MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Rendkívüli TESZT-ülés - novermber 20

2019-11-22 11:45:52 FORRÁS: mok.hu

MOK hírek

A TESZT határozatában döntött, hogy indítványozza az OKGY-nek: tegyen infítványt az önkéntes túlmunka felmondására a kollégák felé.

A Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezeteinek Tanácsa (TESZT) – korábbi elhatározásának megfelelően – rendkívüli ülést tartott 2019. november 20-án. Az ülés összehívását az indokolta, hogy az októberi ülésen a területi szervezetek vezetői egyetértettek abban, és vállalták, hogy felmérik a tagság körében az önkéntes túlmunka felmondása mint nyomásgyakorló eszköz iránti hajlandóságot annak érdekében, hogy a november 29-30-i Országos Küldöttközgyűlés releváns adatok birtokában, megalapozottan dönthessen ezen eszköz alkalmazásról.

Dr. Éger István elnök röviden tájékoztatta a testületet:
– a kollegiális vezetői pályázatok, valamint az országos szakfelügyelői pályázat körül kialakult helyzetről,
– a minisztériumi tárgyalásokról,
– a tb-törvény módosításról, amely megfelel a kamara nyugdíjasok érdekében tett követeléseinek,
– az iskolai, óvodai mulasztások orvosi, szülői igazolásának problémáiról.

A területi szervezetek elnökei részletesen beszámoltak a megyéjükben végzett felmérésről, amely az önkéntesen vállalt túlmunka felmondási hajlandóságára – mint nyomásgyakorlási eszközre – irányult. A beszámolók alapján a TESZT határozatában döntött, hogy indítványozza az OKGY-nek: tegyen az önkéntes túlmunka felmondására irányuló
nyomásgyakorlási indítványt a küldöttek, kollégák felé.

Megtekintések száma: 941

Hírek

Választások 2019

 

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK