Képmeditáció az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájának elismeréseként

2020-12-22 18:00:00 FORRÁS: Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége

Szerző: Kuklay Antal atya ny. plébános, művészettörténész

Hírek - MOK hírek

Orient Enikő textilművész képére Kuklay Antal atya ny. plébános, művészettörténész írt képmeditációt

ORIENT ENIKŐ MARBUGI KÓRHÁZ ALAPKÖVE című művéhez KUKLAY ANTAL Képmeditációja
A kép kétharmadában fent, középen 3 x 3 cm-es, fehér selyemből hajlítgatott origami négyzetekből kialakított H betű. A betű hosszanti szárai 2 x 10 négyzetecskéből állnak. Az összekötő elem hasonló négyzetekből épülő rózsa. A konceptuális mű címe megadja az értelmezés keretét. A H betű világszerte a kórház piktogramja. Eredete a vendéget jelentő latin hospes szóból származó Hospicium, vendégház. Az „alapkő” utalás az első marburgi – és európai – Hospiciumra, melyet a kiemelkedő rózsával jelzett Árpád-házi Szent Erzsébet alapított. Így a világ minden kórháza piktogramjával önkéntelenül is Szent Erzsébetnek a szegény betegeket befogadó és ápoló szeretetotthonára emlékeztet.
De van a piktogramnak egy rejtett, másodlagos jelentése is. A H betű Magyarország latin nevének kezdőbetűje: Hungaria, angolul Hungary. Erre Haris László hívta fel a figyelmemet. Talán erre a jelentésre Orient Enikő nem is gondolt, de a műben benne van. Különösen számunkra és a franciák számára, akik – a németektől való elhatárolódásként – a jótevő, segítő, gyógyító felebaráti szeretet eszményképét Magyarországi Szent Erzsébetnek hívják. Ugyanis a szenteket az egyház születési helyükről, pl. Avilai-, Assisi-, Aquinói-ként nevezi el.
A pictogram azonban a Hódolat, tisztelet, latinul: Honor eszméjét is tartalmazza: In Honorem sanctae Elisabeth de Hungaria.
Ebben a járványos időben: Hódolat mindazok előtt, akik Árpád- házi Szent Erzsébet nyomában egészségüket, életüket veszélyeztetve áldozatot hoznak embertársaik testi-lelki egészségének megvédésére és helyreállítására.
A képmeditáció során elgondolkodhatunk az ellentéteken is. A legközönségesebb anyag, a papír és a legfinomabb fehér selyem, a Halált jelentő fekete és a Halhatatlan életbe vetett Hit, az irgalmas szeretet és a feltámadás reményének ellentétén.
Árpád-házi, Magyarországi Szent Erzsébet imádkozzál érettünk a testi-lelki betegekért és áldozatos gondozóikért!
Megtekintések száma: 339
ESEMÉNYEK