A Magyar Orvosi Kamara pályázatot hirdet jogász munkakör betöltésére

2024-03-27 15:39:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara Országos Hivatal

Szerző: -

Hírek - Pályázatok

Tevékenységi kör, ellátandó feladatok

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) alapján létrehozott köztestület, amely a kamarai feladatok ellátására, összehangolására, a kamarai szervezet és a tisztségviselők munkájának támogatására Országos Hivatalt működtet.

A leendő jogász kolléga feladata az Országos Hivatal munkavállalójaként az Ekt-ban és az annak alapján készült kamarai Alapszabályban, valamint a MOK belső szabályzataiban,  testületi döntéseiben meghatározott tevékenységeinek, feladatainak előkészítése, végrehajtása, a szervezeti rendszer és a tisztségviselők munkájának segítése, jogi támogatása, a kamarai tagsággal való kapcsolattartás, jogi tanácsadás.

Betöltendő állás jogviszonya: munkaszerződés

Foglalkoztatás időtartama: határozatlan idő

Munkaidő, munkarend: teljes munkaidő (heti 40 óra), hivatali munkarend, törzsidő, rugalmas munkavégzés

Munkavégzés helye: 1068 Budapest, Szondi u.100.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • erkölcsi bizonyítvány

Elvárt képesítés:

 • jogi diploma

Pályázat elbírálásánál előny:

 • jogi szakvizsga
 • egészségügyi jogi, munkajogi, közigazgatási gyakorlat, szakirányú végzettség (posztgraduális vagy egyéb képzés)
 • jogi tanácsadásban, jogi segítségnyújtásban, jogsegély szolgáltatásban szerzett tapasztalat, gyakorlat
 • köztestületi vagy egyéb testületi tevékenység ismerete

 

Személyes tulajdonságok, a pályázó tulajdonságai, készségei:

Precizitás, segítőkészség, önálló munkavégzés, gyorsaság, lényeglátás, probléma helyes értelmezése, megfogalmazása és megválaszolása, jogszabályok, kapcsolódó anyagok, jogi irodalom nyomon követése, szükség esetén egy-egy témakörben való részletesebb jogi tájékozódás.

Pályázat részeként benyújtandó igazolások, dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz - a korábbi munkaterületek részletezésével
 • végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata
 • adatkezelési nyilatkozat
 • fizetési igény megjelölése

Próbaidő: 6 hónap

Benyújtási határidő: 2024. április 30.

A beérkezett pályázatokat folyamatosan értékeljük.

Adatvédelmi tájékoztatás:

A jelentkező pályázati anyagának elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a MOK, mint adatkezelő a pályázatában szereplő és a MOK rendelkezésére bocsátott személyes adatait megismerje, és azokat kezelje.

A MOK a beküldött pályázati dokumentációt a beérkezéstől számított 1 évig őrzi. Adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet a mok@mok.hu e-mail címen. Kérheti adatainak törlését vagy helyesbítését, ill. az adatkezeléssel szemben is tiltakozhat.

 

MOK honlapjának címe: https://mok.hu/

A pályázat dokumentumait elektronikus formában az allas@mok.hu e-mail címre kérjük elküldeni „Álláspályázat MOK jogász” megjelöléssel.

 

                                                                               

 

 

 

 

 

Megtekintések száma: 1592
ESEMÉNYEK