A MOK tájékoztatója az új egészségügyi szolgálati jogviszonyt alá nem író egészségügyi dolgozók végkielégítése kapcsán

2021-05-04 15:45:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: A Magyar Orvosi Kamara elnöksége

Hírek - MOK hírek

Május 17-ig lehet beadni az Alkotmánybírósághoz a panaszokat. A MOK beadványmintával segít az érintetteknek.

A 2020 őszén napvilágot látott, az új egészségügyi szolgálati jogviszonyt leíró törvényt a parlament gyorsan elfogadta. A törvény azonban eredeti formájában a nagymértékű orvosi béremelés és több egyéb értéke mellett számos, az egészségügyi dolgozókat hátrányosan érintő változtatást is tartalmazott. Szerzett jogokat sértett, korábban garantált jogokat szűkített. Ezen jogszűkítések egy részénél felmerült az alkotmányos kifogásolhatóság lehetősége is. A Magyar Orvosi Kamara ezért felkért egy alkotmányjogászt, aki a törvényt megvizsgálva azt több ponton az Alaptörvénybe ütközőnek találta, és megbízásunk alapján ezen pontok kapcsán alkotmánybírósági beadványokat készített elő.

Az azóta eltelt idő alatt ezen beadványok jelentős része okafogyottá vált, több kifogásolt részt – egyebek közt a MOK jelzései alapján – kormányrendeletek, illetve OKFŐ utasítások formájában orvosoltak.

Nem sikerült viszont megnyugtatóan rendezni az új jogviszonyt 2021. március 1-ig alá nem írt egészségügyi dolgozók végkielégítésének kérdését. A törvény az alá nem írás révén munkájukat elveszítő egészségügyi dolgozóknál a korábbi közalkalmazotti törvényben szereplőnél jelentősen alacsonyabb végkielégítést írt elő. 

Ugyanezen kérdést párhuzamosan a Társaság a Szabadságjogokért és a Helsinki Bizottság is vizsgálta. A MOK-hoz hasonlóan e jogszűkítést ők is alkotmányos szempontból aggályosnak találták. 

A MOK a civil szervezeteknek átadta az alkotmányjogász által készített véleményét és az előkészített beadványmintákat, hogy azok felhasználásával segíthessenek a kollégáknak. A két jogvédő szervezet ez alapján közös beadványt készített. A továbbiakban az ezt beadni szándékozó, az általuk kapott végkielégítés összegét kifogásoló egészségügyi dolgozók a TASZ-t és a Helsinki Bizottságot megkeresve, általuk összefogottan érvényesíthetik jogaikat. Így ez a lehetőség a május 17-i határidőig nemcsak az orvosok, hanem minden, az új jogviszonyt fel nem vett egészségügyi dolgozó számára nyitva áll.  

 

Az alkotmánybírósági panaszminta és a kitöltésére vonatkozó tájékoztató elérhető és letölthető  a TASZ honlapjáról:

https://tasz.hu/vegkielegitesESEMÉNYEK