Erős jogi képviseletet szervezünk tagjainknak

2023-03-27 08:52:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

Szerző: Dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke

Nyomásgyakorlás

Kedves Kollégák!


A megújuló Magyar Orvosi Kamara egyik legfontosabb feladata és szolgáltatása a jogvédelem. Az utóbbi időszak történéseit ismerve, az elkövetkező időben egyre fontosabb, felértékelődő terület lesz. 

Az elmúlt hónapok tapasztalata, hogy az egészségügy erőltetett és erőszakos, a konszenzust kerülő átalakítása az orvos- és betegérdekek sérelmét és jogsértések tömegét hozta és hozhatja, és általában is erősödik az orvosellenes hangulatkeltés, illetve egyre általánosabbak a különböző szintű fenyegetések, kényszerítések. 

Ezek ellen fel kell lépnünk, illetve tagjainknak hatékony jogvédelmet kell biztosítanunk. A jogsértéseket és a jogbizonytalanságot fokozza az utóbbi időszak rossz minőségű jogalkotása, ami a jogalkalmazóknak tág teret biztosít a szubjektív értelmezésre. Elég itt a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos jogi helyzet tisztázatlanságára utalnunk.

FONTOS HATÁRIDŐ!

Ahhoz, hogy kamarai tag maradhass, április 1-ig nyilatkoznod kell! Nyilatkozatodat megteheted egyszerűen, néhány kattintással az itt leírtak szerint, vagy levélben ugyanott, a lap alján leírt módon..

NE FELEDD: ÁPRILIS 1-IG NYILATKOZNOD KELL!

 

Félő, hogy a jogvédelemben kiemelt szerepet fog kapni a megváltozott etikai eljárások okozta helyzet kezelése. Eleve aggályosnak tartjuk, hogy az etikai szabályokat ugyanaz a belügyminiszter határozza meg, aki az ezzel kapcsolatos  intézményrendszert működteti, azaz fegyelmezési eszköznek is használhatja. Az etika hagyományosan az orvostársadalom önkorlátozását, belső tisztulását segítő eszköze, ami most kikerül a szakma irányítása alól és félő, hogy az etikai rendszer célja innentől nem a jogszabályokban meghatározottaknál magasabb erkölcsiség megkövetelése, hanem a munkáltatói elvárások, politikai célok kikényszerítésének eszköze lesz. De a helyzet ennél is súlyosabb: a sajtóba kikerült információk szerint a MedicalOnline által megismert rendelettervezet szerint a Magyar Orvosi Kamara országos etikai hálózatának feladatait Regionális Etikai Tanácsok vennék át, az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Etikai Bizottságát és Másodfokú Bizottságát a kirótt pénzbüntetésekből tartanák fenn. A tervezet szerint a bizottságok működését, a tagok díjazását az eljárások során kirótt pénzbírságokból kell fedezni. Ez azt jelenti, hogy a bizottság abban lesz érdekelt, hogy minél több esetben és minél magasabb pénzbüntetést szabjon ki etikai vétség esetén. Mindez jogilag és etikailag is elfogadhatatlan, hiszen az anyagi érdek miatt nem lesz garantált az elfogulatlan és objektív, befolyásolásmentes döntéshozatal, ami eddig az etikai eljárások alapelve volt.


A jogvédelemnek két formája létezik a Kamarában: a kollektív szakmai jogvédelem, és az egyéni jogvédelem. Eddig elsősorban az első kapott hangsúlyt: számos jogszabály-módosítást értünk el, elég az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben elért módosításokra utalni, de az egyeztetések, szakmai véleményezések alapját is mindig a jogi vélemények adták.

A bekövetkezett változások miatt a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a tagok személyes jogvédelmére, ami sok esetben a kollektív jogvédelmen alapul. Csak az utóbbi időben számtalan ilyen ügy került elő. Több kórházban egyes juttatásokat, illetve a másodállások engedélyezését törvényellenesen az önként vállalt túlmunka szerződés megkötéséhez vagy annak kimerítéséhez kötötték. Az ilyen ügyekben a MOK egyrészt az érintett kórházigazgatóhoz és az Országos Kórház Főigazgatósághoz fordult a jogsérelem megszüntetése ügyében, de amennyiben bármelyik tagunk a sérelme miatt bírósághoz, munkaügyi bírósághoz akar fordulni, abban az esetben a MOK biztosítja a képviseletét.

Most a háziorvosok tömegesen kaptak jogsértő határozatot, amely az ügyeleti ellátásra kötelezi őket. 

A MOK jogászai elemezték a helyzetet, és az érintett tagokkal egyetértésben az ajánlottuk a tagoknak, hogy aki nem akar az új rendszerben ügyeleti feladatot vállalni, az támadja meg a határozatot, és kérjen azonnali jogvédelmet. Tagjaink védelme és a hatékony fellépés érdekében a határozatot megtámadni kívánó több tucat kollégát a MOK által finanszírozott pertársaságokba tömörítjük .

Mint látjátok, jogvédelemre egyre nagyobb szükség lesz. És ezt csak egy erős Kamara tudja biztosítani a tagjai számára. 


Ne bízd a bizonytalanra a jövődet, nyilatkozz még ma a kamarai tagságodról! Részletek, tudnivalók, segítség  a MOK honlapján: 
 https://mok.hu/hirek/okgy2023/nyilatkozat-megtetele-elektronikusan
ESEMÉNYEK