indokolt – nem tervezett – ellátást térítésmentesen Magyarországon. Tervezett ellátást a külföldi biztosító által engedélyezett ellátásra kiadott kötelezettségvállaló nyomtatvány alapján vehet igénybe.

Ha a hallgatói jogviszony olyan külföldi ország egyetemén jön létre, amely állam nem egyezményes, és a diák a magyarországi állandó lakóhelyét megtartja, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie (2018-ban: 7320 forint/hó, s ehhez az adóhatóságnál kell bejelentkeznie). Persze akkor, ha más magyar biztosítási jogviszonya nincs. Ebben az esetben a közfinanszírozott magyar egészségügyi szolgáltatásokat e járulékfizetés alapján veheti igénybe.

Szükséges nyomtatványok

Az eljárás során szükségessé váló magyar nyomtatványok megtalálhatóak a NEAK honlapján a Nyomtatványtárban

Megtekintések száma: 2792
ESEMÉNYEK