OKGY 2019 - I. ülésszak

2019-12-01 00:00:00 FORRÁS:

Szerző: Máté-Horváth Nóra

Hírek - MOK Választás 2019

A Magyar Orvosi Kamara országos küldöttközgyűlése (OKGY) 2019. november 29-30-án került összehívásra Budapesten. A pénteki, első ülésszak a Himnusz eléneklése után egy nyílt üléssel, a Magyar Orvosi Kamara díjainak átadásával kezdődött, majd azt követően, zárt ülésen a jelenlévő mintegy 200 szavazásra jogosult országos küldött döntött az szavazások menetéről, és elfogadta a napirendet.


A küldöttek nyílt szavazással választották meg a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló biztottságokat, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.


A jóváhagyott napirend alapján az első ülésnapon az országos elnökség beszámolóira, azok vitájára és elfogadásra került sor, a második ülésnapon - külön ülésszakban - a tisztújító küldöttközgyűlés került lebonyolításra.


A beszámolók sorát dr. Éger István MOK elnök nyitotta meg. Az elnöki beszámolót követően a jelenlévők 3-3 percben kaptak lehetőséget hozzászólni, kérdéseket feltenni, amellyel több, mint húsz tagtársunk élt. A hozzászólások sorát idő hiányában kellett lezárni. A kérdéseket és válaszokat követően került sor az elnökségi beszámolóban elhangzott - küldöttközgyűlés elé terjesztett - határozati javaslat elfogadására, amely az önként vállalt túlmunka felmondásának lehetőségéről, mint nyomásgyakorlási eszköz alkalmazásáról szólt. 

A javaslatot az OKGY 135 igen, 26 nem és 35 tartózkodással elfogadta.

Ezt követően az elnöki beszámoló értékelésére került sor, azt az OKGY 98 igen, 81 nem és 18 tartózkodással nem fogadta el.

 

Az Országos Felügyelő Bizottság beszámolóját dr. Gyenes Géza OFB elnök terjesztette elő. A beszámolót az azt követő szavazás során 90 igen, 51 nem szavazattal és 24 tartózkodással az OKGY elfogadta.


Az Országos Hivatal gazdasági és a MOK 2018. évi összevont beszámolóját dr. Farkas Gergely országos hivatalvezető ismertette a küldöttközgyűléssel. A beszámolót az azt követő szavazás során az OKGY 101 igen, 53 nem szavazattal és 23 tartózkodással elfogadta.


Az Országos Etikai Bizottságban végzett munkáról prof. dr. Harsányi László OEB elnök számolt be, melyet az OKGY tudomásul vett.


Az OKGY első napja közös vacsorával ért véget.

Megtekintések száma: 19125
ESEMÉNYEK