MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

A MOK 2020. március 11-i sajtótájékoztatójának összefoglalója

2020-03-12 14:02:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: Szabó Rita

Hírek - MOK hírek

2020. március 11-én a Magyar Orvosi Kamara sajtótájékoztatót tartott, melynek apropóját egyrészt a koronavírus magyarországi megjelenése és terjedése, másrészt az orvosi bértárgyalások végső szakaszba fordulása adta.

Utóbbiak hosszú évek óta folynak, de a MOK jelenlegi vezetősége elkötelezett ennek eredményes lezárása iránt. Az általunk beterjesztett új bértáblát mind a tárgyaló szakszervezetek, mind az egészségügyi államtitkárság elfogadta alapnak, de a tárgyalások korábban is akadtak már el ennél későbbi stádiumban, ezért a béremeléssel szembeni elkötelezettségünk komolyságát megmutatva - a MOK egy 2019. novemberi országos gyűlés határozatának is megfelelően - megkezdi az orvosok önként vállalt többletmunka (azaz az orvosok szabadidejében végzett önkéntes munka) felmondásának szervezését, melyhez már több ezer orvos jelezte csatlakozási szándékát. Ezen felmondó nyilatkozatokat összegyűjtve, a tárgyalások ismételt elakadása, eredménytelensége esetén volt szándékunkban élesíteni.

Fenti forgatókönyv már a koronavírus Európába érkezése előtt készen állt, de a járvány megérkezésével sajtótájékoztatón deklaráltuk, hogy noha a nyomásgyakorláshoz szükséges nyilatkozatok begyűjtését megkezdjük, életbe léptetésüket, a veszélyhelyzet, az esetlegesen kialakuló járvány végéig felfüggesztjük. A betegellátást a MOK ezen időszak alatt semmilyen módon nem akadályozza, és helytállásra, együttműködésre kér és szólít fel minden egészségügyben dolgozót. Ezt hangsúlyoztuk a sajtótájékoztatón.

Fentiek ismertetése mellett a megjelent újságíróknak beszámoltunk arról, hogy egyrészt a MOK számos fórumon segítségét ajánlotta a Kormánynak a kibontakozó járvány eredményesebb kezelésében (ezzel a Kormány részben élt is), másrészt felhívtuk a figyelmet a kollégáktól hozzánk érkezett visszajelzéseire, valamint saját tapasztalatainkról az új koronavírus magyarországi megjelenése és ennek hatósági kezelése kapcsán. Ismételten, ezúton is felajánlottuk a kormánynak és az illetékes szerveknek a MOK segítségét a magyar orvosok célzott, gyors elérésében, a velük való kommunikáció javításában és jeleztük, hogy a MOK kész aktívabban is részt venni az Operatív Törzs munkájában, ha erre lehetőséget kap.

Arról is tájékoztattuk a sajtó képviselőit, hogy a kollégák jó része a járvány kapcsán bizonytalan, a kapott tájékoztatást nem tartja elegendőnek, továbbá mind az alapellátásban dolgozók, így háziorvosok és fogorvosok, mind számos kórház dolgozója a szükséges védőfelszerelések hiányáról, elégtelen minőségéről, azok nehéz vagy lehetetlen beszerzéséről számolt be.

A sajtótájékoztató során is egyértelműen jeleztük, hogy fentiek relatív és helyenként abszolút hiánya nem magyar jelenség, a járvány sújtotta területeken mindenütt jellemző, a hiány önmagában nem a felettes szervek hibája, de a szükséges felszerelések allokációja, a tartalékokkal kapcsolatos kommunikáció javítható. Örvendetes fejleményként értékeltük, hogy részben korábbi jelzéseink nyomán az újabb protokollok már nem az alapellátóktól, háziorvosoktól várják a potenciális fertőzöttek első vizsgálatát, a zömében idős, nyugdíj mellett dolgozó kollégák veszélyeztetettsége csökken. Ugyanakkor továbbra is - a fertőzés terjedésével - megvan a lehetőségük a fertőzött betegekkel való találkozásra a rendelőben, így a számukra kiutalt, 40-50 darab, valódi védelmet nem nyújtó sebészi maszk, mint védőfelszerelés nem megfelelő. Hangsúlyoztuk, hogy sem a kórházaktól, sem az alapellátóktól nem elvárható a járványügyi veszélyhelyzet miatt kieső bevételük, ugyanakkor akár hatalmasan megnövekedő költségeik kigazdálkodása. A járvány elleni védekezés az állam által szervezendő és finanszírozandó feladat.

Mindemellett kiemeltük a lakossági tájékoztatás fontosságát a vírus terjedésének lassításában, mely a közeli jövő kulcsproblémája lesz. Ez fogja ugyanis meghatározni a rendelkezésre álló kapacitások elégséges vagy elégtelen voltát.

Reményünket fejeztük ki, hogy miután a járványügyi intézkedések kapcsán az egészségügyben dolgozók egészségét, munkaképességét, tenni akarását a kormány is kiemelt nemzeti értékként ismerte el, a benne dolgozók is elnyerik megérdemelt, fizetésemelés formájában is kifejezett megbecsült helyüket.

Az általunk higgadtnak, segítő szándékúnak, a valóság talaján állónak szánt – és a visszajelzések alapján így is sikerült – sajtótájékoztató után néhány órával megérkezett az EMMI sajtóközleménye, melyben a MOK-ot rémhírek terjesztésével, valótlan állításokkal, valamint sztrájkkal való zsarolással vádolt az eljárást végsőkig fokozott jelzőkkel illetve, hiszen ilyen „a világon nincs”. Ez szemben áll az egészségügyi dolgozók napi tapasztalatával a szükséges védőfelszerelés elégtelen vagy elérhetetlen voltáról, valamint a fentiek beszerzésének terhét ismételten az alapellátókra osztotta, a nekik küldött sebészi maszkokat az állam által nagylelkűen adott „kisegítés”-ként jellemezve. Az EMMI közleményének hangnemét nehezen magyarázhatónak gondoljuk, velünk kapcsolatos állításait – így „zsarolás, sztrájk” - a leghatározottabban visszautasítjuk és ismételten hangsúlyozzuk: a MOK a világjárvány ideje alatt semmilyen, a betegellátást akadályozó akcióra nem készül, továbbra is készek vagyunk a szakmai együttműködésre és minden tőlünk telhető segítséget megadunk a járvány megfékezéséhez.

Ugyanakkor határozott véleményünk, hogy a járványtól függetlenül is az egészségügy nemzeti prioritásként kell kezelni, és korszerű átalakítása, a benne dolgozók megbecsülése tovább nem odázható. A járvány erre legfeljebb a figyelmet hívja fel.

Megtekintések száma: 3326

Koronavírus információk

Orvosok Lapja

E-ügyintézés

Hírek

Közérdekű Adatok

Transzparencia

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

Tagsági jogosultság ellenőrző

ESEMÉNYEK