Foglalkozás-egészségügyi díjtétel ajánlás 2022

2022-11-23 09:10:00 FORRÁS:

Szerző: Nagy Marcell

Hírek - MOK hírek

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2.§ o) szakaszában kapott felhatalmazás alapján a MOK Elnöksége az alábbi ajánlást adja a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási alapdíj vonatkozásában.
Az elnökségi határozat száma: 124/2022.11.16


A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő ajánlott szolgáltatási díjak

Foglalkozás-egészségügyi osztály

Ft/Fő/év

D

20.000

C

20.000

B

24.000

A

24.000INDOKOLÁS


A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjtétel ajánlás elavult, a gazdasági realitásokat nélkülözi, az 1999. február 04. óta, 22 éve nem változott.

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nem betegvizsgálatot jelent, hanem komplex munkahelyi munkaegészségügyi feladatrendszert, melynek többek között része a kockázatértékelés, a védőeszköz kiválasztás és tanácsadás, a munkakörnyezet folyamatos ellenőrzése, szakvélemények készítése, járványvédelmi feladatok (a foglalkozás-egészségügy a Covid idején az egyedül változatlanul tovább működő egészségügyi ellátórendszer volt), új technológiák rendszerbe állításának munkaegészségügyi vizsgálata, munkahigiénés mérések szervezése is. Ezen feladatokat a vonatkozó munkavédelmi törvény és rendeletek tételesen felsorolják. Ezen felül további költségelemként megjelenik a rendelők fenntartása, az informatikai rendszerek fenntartása és folyamatos fejlesztése, a használt orvostechnikai eszközök időszakos kalibrálása, minőségbiztosítási feladatok, valamint az amortizáció is. 

A szükséges foglalkozás-egészségügyi feladatokat nem a munkavállalók ipari ágazatok szerint történő ABCD besorolása határozza meg, hanem az adott munkahelyen fennálló egészségkárosító kóroki tényezők, és az azok által kiváltott egészségkárosodások megelőzéséhez szükséges vizsgálatok és tevékenységek fajtái és mennyisége. 

A MOK által ajánlott alapszolgáltatási térítési díj egy főre eső éves összege még mindig alacsonyabb, mint a magánegészségügyi ellátásban bármilyen szakorvosi vizsgálat ára, ugyanakkor ezért a díjért a munkáltató nem kizárólag szakorvosi vizsgálatot kap, hanem komplex egészségügyi szakértői szolgáltatást, amely nem csak a munkavállaló érdekét szolgálja, hanem nagymértékben hozzájárul a cég működésének fenntartásához, a hatékonysághoz és termelékenységének fejlesztéséhez

A MOK célja, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás egységes, magas színvonalú preventív orvosi szolgáltatássá váljon, ennek alapfeltétele a szolgáltatás méltányos ellentételezése, amelynek fejében a munkáltató is joggal várja el a minőséget az elvégzett munka során.

ESEMÉNYEK