Meghívó az Országos Küldöttközgyűlésre

2021-10-14 09:00:00 FORRÁS:

Szerző: MOK elnöksége

Hírek - OKGY 2021

TISZTELT ORSZÁGOS KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI KÜLDÖTT! KEDVES KOLLÉGÁM!

A TESZT határozatának megfelelően, a tavalyi év folyamán sajnálatos módon elmaradt alkalom után, ezúton tisztelettel meghívom Önt az Országos Küldöttközgyűlés 2021. évi rendes ülésére, melynek időpontja:

2021. november 27. napja (szombat) 9 óra 30 perc

Helyszín:

Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont, I. em., 9. terem
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Napirend:

Kamarai díjak, kitüntetések átadása

 1. Országos Elnökség éves beszámolójának megvitatása és elfogadása
 2. Bizalmi szavazás
 3. Országos Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása
 4. Országos Etikai Bizottság elnökének tájékoztatója
 5. Etikai Kollégium elnökének tájékoztatója
 6. A Magyar Orvosokért Alapítvány támogatásának csökkentése
 7. Időközi választás
 8. Alapszabály módosítása
 9. Etikai Kódex módosítása
 10. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az OKGY – a jelen meghívóban közölt – változatlan napirenddel és helyszínnel ismételten összehívásra kerül 2021. november 27-én (szombaton), 10 óra 00 percre. 
Az ismételten összehívott OKGY határozatképes, ha a küldöttek több, mint 33%-a jelen van.

Kérjük, hogy a regisztrációhoz fényképes MOK tagsági igazolványát vagy bármely személyazonosításra alkalmas igazolványát szíveskedjék magával hozni!

Kérjük, hogy akadályoztatását előre jelezze az Országos Hivatalnak a mok@mok.hu címen!
Az OKGY hivatalos dokumentumai, előterjesztései elérhetőek és folyamatosan frissülnek ezen a weboldalon.

TISZTELT ORSZÁGOS KÜLDÖTT!
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) értelmében – időközi – Országos Etikai Bizottsági tagok (OEB tag) és Országos Felügyelőbizottsági tag (OFB tag) választására kerül sor, melynek során Önnek, mint az Országos Küldöttközgyűlés megválasztott tagjának joga van:
 • az OEB és OFB tag tisztségre jelöltet állítani,
 • indulni a választáson, amennyiben küldött társától érvényes jelölést kapott és rendelkezik írásbeli elfogadó nyilatkozattal,
 • részt venni a jelölt megválasztásában.
Fenti jogai közül a jelölt állítási jogát, a mellékelt jelölőlapok segítségével írásban, míg az OEB és OFB tagjelöltek közüli választás jogát az OKGY-n való személyes részvétellel gyakorolhatja. Jelölni a MOK tagok közül bárkit lehet, aki elfogadó nyilatkozatban írásban vállalja a jelöltséget.  
Az aláírt jelölőlapot visszaküldheti: 
 • postai úton a MOK 1390 Budapest, 62., Pf.: 175. levelezési címére,
 • e-mailen, szkennelve, a mok@mok.hu címre,
 • személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő-csütörtök: 9-15, péntek: 9-13), a MOK székházába a Budapest VI. ker., Szondi utca 100. címre.

A jelölőlapok beérkezésének határideje: 2021. november 17., 16:00 óra.

A lezárt jelöltlistát az OKGY előtt egy héttel (november 22.) a kamara honlapján (www.mok.hu) nyilvánosságra hozzuk, így Önnek is módjában áll megtekinteni azt.

KEDVES KOLLÉGÁM!
A jelenleg hatályos jogszabályok lehetővé teszik, hogy az OKGY-t személyes jelenléttel szervezzük és tartsuk meg. Abban az esetben, amennyiben a jogszabályi környezet a járványhelyzet miatt változik, úgy természetesen ehhez igazodni fogunk. Kérjük folyamatosan figyeljék az kamara honlapját, hírleveleit és közösségi média felületeit.
Az ülés ideje alatt a maszk használata javasolt!

Kelt: Budapest, 2021. október 11.
Tisztelettel:
Dr. Kincses Gyula
elnök
s.k.

 
Megtekintések száma: 876
ESEMÉNYEK