A rezidensek is elmondták véleményüket

2022-12-01 14:44:00 FORRÁS: MOK Szakorvosjelölti Csoport

Szerző: Dr. Varga Tamás, Dr. Szakál-Tóth Zsófia, a MOK Szakorvosjelölti Csoportjának vezetője és helyettese

Hírek - MOK hírek

Közel ezer rezidens töltötte ki a Magyar Orvosi Kamara Szakorvosjelölti Csoport által összeállított kérdőívet, melynek célja a rezidensek véleményének felmérése volt az aktuálisan parlamenti tárgyalás alatt álló egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezetről.

A Magyar Orvosi Kamara 2022. november 2-án 5 napos véleményezési határidővel kapta meg Takács Péter egészségügyért felelős államtitkártól a kormány-előterjesztés tervezetét az “egészségügy ellátórendszer megújításához szükséges intézkedésekről”. A MOK Elnöksége a magyar orvostársadalom széles körének bevonása, a vélemények összegzése után nem támogatta az egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet Parlament elé terjesztését, annak egyes, az ellátásbiztonságot, és az orvoskollégák közellátásban maradását veszélyeztető rendelkezései miatt.

A tervezet több szempontból is fajsúlyosan érinti a rezidensek életét, munkavégzését. Ahogy a CoViD-19 járvány alatt is tapasztaltuk, elsősorban a fiatal kollégák kerültek átvezénylésre más intézményekbe, az új tervezet alapján ez már a járványügyi helyzettől függetlenül is korlátlanul megtehető a humánerőforrás igénye szerint. A 20%-os bércsökkentés lehetősége, a közreműködői szerződések rendszerének felszámolása szintén jelentősen szűkítik a szakorvosjelöltek lehetőségeit.
 MOK SzCs kerdoiv 01

A beérkezett válaszok alapján a rezidensek több, mint 95%-a nem ért egyet a megyei központi kórházak és városi telephelyeik közötti szabad rotáció (vezénylés) rendszerének bevezetésével, a humánerőforrás-hiány csökkentésének céljából. A válaszadók több, mint 80%-a szenvedett hátrányt, mert az elmúlt években, a járványügyi helyzet kapcsán történt áthelyezések, vezénylések miatt a szakképzésük nem megfelelő ütemben haladt.

MOK SzCs kerdoiv 02

A rezidensek 94%-a nem ért egyet a bércsökkentés (- 20%) rendszerének bevezetésével. 85% gondolja úgy, hogy a teljesítményértékelés csak objektív szakmai szervezetek által jóváhagyott rendszer alapján történhet.


MOK SzCs kerdoiv 03

A szakorvosjelöltek 92%-a tiltakozik a közreműködői szerződések rendszerének felszámolása ellen. 95% gondolja úgy, hogy a közreműködői szerződések rendszerének felszámolása negatív hatással lesz az egészségügyi ellátásra, betegbiztonságra.

MOK SzCs kerdoiv 05

A fiatal kollégák 98%-ának véleménye az, hogy a javaslat Parlament általi elfogadása esetén szükség van az orvostársadalom közös fellépésére.

MOK SzCs kerdoiv 06

73% szerint az önként vállalt többletmunka szerződések felmondásának letétbe helyezése hatékony nyomásgyakorlási eszköz lehetne. A szakorvosjelöltek több, mint 95%-a szerint a tervezett változásoknak számos eleme van, amely a külföldi munkavállalás irányába terelheti a fiatal orvosokat.
 MOK SzCs kerdoiv 04 
A válaszadók között a budapesti és vidéki egyetemi régiókban szakképzésüket folytatók aránya fele-fele arányban oszlott meg. Közel egyharmaduk 2021-ben kezdte meg szakképzését, a korábbi években szakképzésbe lévők a szakképzés kezdetének tekintetében hasonló arányban vettek részt a felmérésben.
Megtekintések száma: 18499
ESEMÉNYEK