Zöld jelzés az egészségügy megreformálásához

2019-12-26 00:00:00 FORRÁS: Weborvos

Szerző: Weborvos Automata

Lapszemle

Megjelent a határozat: fél évben belül a fenntartható működés érdekében javaslatot kell tenni a rendszer átalakítására.

Az egészségügy és a rendszer finanszírozása érdekében számos feladatot sorol fel és szab határidőt azok végrehajtására a kormány 1798/2019. (XII. 23.) határozata. Mint a jogszabályban szerepel, a kormány kiemelt célnak tekinti az egészségügyi ágazat fejlesztését, valamint az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését, és egyetért a  finanszírozási rendszer és az  ellátási struktúra olyan átalakításával, amely fenntartható működést eredményez, és megakadályozza az adósságok újratermelődését. A NEAK által korábban vázolt, sokáig zöld jelzésre váró finanszírozási koncepciójának végrehajtását is tartalmazza a karácsony előtt megjelent kormányhatározat. 

Először is a szakma által nagyon régóta várt ráfordítási adatgyűjtést, a díjtételek felülvizsgálatát kell elvégezni annak érdekében, hogy valós költségekre épüljön a finanszírozási rendszer. Ezért Kásler Miklós a felelős, akinek a NEAK-kal és a kórházfenntartóval közösen kell készítenie egy átfogó, a szakmák összességégre kiterjedő elemzést.

A NEAK közreműködésével a miniszternek javaslatot kell tennie az  intézményi finanszírozás meghatározásának ellátási eseményeken alapuló, valós szükségletekhez igazodó módszertanára és az  ennek megfelelő teljesítményvolumen-keretek (tvk) meghatározására, figyelembe véve a vezetői ösztönző szempontokat is. A javaslatot 2020. június 30-ig kell elkészíteni.

Szintén a NEAK közreműködésével kell Kásleréknek javaslatot tenniük a  járó- és fekvőbeteg-szakellátásban minőségi indikátorok bevezetésére, eredményalapú finanszírozási technikák, valamint az  ellátási szinteken átívelő, integrált és betegközpontú, kötegelt típusú finanszírozási formák kidolgozására. Ennek a határideje is  2020. június 30.

Ezen túl a NEAK-nak és az  egészségügyi intézmények fenntartóinak felül kell vizsgálni a krónikus ellátás rendszerét, és ennek alapján kell a miniszternek javaslatot tennie a a szükségletalapú átalakításra, ki kell alakítani az  ápolási célú ellátási formákat és azok igénybevételének szabályrendszerét. A határidő szintén 2020. június 30. 

A kormányhatározat többek között rendelkezik még az egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásának javítását elősegítő célzott intézményi adósságmenedzsment program kidolgozásáról (határidő: 2020. március 31.), a szükséges jogszabályi környezet kidolgozásáról.

További fontos rendelkezés a rugalmas  kapacitástervezés feltételeinek megteremtése: az  ellátási kapacitásoknak az adott térség lakosságszámához kell illeszkedniük, s figyelembe kell venniük a kormányzati egészségügyi stratégiát, valamint a térségi demográfiai és morbiditási mutatókat. (Határidő: 2020. március 31.)

Indikátorokat kell kidolgozni azzal a céllal, hogy az intézmények betegellátási tevékenységének hatékonyságát és eredményességét mutassák.

Ki kell alakítani az optimális betegutakat a területi ellátási kötelezettség megerősítésével és racionalizálásával a járó- és a fekvőbeteg-szakellátások területén. (Határidő: 2020. június 30.)

Gondoskodnia kell a miniszternek a honvédelmi tárcával együtt a  traumatológiai, érsebészeti és a laboratóriumi ellátásban az ellátás strukturális átalakításának, szakmaspecifikus koncentrációjának és a finanszírozás átalakításának végrehajtásáról (Határidő: 2020. október 31.)

Rendelkezik a határozat a struktúraváltásra és adósságrendezésre biztosított forrásokról, az utóbbira 2020-ban biztosít forrást.

Rendelkezik egyszeri, 50 millió forint átcsoportosításáról az átfogó ráfordítási adatgyűjtés és díjtétel-felülvizsgálat elvégzéséhez a központi előirányzatból.

Szintén egyszeri, 15,7 milliárd forint átcsoportosítását rendeli el szintén központi előirányzatból el a  járóbeteg-szakellátás finanszírozásának javítása érdekében.

A molekuláris biológiai vizsgálatok egyszeri, 3,15 milliárd forintos támogatásáról is rendelkezik a jogszabály: azokat a PCR vizsgálatokat fizetnék ki ebből, amelyeket a tvk felett végeztek az intézmények – szintén központi forrásból fedeznék a kiadást. A határidő azonnali.

ESEMÉNYEK