MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Lezajlott a MOK Országos Küldöttközgyűlése

2018-11-24 10:38:35 FORRÁS: mok.hu

MOK hírek

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 2018: Diagnózis és terápia - a MOK Országos Küldöttközgyűlésének Nyilatkozata

A Magyar Orvosi Kamara 1999-ben alapított, a kamara munkájában kimagasló érdemeket szerzett kamarai tagok kitüntetésére létrehozott Hippokratész Emlékérem ünnepélyes átadásával kezdődött a kamara Országos Küldöttközgyűlése.

A díjazottak
Dr. Kovács Éva
Dr. Andriska István
Dr. Borda Ferenc
Dr. Komlóssy Attila
Dr. Sal István


A Summum Bonum Díjat Dr. Szilágyi Julianna vehette át.


A MOK "Közösségért" díjban idén
Dr. Kántor Irén
Dr. Meskó Éva
Dr. Pázmány Annamária
Tóth Józsefné Nóra
Dr. Verbényi Márta
Dr. Zalaföldi Kornélia
Dr. Albert István
Dr. Nagy András Péter
Dr. Soós Zoltán
Dr. Vastag Oszkár részesült.

A MOK Média Díját idén a Csillagpont Rádió (egészségügyi publicisztika kategória, Varga Orsolya (egészségügyi ismeretetterjesztés kategória) és Kisalföld Újság (különdíj) kapták.

A napirend szerint a küldöttek meghallgatták és elfogadták Éger István elnöki beszámolóját (141 igen, 15 nem, 6 tartózkodás mellett), az Országos Felügyelő Bizottság beszámolóját (Igen: 144, nem: 6, tartózkodás 9) és a MOK Országos Hivatalvezető beszámolóját is (154 igen, 8 nem, 7 tartózkodás). A 3 szavazás együtt azt mutatja, hogy s küldöttek megerősítették a jelenlegi vezetést és elismerték a munkájukat.

A küldöttek szintén elfogadták a közgyűlés nyilatkozatát az egészségügy helyzetéről:

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 2018: Diagnózis és terápia

"Az elmúlt évtized során a MOK kért, követelt, könyörgött fenyegetett, sajnálkozott az egészségügy helyzetét illetően. Már 2015-ben jeleztük, nem vállalható orvosi felelősség a kialakult helyzetben. Utóbb Deklarációt tettünk közzé, majd tudományos hátteréül könyvet jelentettünk meg. Idén tavasszal pedig a MOK TESZT 6 pontos feltételrendszerét, mellyel nyilatkozataiban valamennyi döntéshozó egyetértett. Ezért jelenleg kizárólag a puszta tények és következményeik közlésére szorítkozunk.

Tények

- A jelentős béremelést követően a szakorvosi órabér nettó 1800 – 2300, a szakdolgozói nettó 750 – 1050 Ft között alakul életkortól függően. A megígért bérfelzárkóztatási folyamat megtorpant.

- A következő év költségvetése erre forrást nem mutat.

- Egy szakorvosi vizsgálat hivatalosan folyósított ára: 1485 Ft.

- Az intézményi adósságállomány évről-évre újra termelődik, jelenleg ismét 50 milliárd feletti.

- A lejárt adósságok részleges, avagy akár teljes kifizetése nem konszolidáció!

- A közvetlenül a gyógyítás kiadásaira fordított összeg GDP arányosan még 2017-ben sem érte el a 3%-ot sem! (2,97%). Gyógyszerrel együtt is mindössze 4,09%.

- A támogatási programok dacára soha annyi betöltetlen háziorvosi – fogorvosi praxis nem volt korábban, mint jelenleg. Az alapellátó orvosok átlag életkora tovább nőtt.

- A személyi és tárgyi minimumfeltételek a legtöbb helyen nem teljesülnek és a jelen körülmények között nem is teljesíthetők. A szakorvosok, szakdolgozók létszáma elégtelen!

- A nyugdíjas korú – hivatás szeretetből, netán egzisztenciális kényszerből – gyógyítók, ápolók méltatlan bürokratikus eljárás alá esnek, 2019. január 1-től pedig kifejezetten hátrányos diszkrimináció alanyai.

Következmények

 • Munkaerőhiány
 • Túlterhelés, kiégés
 • Menekülés a közfinanszírozott egészségügyi ellátásból
 • Jelentős minőségromlás
 • Lemaradás nemzetközi viszonylatban
 • Romló színvonalú szakorvosképzés
 • Társadalmi kettészakadás fizetőképesség szerint

Következtetések

 • Tényeken alapuló gyógyítást várnak a 21. század orvosától.
 • A 21. század gyógyítói pedig tényeken alapuló költségvetést és financiális fedezetet várnak el az ország választott felelős vezetőitől.
 • A magán- és a közfinanszírozott ellátás szakszerű, átlátható szétválasztása a közfinanszírozott egészségügy megerősítése, anyagi rendbetétele nélkül nem valósítható meg!
 • A helyzet egyetlen esztendő GDP növekedésének egy harmadából teljes egészében orvosolható lenne. (1000 milliárd Ft)
Megtekintések száma: 1937

Hírek

Választások 2019

 

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK